J.L. van der Heijden De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Zijne Excellentie Drs A.P.W. Melkert Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ 's-GRAVENHAGE Betreft: INSTITUTO CERVANTES BENELUX Kenmerk: ICB/SoZaWe960127 Nijmegen, 27 januari 1996 Excellentie, Met verwijzing naar mijn beleidsplan Instituto Cervantes Benelux - zoals dat berust bij het Kabinet der Koningin - verzoek ik U vanuit mijn hoedanigheid als bestuurslid/oprichter van de Stichting Cervantes Benelux en houder van het handelsmerk Instituto Cervantes om Uw toestemming te mogen beschikken over de bij de diensten van Uw Departement berustende bestanden werkzoekenden met een Spaanstalige achtergrond. Achterliggende gedachte is op zo kort mogelijke termijn een helder beeld te verkrijgen van het potentiële arbeidsmarktaanbod binnen het segment Nederlands-Spaanstalige betrekkingen teneinde hierna een adequaat Human Resources Beleid binnen dit marktsegment te kunnen ontwikkelen. Ik verklaar hiermede de vertrouwelijke persoonsgegevens met uiterste discretie te behandelen en U persoonlijk te rapporteren omtrent mijn activiteiten hieromtrent, zoals ik thans ook - op advies van de Minister van Binnenlandse Zaken - rapporteer aan de Ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje heeft middels een brief d.d. 24 januari 1996 met veel waardering kennis genomen van de Stichting Cervantes Benelux.

Ik vertrouw erop op Uw volledige ondersteuning van het beleidsplan te mogen rekenen. Met de meeste Hoogachting, Instituto Cervantes Benelux J.L. van der Heyden

22 FEBRUARI 1996 THE CABLE TURTLE OF PURPLE: AM/ARV/96/166 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN