De MINISTER VAN JUSTITIE De heer ERNST HIRSCH BALLIN Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: Vrijdag 6 november 2009 Betreft: DECLARATIE TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX Kenmerk: 20091106SCBJustitie

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer Hirsch-Ballin, Namens uw collega-minister WOUTER BOS VAN FINANCIËN ontving ik aangehechte doorzendbrief, getekend door zijn medewerker A.T.W. Mante.

Het betreft een reeds meer dan dertien jaar openstaande post. De brief van de heer of mevrouw Mante is een reactie op mijn brief BETALINGSHERINNERING 1 aan Minister Bos d.d. 25 OKTOBER 2009 waarvan bijgaand afschrift van vandaag (12:32). Op 3 NOVEMBER heb ik BETALINGSHERINNERING 2 verzonden die de brief van de heer of mevrouw Mante ongetwijfeld heeft gekruisd. Hiervan ontvangt u eveneens een afschrift (12:39). Voor de goede orde meld ik u dat dit schrijven tevens aansluit bij mijn brief GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN aan U d.d. woensdag 14 FEBRUARI 2007. Ook hiervan ontvangt u aangehecht afschrift. Ik verzoek u deze zaak THANS definitief af te wikkelen tot volle tevredenheid van DE OPRICHTER van het INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX. Desgewenst ben ik bereid mijn eisen kracht bij te zetten in een gesprek op Uw ministerie. De laatste keer dat ik op de Schedeldoekshaven aan een hoorzitting heb meegewerkt was op 13 MEI 1997. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, STICHTING CERVANTES BENELUX J.L. VAN DER HEYDEN Alleen/zelfstandig bevoegd P/a NIJMEGEN Bijlagen: 1. Doorzendbrief d.d. 4 NOVEMBER 2009 van A.T.W. Mante namens de MINISTER VAN FINANCIËN (origineel), 2. Afschrift BETALINGSHERINNERING 1 aan de MINISTER VAN FINANCIËN d.d. 25 OKTOBER 2009, 3. Afschrift BETALINGSHERINNERING 2 aan de MINISTER VAN FINANCIËN d.d. 3 NOVEMBER 2009, 4. Afschrift GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN aan DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN d.d. woensdag 14 FEBRUARI 2007,

5 kopie wijzigingsbrief kenmerk K37JOOO d.d. 9 OKTOBER 2009 van de KAMER VAN KOOPHANDEL NOORDWEST-HOLLAND te ALKMAAR met bericht van registratie Dossiernummer 41211928.