Instituto Cervantes NBLEW Neude 30 C 3514 AG UTRECHT Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer P. van Dun Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ 's-GRAVENHAGE Datum: 30 september 1997 Betreft: BELEIDSPLAN Kenmerk: ICNBLEW/SoZaWe970930 Geachte heer Van Dun, Onder dankzegging voor uw telefonische reactie op mijn brief van 20 september jongstleden aan de heer Melkert ontvangt u hierbij mijn beleidsplan dat ik u graag ter bestudering voorleg. Een Spaans allochtonenproject kan bij voorkeur vanuit de Stichting Cervantes Benelux worden opgestart volgens het voormalige, beproefde Nieuw Elan model van de Baak, onder leiding van een projectleider. Ik stel het zeer op prijs dat u thans kennis neemt van het plan en het is prettig dat u in Utrecht woont. U bent van harte welkom bij mij thuis. Ik hoor graag nader van u. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES Wales, Engeland, Luxemburg, België, Nederland J.L. VAN DER HEYDEN Bijlagen: Beleidsplan Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales d.d. 0-09-1997, 16.32 uur.

22 OKTOBER 1997 BELEIDSPLAN (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER AD MELKERT VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN