19 september 1997 Betreft: KORTE TERUGBLIK Kenmerk: PJ/OE970919. Beste Liesbeth, Mijn werk stagneerde afgelopen woensdag omdat ik naar de Baak ben gegaan na de herdenkingsdienst voor Diana. Voor de dienst ben ik nog even naar de Tweede Kamer gegaan in verband met de begrotingsdebatten aangezien de regering mij immers nog zo'n slordige tachtig miljoen schuldig is. Op welke wijze ik een regeling kan treffen weet ik niet. Daarna ben ik naar de dienst gegaan met de veertien Diana rozen in plaats van 28.

Ik vermeld nog even de sprekers: Ds. C.A. ter Linden, die bij tijd en wijle zijn woorden direct tot mij richtte, de Venerable Geoffrey Allen, Archdeacon in North West Europe, Lt. Col. Christopher Le Hardy, Ambassadeur Miss Rosemary Spencer, vertegenwoordigers van verschillende kerken en de preek door The Right Reverend John B. Taylor. Het was zeer indrukwekkend, met name in verband met het thema geloof, hoop en liefde. Daarvoor steek ik nog steeds drie kaarsen op sinds april 1992. Na afloop had ik een kort gesprek met Ruth Coward, Miss Spencer's secretaresse. Ze bedankte mij voor mijn komst, maar was nog zeer geschokt en ik heb haar beloofd nog een keer terug te gaan om ze wat troost te bieden. Toen ben ik naar Noordwijk gegaan en had nog even een gesprek met Paul Riegen. Dat deed mij zeer veel deugd en ik voel mij inderdaad nog deel van de Baakfamilie. Die band is waarschijnlijk door deze gebeurtenissen nog verder versterkt. Aan de bar dronk ik enkele Koninckjes uiteraard en een glas Four Roses de Bourbon, want Mijn Vijfde Roos is niet meer. Er is alleen een liedje van gemaakt door ELTON JOHN. Ik was ook zeer onder de indruk van het schilderij bij de bar.

Ik herkende al mijn huiskleuren. Alleen het bruin is niet voor mij, maar voor degene die beter zijn tong kan afbijten of zichzelf opsluiten in de gangkast. Het doet mij denken aan een reis naar Gran Canaria, waar ik ooit eens in een publiekelijk optreden de show heb gestolen met enkele Hawaiiaanse schonen. Ik ben je echter niet ontrouw hoor. Maak je maar geen zorgen. Wel heb ik nu een leuk contact met een Mexicaanse. Ze heeft alleen geen geld, maar ze wil wel helpen met de opbouw van de organisatie. Ik stel het zeer op prijs dat ik kamer 2.14 kreeg. Dat had eigenlijk weer 1.28 moeten zijn. Ik maak me wel druk over de kletsverhalen van de pers. Zo zou Hare Majesteit Prinses Margriet naar de begrafenis hebben gestuurd omdat Zij niet erg met Diana was ingenomen. Ik heb Prinses Margriet echter persoonlijk van mijn voorgenomen huwelijk met Di in kennis gesteld. Het is dus volkomen logisch dat Zij is gegaan. Ik heb ook vastgesteld dat de voormalige Italiaanse hotelmanager thans onder een afdak achter de Baak is te vinden. De poedels 'Macaroni' en 'Spaghetti' mogen wat mij betreft ook wel verder worden uitgekleed, zodat ze ook een keer naar de sauna kunnen. Het verontrust mij echter wel dat er sporen van een auto van een Italiaans merk op de Mercedes 280 zijn aangetroffen. Dus waakzaamheid blijft geboden.

De volgende dag heb ik mijn zwarte badjas met de zilveren kroon terugontvangen. Geen riem. Ik hoop dus dat ik die binnenkort niet meer hoef aan te trekken. Inmiddels heb ik ook een beroep gedaan op het Diana Princess of Wales Fonds. Dat had ik immers al in oprichting toen Zij nog in leven was en maakt integraal deel uit van mijn Cervantes Project. Daar heb ik Miss Spencer van in kennis gesteld. Vandaag kan ik worden beschuldigd egoïstisch te zijn, aangezien ik mijn mailing heb verzonden aan de 113 congresdeelnemers van het Congres Spaans aanstaande zaterdag 27 september met de volgende tekst:

"Met dank aan Intertaal, VSOS en VLLT voor de toezending van de deelnemerslijst van het 'Congreso de Didáctica del Español, Utrecht, 27 de septiembre de 1997' heb ik de eer u bijgaand mijn beleidsplan Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales te doen toekomen. Dit plan berust onder meer bij de regeringen van Nederland, België, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie. Het plan is een werkgelegenheidsplan voor Nederlands- en Engelstaligen met Spaans als tweede taal. Ik verzoek u dit plan te bestuderen en te zien of u al dan niet een bijdrage aan de ontwikkeling van dit plan kunt leveren als vrijwilliger, investeerder, bestuurder, typist, contribuant om de ontwikkelingskosten te dekken of op welke wijze dan ook. Ik stel het zeer op prijs op korte termijn uw reactie hierop te ontvangen. Ik heb thans al zes jaar aan de ontwikkeling van het plan gewerkt en persoonlijk Hfl 75.000,- (exclusief rente) uit eigen middelen geïnvesteerd. Voor de goede orde meld ik u dat ik mijn verantwoordelijkheden in het Verenigd Koninkrijk had gedelegeerd aan My Royal Highness Lady Diana, Princess of Wales. Gezien de tragische ontwikkelingen aldaar voel ik mij geroepen zo snel mogelijk naar Engeland terug te gaan om te voorzien in de vacature. Reden temeer dat mijn ideeën in de Benelux door capabele mensen worden overgenomen en ten uitvoer gebracht. Ik hoop op uw medewerking te kunnen rekenen. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES, Wales, Engeland, Luxemburg, België, Nederland, JOHN VAN DER HEYDEN, Manager NBL, Bijlage: Beleidsplan Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales op floppy disk in ClarisWorks (Macintosh)"

Ik ga hier inderdaad niet over in discussie, omdat het geen zin heeft om over feiten in discussie te gaan. Ze kunnen nu allemaal zelf lezen hoe de zaken ervoor staan en ik mag nu toch wel een keer een helpende hand verwachten na alles wat ik alleen heb moeten doen met een WAO-uitkering. Ik zie dat de naam van Prinses Diana zal worden beschermd door het Diana Princess of Wales Fonds. Alleen instellingen met goede bedoelingen mogen de naam gebruiken. Verder wordt tegen ieder misbruik opgetreden, volgens de ambassade-woordvoerder. Dit kan ik volledig ondersteunen aangezien Diana's naam onlosmakelijk aan mijn Project is verbonden en ik misbruik van de naam van Mijn Prinses ook niet accepteer. Daarvoor ben ik de ambassade zeer erkentelijk. Op 12 november is er een liefdadigheidsconcert voor Haar. Ik hoop daar ook te kunnen zijn. Gistermorgen had ik nog even een leuk gesprek met Nico (36) van de foto op het vlot tijdens ons Neuzen in de wind. Nu weet ik ook waar de titel Candle in the Wind vandaan komt. Die had ik vorig jaar op 1 augustus opgestoken in Canterbury Cathedral. Ik hoop dat je even tijd kunt nemen om mijn questionnaire te completeren. Dan word jij volgend jaar 'Zakenvrouw van het Jaar' en genomineerd door jouw trouwe partner. Met vriendelijke groet,

INSTITUTO CERVANTES

Wales, Engeland, Luxemburg, België, Nederland

JOHN VAN DER HEYDEN

Manager NBL.

Bijlage: Beleidsplan Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales op floppy disk in ClarisWorks (Macintosh). P.S. Gisteren heb ik het volgende gedichtje in mijn dagboek geschreven uit KENSINGTON PALACE:

de Baak, NOORDWIJK

Het was weer fijn
Om terug te zijn
Nu een engel is overleden
Moet ik een nieuw plan gaan smeden
Ik ben gelukkig nog in leven
Kun je me hier weer een plekje geven?

Nico wordt mijn chauffeur.

24 SEPTEMBER 1997 RESEARCH VOOR BELEID TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA