Instituto Cervantes NBL EW. Neude 30 C. 3512 AG UTRECHT. TELEFAX Bestemd voor: De Minister President. Afzender: J.L. Van der Heyden. Datum: 20 september 1997. Tijdstip: 23.45 uur. Betreft: ERKENNING Aantal pagina's: 2. Zeer geachte Heer Kok, Bijgaand ontvangt u het bericht dat ik vandaag van de Britse Ambassade mocht ontvangen. Dit geeft aan dat mijn instituut thans is erkend door de Koninklijke Huizen van Spanje, België, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het is wel triest dat mijn beoogde partner daarvoor het leven heeft moeten laten. Afgelopen woensdag bezocht ik even de publieke tribune van de Tweede Kamer alvorens de herdenkingsdienst van My Lady bij te wonen in de Kloosterkerk aan de Lange Voorhout.

Ik heb de discussie met belangstelling gevolgd, maar mijn aanduiding Haagse slaapkamer blijft nog steeds van kracht, aangezien het thema leiderschap slechts sporadisch aan de orde komt. Dat neemt niet weg dat ik voor Uw inspanningen buitengewoon grote waardering heb en ik hoop derhalve een goede bijdrage te kunnen leveren aan het democratisch gehalte van INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED dat nu echt dient te worden geoperationaliseerd. Ik stel het zeer op prijs dat u thans eveneens eens op de fiets naar uw werk gaat en wens u een genoeglijke korte rustperiode toe, die u zeer zeker heeft verdiend na uw intensieve inspanningen voor de Europese Unie. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlage: Bericht van The British Embassy The Hague d.d. 19-09-1997.

13 OKTOBER 1998 MONDRIAAN TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN