Verzonden op 22 mei 1993

J.L. van der Heijden NIJMEGEN. AANGETEKEND Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zijne excellentie Dr. B. de Vries. Anna van Hannoverstraat 4. 2595 BJ 's GRAVENHAGE. Nijmegen, 3 mei 1993.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Excellentie, Als oud-bestuurslid van de Vereniging van instellingen voor Buitenschools Mondeling Onderwijs (VBMO), pleitbezorger van en medewerker aan de totstandkoming van een wettelijke regeling m.b.t. de erkenning van het particulier buitenschools mondeling onderwijs middels de Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen, voormalig directeur NIOW-Talen B.V., oprichter Stichting Beroepsgerichte Opleidingen (SBO), voormalig stafmedewerker De Baak/Nieuw Elan en oprichter van de Stichting Cervantes Benelux, heb ik, naar aanleiding van het artikel "Gewonnen maar toch verloren" in De Telegraaf van 24 april jongstleden ter bestrijding van mogelijke criminele elementen binnen de overheidssectoren Justitie, Onderwijs en Arbeidsvoorziening aan de politie te Nijmegen al mijn hiertoe strekkende informatie ter beschikking gesteld. Een gelijkluidend bericht heb ik heden verzonden aan de ministers van Onderwijs en Justitie. Hoogachtend, J.L. van der Heijden. Bijlage: Verklaring Voorzitter VBMO, Dr. Jac. Koolschijn.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN