De MINISTER VAN FINANCIËN De heer WOUTER BOS Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 14 februari 2007 Betreft: GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN Kenmerk: 20070214JHFIN. Nijmegen woensdag 14 februari 2007 Geachte Heer Bos, Van harte geluk gewenst met Uw benoeming tot MINISTER VAN FINANCIËN. Mijn laatste brief aan UW VOORGANGER ZALM dateert alweer van 22 mei 2002 met de titel OPENSTAANDE POST. U treedt thans in de voetsporen van Uw illustere voorganger Drs. Wim Kok met wie ik ten tijde van de ingebruikname van het HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX een goed contact heb opgebouwd. Aangezien ik hecht aan continuïteit van beleid som ik u hieronder de correspondentie op die ik met hem heb gevoerd: EUROPOL, DRUGSPROBLEMATIEK, BENELUXTOP, UW KENMERK 96M001687, RELATIE NEDERLAND-FRANKRIJK, VESTIGING PERMANENT RECHTINSTANDHOUDEND GEBRUIK HANDELSMERK, UW BRIEF NR. 96MO5297/5382, DECLARATIE, RAPPORTAGE, MIJN FAX VAN 16 JULI 1996 18:40 U., EXPERIENCIAS HOLANDESAS, UW BRIEF NR. 96MO05714, OVERZICHT GEVOERDE CORRESPONDENTIE MET REGERINGSFUNCTIONARISSEN VANAF 1 JANUARI 1996/DECLARATIE, AGENDAMUTATIE KABINETSBERAAD, CORRECTIE, HET JUISTE EFFECT, HET GROTE GEHEIM, DE NIEUWE GOLFBEWEGING, GEROOKTE ZALM, FAXBERICHT STATE OF THE UNION, FIRST STATE OF THE UNION, CONTACTDAG, 96MO06949/6595, GRONDWETSWIJZIGING, STRATEGISCH PERSPECTIEF, BEZOEK BRITSE AMBTGENOOT, THE NATION DECIDES, BENOEMING - TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, DECLARATIE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, VERZOEK OM MEDEWERKING, OPENING SPAANSE VESTIGING VAN ONS BEDRIJF, CORRECTIE, SYNERGIE, SAMENWERKINGSGEDACHTE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, DIPLOMATIEK VOORSTEL, EUROPESE INTEGRATIE, EUROTOP NOORDWIJK, CORRECTIE, BUREAU GEVERS TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, EUROTOP AMSTERDAM, GELUKWENSEN, NIEUW LICHT, MY LADY DI, FAXBERICHT AAN DE KONINGIN, FAXBERICHT AAN ETON COLLEGE, FAXBERICHT AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, THE LAST POST, ERKENNING, MONDRIAAN, ACHT JAAR PAARS EN ORANJE, BIJ THE FIFTH ANNIVERSARY OF THE FIRST ENGAGEMENT AFTER MY DIVORCE, SPAANS STAATSBEZOEK, FAXBERICHT: DAGBOEK VOOR DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, CONTINUÏTEIT VAN BELEID, BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL VOOR DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en PAARS III TER ATTENTIE VAN DE FRACTIEVOORZITTER VAN HET CDA. Veel van de hierin vermelde actiepunten zijn in de loop van de tijd al tot uitvoering gebracht. Er zijn echter nog enkele punten 'pending' zoals dat heet. Ik verzoek u hiermede tot verdere ondersteuning van het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX en er tijdens Uw ambtsperiode op toe te zien dat aan alle verplichtingen wordt voldaan jegens de rechtspersonen die ik vertegenwoordig en deze aangelegenheid op plaats één van uw prioriteitenlijst te plaatsen. Mede in het kader van het persbericht DE VERLOOFDE VAN DIANA in Het Parool van 27 mei 2006 (aangehecht).

Voor de goede orde laat ik u weten dat ik van 21 FEBRUARI tot 15 MAART in SPANJE vertoef. VEEL SUCCES IN DE KOMENDE KABINETSPERIODE JOHN L. VAN DER HEYDEN CC. DE MINISTER-PRESIDENT

25 OKTOBER 2009 BETALINGSHERINNERING 1 TER ATTENTIE VAN MINISTER WOUTER BOS VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN