De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Zijne Excellentie Drs A.P.W. Melkert Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ 's-GRAVENHAGE Datum: 30 oktober 1996 Betreft: Scholing allochtonen Kenmerk: ICB/SoZaWe961030 Excellentie, Hierbij deel ik U mede dat ik heb besloten de ontwikkeling van een scholingsproject voor Spaanstalige allochtonen op te nemen in het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux conform de criteria vermeld in het artikel 'Akkoord over scholing en allochtonen in aantocht' in de Telegraaf van vandaag. De uitvoering van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux wordt op zeer korte termijn op regeringsniveau besproken. Heden verzond ik een brief met gelijkluidende tekst aan de Minister van Economische Zaken. Met de meeste hoogachting, J.L. Van der Heyden

20 SEPTEMBER 1997 SOCIALE PARAGRAAF TER ATTENTIE VAN MINISTER AD MELKERT VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN