Instituto Cervantes NBLEW Postbus 689 3500 AR UTRECHT De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer Frank de Grave Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ 's-GRAVENHAGE Datum: 28 mei 1998 Betreft: MISSIE Kenmerk: ICNBLEW/SoZaWe980528

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer De Grave, Ik bevestig de goede ontvangst van uw brief van gisteren met kenmerk AM/AAB/98/1351.

Ik dank u dat u van mijn informatie inzake het door mij geïnitieerde Instituto Cervantes kennis heeft genomen. U stelt in uw brief dat u op grond van mijn recente informatie geen reden ziet om nu positief op mijn verzoek tot ondersteuning te reageren. Dat bericht stel ik zeer op prijs. Ik ga er daarom vanuit dat dat in de nabije toekomst wél het geval zal zijn. Ik beschouw het immers als een persoonlijke missie om alle Nederlanders die Spaans spreken aan het werk te krijgen. Vanaf de Vrede van Munster in 1648 zijn wij klaarblijkelijk nog steeds een vergeten doelgroep gebleven. Na 350 jaar wordt het echter wel hoog tijd dat wij daar concreet iets aan gaan doen. Uw collega staatssecretaris Tineke Netelenbos van onderwijs heeft daartoe al een belangrijke aanzet gegeven. Zij kan u uiteraard terzake geheel informeren over de toekomstige betekenis van het Spaans in onze samenleving en een beeld schetsen van de toekomstige aantallen leerlingen Spaans die het voortgezet onderwijs in de toekomst op de arbeidsmarkt zal neerzetten. Mevrouw Netelenbos is immers goed in statistieken, zoals ik heb begrepen tijdens het laatste Taalcongres in de RAI in Amsterdam op 31 januari jongstleden. In ieder geval beter dan Philip Freriks, zoals wij beiden samen hebben kunnen vaststellen. Met veel genoegen. Ik kan mij voorstellen dat de heer Melkert nog enigszins moet wennen aan het idee dat er nog een gigantische doelgroep binnen de Nederlandse samenleving aanwezig is die de natie nog verder kan meevoeren in de vaart der volkeren. Bijgaand ontvangt u de fotocollage 'Paars vol lof over Kok en Van Mierlo'. U ziet wel dat de Nederlandse Regering redelijk op mijn schouders heeft kunnen leunen gedurende de afgelopen vier zittingsjaren en ik mag toch wel aannemen dat daar thans iets tegenover komt te staan. De liefde kan niet altijd van een kant komen en het is uiteraard wel belangrijk dat ik verantwoordelijkheden kan gaan delen. Daar is ook geld voor nodig. Een ton voorschieten heb ik met veel genoegen gedaan voor de goede zaak, maar om voor de derde keer mijn huis te moeten verkopen vind ik wel iets te ver gaan. Daar heeft de Regering uiteraard ook nog een eigen stukje verantwoordelijkheid voor en ik heb geen behoefte om voortdurend in een rolstoel te worden rondgereden. Bij voorkeur maak ik gebruik van de 'slimme' auto met kenteken ND-VH-98. U weet wel wat dat betekent. Ik heb er echter volop begrip voor dat uw team thans veel energie dient te steken in de formatie van Paars II. Zodra dat nieuwe Management Team gestalte heeft gekregen stel ik voor om een nieuwe groepsfoto te maken. Het zou leuk zijn als de staatsecretarissen daarop dan ook een plaats krijgen. Daar is het bordes in Den Haag waarschijnlijk iets te klein voor. Ik stel derhalve voor dat te doen in Madrid, tezamen met het team van mijn goede vriend José María Aznar. Ik heb Zijne Majesteit al van onze komst op de hoogte gesteld in het kader van 'Regeren is Vooruitzien'. Ik mag aanemen dat daar wel een financieringsmogelijkheid voor bestaat van regeringswege. Tony Blair komt dan in een later stadium aan de beurt, aangezien ik José María eerder in het zadel heb geholpen dan hem. Ik ben echter wel van plan om op 1 juli naar het graf van mijn overleden partner te gaan in Althorp House. Bij die gelegenheid heb ik echter geen behoefte aan omstanders. Alleen haar directe familieleden, enige persoonlijke collega's en de Prime Minister. Wellicht kunt u de Minister-President verzoeken dit voor mij te regelen. Dan ziet de toekomst er weer hoopvol uit. Ook voor Paars II. Met hartelijke groet, J.L. Van der Heyden Bijlage: 'Paars vol lof over Kok en Van Mierlo'

14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER PIET HEIN DONNER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN