1 juli 1998. Betreft: PAUL RIEGEN. Kenmerk: JH/LH980701. Beste Liesbeth, Ik doe mijn best. De bezichtigingen gaan echter door. Dit advies is wel aanleiding om vandaag geen faxbericht te verzenden naar het Verenigd Koninkrijk. De informele inlichtingenstroom komt tóch wel op gang. Zo heb ik gisteren tijdens de eerste helft van Engeland-Argentinië uitgebreid van gedachten gewisseld/geïnformeerd over onze plannen in Stratford en Royal Leamington Spa met een Engelsman onder de naam 'Fred' uit Wolverhampton. Aangezien ik de afschrijving van mijn betaling aan de Baak heb ontvangen heb ik mij voorgenomen mijn PR-activiteiten vanaf heden aan Paul Riegen over te laten, c.q. dit in overleg met hem te regelen. Hij is daar immers Het Beste in thuis. Ook heb ik vanmorgen nog even gesproken met een medewerkster van Lorjé's kantoorboekhandel over Diana's 'verjaardag'. Ik heb haar laten weten dat ik heb besloten in een later stadium naar Althorp terug te gaan. "Dianamanie" in Engeland kan nog jaren aanhouden. De Dianalogie-wetenschap staat nog maar in de kinderschoenen. Die begint op dit moment (10.25) in deze 'ivoren toren' want plotseling begint mijn CD-speler te spelen met de muziek van John WRight: OTHER ROADS. Dit is de meest wonderlijke ervaring die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Of zij zelf die plaat heeft aangezet. Diana's geest is dus nog springlevend. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. 12.00 Terug uit de sauna. Daar is ook de geest van Elisabeth nedergedaald vanuit de ivoren toren, getuige een handdoek met het opschrift St. Elisabeth. John Wright is uit zichzelf gestopt met zingen. Ik heb de stekker dus even uit het stopcontact getrokken en de verbinding met het bovenaardse verbroken 'for a while'. Ook heb ik de bezichtiging van vanmiddag alsmede overige bezichtigingen aan mijn ivoren toren opgeschort tot begin volgende week. Een enkele PR-activiteit laat ik eveneens aan NOORDWIJK over. Ik kreeg namelijk van Het Zilveren Kruis de volgende brief toegezonden:

"54791. NOORDWIJK, 25 juni 1998. Geachte heer v.d. Heyden, Op 6 juni jl. ontving u uitgebreide informatie over de Zilveren Kruis Aandelen Spaarverzekering. Velen hebben onze raad opgevolgd. Zij kozen voor financiële zekerheid bij pensionering door een Aandelen Spaarverzekering af te sluiten. Uw aanmeldingsformulier hebben wij echter nog niet ontvangen. De oorspronkelijke sluitingsdatum is inmiddels zeer nabij. Wij hebben besloten de aanmeldingstermijn te verlengen tot 15 juli 1998. U heeft dus alsnog de mogelijkheid uw pensioenvoorziening uit te breiden. De Aandelen Spaarverzekering zorgt ervoor dat u bij pensionering een hoog bedrag ineens uitgekeerd krijgt. Dit bedrag kunt u dan volledig opnemen en vrij besteden. Voor uw droomwens of als aanvulling op uw inkomen. U stort iedere maand een bedrag van fl. 100,- (fl. 200,- of fl. 50,- mag ook). Op 1 augustus 2018 wordt het totaal opgebouwde kapitaal uitgekeerd. Op basis van een voorbeeldpercentage van 17% is het voor u geldende voorbeeldkapitaal maar liefst fl. 132.994,00. Ter herinnering sluit ik opnieuw de brochure in. Ook vindt u nogmaals een aanmeldingsformulier. Op uw aanmeldingsformulier zijn de voorbeeldkapitalen voor spaarbedragen van fl. 50,-, fl. 100,- en fl. 200,- per maand vermeld. De duur van de verzekering is flexibel. Ook het aanpassen van uw spaarbedrag is mogelijk. Heeft u nog vragen? Neemt u dan s.v.p. contact op met mevrouw P. Geurts of één van haar collega's. Bel gratis 0800-0773 van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Aanmelden is eenvoudig. U vult het aanmeldingsformulier in en stuurt het terug in de gratis antwoordenvelop. Uw maandelijkse premie wordt automatisch van uw bank- of girorekening afgeboekt. Vergeet echter niet: uw aanmeldingsformulier dient vóór 15 juli a.s. gepost te zijn. Met vriendelijke groet, H.B. Plas. Adjunct-directeur Verkoop Zilveren Kruis. * Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst."

Aangezien het op dit moment niet verantwoord is om hierop in te gaan heb ik de volgende reactie gezonden: 54791. Bij Covent Garden hangt een schilderij, voorstellende 'Sunflower Power (Hfl. 995,-). Hierin ben ik in de toekomst ook geïnteresseerd, zodra ik over meer ruimte beschik. Dan kan het nadien ook worden geveild bij Christie's. In dat verband heb ik gisteren de volgende brief aan de heer Breuker doen toekomen: ARANJUEZ. Die wedstrijd is niet goed voor de Engelsen afgelopen ten gevolge van een actie van een Engelse speler die vergeten was wat Fair Play betekent. Gelukkig geldt dat niet voor Tony Blair. Hij staat vandaag immers op de voorpagina van de Telegraaf. Samen met Wim Duisenberg. Dat hebben We aardig voor elkaar. In dat verband lees ik in het NRC van gisteren Markt en macht. Dienaangaande raadpleeg ik wederom de horoscoop (Vissen), die mij aanleiding heeft gegeven de volgende brief te versturen: PeterJones. Ik kreeg ook nog een telefonische uitnodiging van Ingeborg Klunder van United Markets - hoewel ik een geheim telefoonnummer heb - voor een brainstormsessie over nieuwe voertuigen op donderdag 16 juli van 20.30 tot 22.00 uur in Bussum. Nodig Peter en Gerda maar eens uit voor een etentje. Het zijn verwende eters. Maar ik denk wel dat jij voldoende fantasie hebt om ze tevreden te stellen. Tenslotte lees ik nog in het NRC "Nederlanders: weinig invloed in de wereld. DEN HAAG 30 JUNI, Nederlanders hebben een lage dunk van hun invloed in de wereld en zijn van mening dat het hun landgenoten aan ambitie ontbreekt om daar verandering in te brengen." Daar denk ik heel anders over. Wellicht kunnen we tóch nog samen trouwen. Dat is nog slechts een formaliteit. En je hotelmanager rekent er al op. WITH LOVE. P.S. Hartelijke groeten aan Paul Riegen.

2 JULI 1998 HUWELIJKSREIS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA