Nijmegen, 13 november 1994 Beste Tjitse, Ik schrijf je op de eerste plaats vanuit een stuk ongerustheid. Vorige week stuurde ik je brief 87 met als P.S. "Graag omgaand ontvangstbevestiging". Dit in verband met de zoekgeraakte brief 40. Je omgaande ontvangstbevestiging heb ik niet ontvangen. Wat is hiervan de reden/oorzaak? Voor jou is het wellicht ook belangrijk te weten dat ik al mijn opgetekende informatie aan jou tot en met blz. 365 in de kluis heb opgeborgen en van mijn harde schijf heb gewist. Ook de back ups bevinden zich achter slot en grendel. Dit in overeenstemming met de overeenkomst die ik met het AZN (nieuwe naam Sint Radboudziekenhuis) heb gesloten met als uitgangspunt dat het AZN mij twee jaar rust voorschrijft vanaf mijn ontslag op 1 december a.s.

"Van Vught tot Oosterhout"

De afbouw is nu begonnen. Hierdoor heb ik nu elke vrijdag geen therapie meer. Ik moet er wel even aan wennen. Afgelopen donderdag heb ik in de videotherapie een glansrol gespeeld naar mijn inzichten. Bij het zien van de rol heb ik er zelf zeer van genoten. Ik speelde de rol van oud-kolonel Karel van Vught tot Oosterhout, "Carlos" voor zijn vrienden, een soort 'Tits van Avezathe' van Paul van Vliet.

Sorgdrager

Deze week ontving ik ook een brief van onze Minister van Justitie. Ik heb jou al eens eerder geschreven dat ik dat een aardige dame vond toen ik ze voor het eerst als Procureur Generaal van Den Haag op de televisie zag. Zij schrijft o.a. "Als Minister van Justitie houd ik mij in de regel niet met individuele zaken bezig". Ik hecht dus grote waarde aan deze persoonlijke aandacht.

Van Thijn

Donderdagavond heb ik "Retour Den Haag" van Ed van Thijn gekocht en in dit weekend in één ruk uitgelezen. Ik denk dat deze man te sterk getraumatiseerd was om daadwerkelijk actie te nemen tegen criminele elementen die zich voor een groot deel onder de allochtone, Surinaamse, bevolking bevonden. Zijn "Auschwitz-syndroom" komt keer over keer in zijn boek terug. Hij heeft een sterke sympathie voor minderheden. Ik vind Van Thijn ook een aardige, sympathieke man, maar te aardig om de echte criminelen met hun eigen wapens te bestrijden. Er zijn enkele punten in het boek die mijn aandacht hebben getrokken: de begrafenis van Ien Dales 14/1; overleg kabinetsdelegatie en VNG (voorzitter Ivo Opstelten) over de opvang van asielzoekers 20/1; regelmatige gesprekken met vertrouwenscommissie in Friesland, o.a. 24/1; serie amendementen van Eric Jurgens, 26/1; ontvangst op het nieuwe CRI-gebouw in Zoetermeer ("Commissaris Wilzing vertrekt geen spier van zijn gezicht als hij ons ontvangt"), 29/1 briefing op 8/2: Het bestuur moet een duidelijke missie ontwikkelen; Het moet meer sturen, minder roeien; Meer verantwoordelijkheden durven delegeren; Veel regelgeving vervangen door 'incentives'; De uitgaven beter afstemmen op resultaten; Concurrerend durven werken; Meer op de markt vertrouwen dan op de bureaucratie; De klant centraal stellen bij alles wat je doet; een speciaal voor Van Thijn vervaardigde 'Opland', 9/2; "Ik kijk beschuldigend in de richting van Alders", 10/2; "WIARDA heeft de honkbalknuppel in het hoenderhok gegooid", 11/2; "In de hang naar taboe-doorbrekende onderwerpen spant Mateman (CDA) de kroon. Hij vraagt of het gerucht waar is dat veel asielzoekers via criminele organisaties ons land worden binnengeloodst" 17/2; "Naast stadswachten en andere banenpoolers in de veiligheidssector moeten er ook meer agenten komen, zeker ook in een stad als Nijmegen" 21/2; 'geheime stukken over het'; "Ik ontvang mijn 'adoptiesteden' op de ambtswoning. Joke van Doorne (Arnhem) en Wim Hompe (Nijmegen) kijken hun ogen uit" 19/3; Het geheime deel, 22/3; "Iemand zal iemand nu een brief schrijven en dat is een doodklap voor de georganiseerde criminaliteit" 23/3; Domino-effect; "Dat ik geconfronteerd ben met een ernstige vorm van mismanagement binnen het OM" 25/3; "Het spinneweb waarin ik verstrikt dreig te raken, tekent zich af" 27/3; geheime ontmoetingsplaats, restaurant 'Petit Village', even buiten Den Bosch, 6/4; ontmanteling cocaïne-organisatie medio 1994, 7/4; Ries Straver, korpsbeheerder en korpschef van het regio-korps Kennemerland, 7/4; "Wie ben ik om deze Don Quichotterol te mogen vervullen?", 8/4; functioneringsgesprek met Ivo Opstelten en JAN WIARDA (Utrecht), 21/4; weer naar Nijmegen, 22/4; bijeenkomst ten huize van Ivo Opstelten, 23/4; "een geheim heroverwegingsrapport van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin suggesties worden aangedragen om tot forse ingrepen in het sociale bouwwerk te komen." 24/4; "....terwijl ik naar mijn auto loop om spoorslags naar Den Bosch te vertrekken." 28/4; "In Arti hoor ik dat Hirsch Ballin het debat heeft afgezegd..." 29/4; Brandt meldt vergadering van korpschefs - 29/4; bommelding (Leiden) - 2/5; "Mijn overbuurman aan tafel is de Procureur-Generaal in Den Bosch, de heer Gonsalves." 10/5; de minister van Justitie bevindt zich op Aruba - 24/5; "Er komt een centrale toetsingscommissie onder supervisie van de PG-portefeuillehouder, de heer Gonsalves." 24/5; Van Thijn vraagt zich af hoe Hirsch Ballin het kan maken om zulke ingrijpende voorstellen aan te kondigen, alsof hij het nog jaren voor het zeggen zal hebben". Die BiZa-minister heeft er niets van begrepen. Het is goed dat hij is vertrokken. Als burgemeester en als minister. Deze man was veel te lankmoedig. Althans voor dit tijdsgewricht.

Berichten uit de pers

De Telegraaf van 8/11 meldt dat een in mei vorig jaar met hasj betrapte Nederlander in Cádiz veroordeeld is tot 12 jaar Spaanse cel en dat Melkert steun van de Kamer krijgt na kritiek op arbeidsbureaus. Volgens VVD-kamerlid Marijke Essers is het er een "puinzooi". Het Gelders Dagblad van 11/11 heeft een uitgebreid artikel over topadvocaat Bob van der Goen uit Soest, die samen met de Surinaamse rijsthandelaar Shyam Guptar (50) en de Alkmaarse fiscalist Robert B. (45), afkomstig van Deloitte & Touche, voor de rechter komt. Van der Goen richtte voor zakenman Ron G. een company in het buitenland op. Ron G. was penningmeester van het Octopus-syndicaat. Hij had in 1991 een bedrag van 17,5 miljoen op de Femis-bank in Baarle Nassau (bij Breda) geparkeerd. Die bank is failliet gegaan. Shyam Guptar lijkt de dans te ontspringen omdat het niet duidelijk is of hij over de Nederlandse of de Surinaamse nationaliteit beschikt. Het Gelders Dagblad van 12/11 maakt melding van een eis van vier jaar tegen een 31-jarige man uit Groesbeek vanwege handel in cocaïne en de Telegraaf laat weten dat de GSM-telefoon nu ook op de beursvloer wordt geweerd. De eerste maatregelen tegen de GSM zijn op het AZN genomen, kort nadat ik een vernietigende reactie op mijn medisch dossier had geschreven en daarbij de GSM-apparatuur had genoemd i.v.m. mijn "hallucinaties". De Telegraaf meldt ook dat Bolivia de coca-produktie wil terugdringen. De Nederlandse maatregelen hebben blijkbaar nu al effect. Zuid-Amerika zal een gezondere economische infrastructuur moeten opbouwen. Ik zal dat vanuit mijn netwerkcontacten van harte ondersteunen. De Telegraaf van dit weekend meldt ook dat een effectenmakelaar uit Amstelveen KPMG beschuldigt. KPMG is een uitstekend accountantskantoor dat zich vooral richt op de bestrijding van interne FRAUDE. Het AD van 12/11 meldt dat het Utrechtse OM landelijke regels bepleit voor inkijkoperaties. Dit nadat de bende van Henk R. in mei vorig jaar is opgerold tijdens een grootscheepse actie. Onder de kop "Justitie twijfelt aan functioneren IRT's" meldt het AD ook dat het ministerie van Justitie heeft vastgesteld dat onderzoeken naar landelijk en internationaal actieve groeperingen blijven liggen, omdat de politie zich te veel concentreert op de criminaliteit in de eigen regio. Het artikel spreekt ook over "maar één individu als 'onderzoekssubject'" bij het IRT Noord- en Oost-Nederland. Volgens het artikel heeft de CRI vorig jaar een inventarisatie gemaakt van alle sterk georganiseerde criminele groeperingen die actief zijn in Nederland. Tenslotte wordt er door het AD melding gemaakt van 'SUPERFRAUDE in BRUSSEL'.

Liesbeths List

Dit weekend hebben we ook de achttiende verjaardag van Mark gevierd. We zijn begonnen met een maaltijd bij "De Griek". Ik heb mij tegoed gedaan aan het eten van octopus. Van Mark kreeg ik een Coupe Málaga aangeboden. We hebben gesproken over Spielberg en 'Schindlers List'. Wandelend over de Waalkade vertelde Mark dat Liesbeth List een CD had gemaakt met de Nijmegenaar Frank Boeijen. Tijdens de Griekse maaltijd hebben we ook gesproken over de reis van zijn moeder naar Curaçao. Ik had E. woensdag ook een brief geschreven over 'Mijn laatste hakdag', met als laatste woorden: "De chaos in dit land moest onder controle worden gebracht. De Baakdirectie heeft goed gezien dat ik de enige was die daartoe in staat geacht kon worden. Ik hoop dat je je verre kunt houden van de cocaïnehandel vanuit Colombia via Curaçao. In het belang van jou, van mij, onze kinderen en de gehele Europese samenleving". In één adem zeiden Mark, Ramon en ik: "Liesbeths List".

Van der Heijden

Donderdagavond ben ik met mijn vader naar boekhandel Dekker & Van der Vegt geweest. De schrijver A.F.Th. van der Heijden signeerde daar zijn laatste werk 'Asbestemming'. Mijn boek heeft hij gesigneerd met de tekst "Voor naamgenoot Johannes". Ik heb hem van mijn stamboomonderzoek naar de Van der Heijdens in kennis gesteld. Hij verzocht mij hem daarover op de hoogte te houden. Een van zijn overleden ooms heeft ook eens ooit een stamboomonderzoek verricht en is in de 80-jarige oorlog in Breda uitgekomen. Ik heb A.F.Th. gisteren schriftelijk onze afspraak bevestigd. Vanavond trad hij op in een interview bij Ischa Meijer.

20 NOVEMBER 1994 OPERATIE DELTA