Berichtgeving van het

 

DE MINISTERS EN STAATSSECRETARIS VAN

SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

1993 3 MEI 1993 BRIEF AAN MINISTER BERT DE VRIES VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

1996 27 JANUARI 1996 INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN MINISTER AD MELKERT VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - 22 FEBRUARI 1996 AM/ARV/96/166 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - 8 MAART 1996 UW KENMERK 96003365 TER ATTENTIE VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING - 24 APRIL 1996 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT TER ATTENTIE VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING (FAXBERICHT) - 30 OKTOBER 1996 SCHOLING ALLOCHTONEN TER ATTENTIE VAN MINISTER AD MELKERT VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

1997 20 SEPTEMBER 1997 SOCIALE PARAGRAAF TER ATTENTIE VAN MINISTER AD MELKERT VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - 30 SEPTEMBER 1997 BELEIDSPLAN (1) TER ATTENTIE VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - 22 OKTOBER 1997 BELEIDSPLAN (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER AD MELKERT VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - 27 OKTOBER 1997 BELEIDSPLAN (3) TER ATTENTIE VAN MINISTER MELKERT VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

1998 23 APRIL 1998 KROON OP HET WERK TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS FRANK DE GRAVE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - 28 MEI 1998 MISSIE TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

2007 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER PIET HEIN DONNER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID