11 december 1994. Geachte redactie, Hiermede wil ik u verzoeken mijn hartelijke dank over te brengen aan Prof.dr. B. Smalhout voor zijn artikelen "Heroïne-hotemetoten" van 22-10-94 en "Italië in Amsterdam" van gisteren. Deze berichtgeving verlost mij - en wellicht nog vele oprechte Nederlanders - van een grote hoeveelheid spanning. Zijn commentaren sluiten sterk aan bij mijn persoonlijke belevingswereld zoals verwoord in mijn faxen aan u d.d. 8 en 9 december jl. Ik hoop van ganser harte dat Minister "Zorgdrager" deze signalen serieus neemt en ervoor zorg zal dragen dat de neuzen in de wind komen te staan.

23 DECEMBER 1994 UW REACTIE OP MIJN SCHRIJVEN 10.8911 TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF