De weledele heer A.F.Th. van der Heijden. Johannes Verhulststraat 69. 1071 MT AMSTERDAM. Datum: 24 april 1998. Betreft: 'How to build the bridge and to become the partner'. Kenmerk: JH/AFTh980424. Geachte heer Van der Heijden, Ik vond deze week een kopie van een brief aan u toen ik nog in Nijmegen woonde, van 12 november 1994. Twee dagen daarvoor hadden wij elkaar gesproken bij boekhandel Dekker van de Vegt op het Plein 1944 in Nijmegen. Ik heb u daar in kennis gesteld van het onderzoek dat ik verricht naar onze familiegeschiedenis. U hebt mij daarbij laten weten dat uw overleden oom in zijn onderzoek is uitgekomen bij de 80-jarige oorlog in Breda. Ik heb u eveneens toegezegd u op de hoogte te houden van de resultaten van mijn onderzoek. In het Centraal Bureau voor de Genealogie in Den Haag trof ik een oud boekje aan in het Frans met de titel 'Sur les très anciennes et nobles maisons Van der Heyden, dite de la Bruyère'. Wij blijken tot een oud hoogadellijk geslacht te behoren dat teruggaat tot in de middeleeuwen. Wellicht ben ik hierdoor altijd gefascineerd gebleven aangaande de normen en waarden van de ridderschap. Ik ben namelijk ooit afgestudeerd op de schrijver Cervantes aangaande deze waarden. Daarom heb ik in de Benelux ook het 'Instituto Cervantes' opgericht alsmede in Engeland en Wales. In juridische zin ben ik de enige in deze landen die onder deze naam cursussen, opleidingen en trainingen mag verzorgen of laten verzorgen. Er is ook een Spaans instituut onder die naam hier actief in Utrecht, op het Domplein. Daar heb ik in principe geen bezwaar tegen als dat in goede samenwerking verloopt. Die samenwerkingsgedachte moet nog sterk op gang worden gebracht. Aangaande de familiegeschiedenis staat de Rooms-Katholieke tak Van der Heyden van Baak van Doornenburg beschreven in de adelsboeken. Mijn vader is van Nederlands-Hervormde huize en zijn tak gaat vermoedelijk terug op Gaspar van der Heyden (1530-1584). Gaspar was de oprichter van de Nederduits Gereformeerde Kerk en een vriend van Prins Willem van Oranje en Marnix van Sint Aldegonde, de schrijver van ons volkslied. De naam Van der Heyden is dus goed bekend bij het Spaanse Hof en ook bij andere vorstenhuizen, zoals het Britse. Ik kreeg namelijk met kerst nog een kerstwens uit BUCKINGHAM PALACE, waar ik vanaf 1 augustus 1996 een goede bekende ben geworden. Ik had daar namelijk een samenwerkingspartner op het oog, die helaas enige tijd geleden is verongelukt. Nochtans heb ik al hetgeen ik in dit verband heb meegemaakt opgetekend in een boekwerk dat inmiddels zo'n kleine 300 pagina's beslaat. Dat boek wil ik graag verfilmd hebben onder de titel "How to build the Bridge and to become the partner". Het is een soort avonturenroman die zich onder meer afspeelt in Nijmegen, Utrecht, Leiden, Londen, ETON, Windsor, Warwick Castle, Cambridge, 's-Gravenhage, BRUSSEL, Malaga, Madrid en Parijs. Ik denk dat het een goede zaak is als u dit manuscript eens bestudeert en meewerkt aan de verfilming ervan. Het wordt een kassucces van de eerste orde. Daar ben ik van overtuigd. Verder ben ik zeer geïnteresseerd in het familie-onderzoek van uw oom. Ik heb inmiddels een perfect genealogieprogramma in de computer waarin ik alle gegevens aangaande de familie kan 'linken' en daarmee een uitgebreide familie-geschiedenis kan produceren. Dat lijkt mij ook een leuke aangelegenheid voor de gehele Familie Van der Heijden (of Van der Heyden, die schrijfwijze wordt al vanaf de middeleeuwen door elkaar gebruikt). Ik heb er geen enkele moeite mee als u dit werk bij Querido laat uitgeven. Wellicht als een gezamenlijke coproduktie. Ik nodig u graag uit om eens bij mij langs te komen. Ik woon op dit moment nog op het Neude 30 C in Utrecht, maar ben voornemens op korte termijn naar Spanje of het Verenigd Koninkrijk te verhuizen, zodra een groep managers mijn verantwoordelijkheden in de Benelux heeft overgenomen. Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet en ontvang u graag boven 't Neutje. MET HARTELIJKE GROET, JOHANNES L. VAN DER HEYDEN.

7 MEI 1998 UW BRIEF VAN 5 MEI TER ATTENTIE VAN A.F.TH. VAN DER HEIJDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN