De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Voor deze de weledele heer W.D. Oldemans Directeur Arbeidsmarkt Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ 's-GRAVENHAGE Datum: 22 februari 1996 Betreft: AM/ARV/96/166 Kenmerk: ICB/SoZaWe960222 Geachte Heer Oldemans, In dank bevestig ik U de goede ontvangst van bovenvermelde brief met Uw mededeling mijn brief d.d. 27 januari 1996 te hebben overgedragen aan het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening.

Als oprichter van de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen en oud-stafmedewerker van de Stichting de Baak/VNO heb ik er vertrouwen in in goed overleg met het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening nieuw arbeidsmarktbeleid binnen de Nederlands-Spaanstalige relatie te kunnen ontwikkelen. Hoogachtend, Instituto Cervantes Benelux J.L. van der Heijden

8 MAART 1996 UW KENMERK 96003365 TER ATTENTIE VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN