De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening Hoofd Sector Juridische Aangelegenheden Mw mr C.E.M. van den Boom Postbus 415 2280 AK RIJSWIJK Datum: 8 maart 1996 Betreft: Uw kenmerk 96003365 Kenmerk: ICB/SoZaWe960308 Geachte mevrouw Van den Boom, Ik bevestig u de goede ontvangst van bovenvermelde brief.

Ik verstrek u hiermede gaarne nog enkele aanvullende informatie terzake. Op 11 mei a.s. is Koning Juan Carlos van Spanje in Middelburg aanwezig om een Four Freedoms Award in ontvangst te nemen. Ik heb het organiserend comité verzocht deze gelegenheid te benutten om Su Real Majestad de Spaanse versie van het Beleidsplan Instituto Cervantes aan te bieden als eerste stap naar een verdere Nederlands-Spaanse samenwerking, met name waarbij het hier gaat om de ontwikkeling van gezamenlijk arbeidsmarktbeleid. Ik stel daarbij derhalve voor mijn verzoek tot het verstrekken van bestanden werkzoekenden met Spaanstalige achtergrond te verruimen met het in overleg definiëren van een sociale paragraaf binnen het beleidsplan. Inzake de ontwikkeling van opleidingstrajecten voor de betreffende doelgroep kan mijn bij de Baak opgedane expertise daarbij worden ingebracht. Hoogachtend, Instituto Cervantes Benelux J.L. van der Heyden

24 APRIL 1996 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT TER ATTENTIE VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING (FAXBERICHT)

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN