TELEFAX Bestemd voor: De Minister President. Afzender: J.L. van der Heyden. Datum: 15 september 1996. Betreft: CORRECTIE Aantal pagina's: 1.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zeer geachte heer Kok, In mijn fax van 13 september jongstleden is er sprake van 'ham of kuit'. Dit moet zijn 'hom of kuit'. Hoogachtend,

16 SEPTEMBER 1996 HET JUISTE EFFECT TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN