9 september 1998. Betreft: BEAU MONDE Kenmerk: JH/LH980909. Beste Liesbeth, Woensdag 9 september 1998. Vragen blijf ik liever vóór door relevante informatie te verstrekken aan degenen die daarin in principe zijn geïnteresseerd. Zo ben ik ook nog tegen het artikel opgelopen op pagina 86 t/m 93. Dit is de eerste keer dat ik de werkelijkheid beschreven zie in een magazine. Dat doet mij buitengewoon veel deugd. De waarde van dat pand zal ongetwijfeld dalen en dat van mij zal stijgen. Als jij tot haar vriendinnen behoorde, zou je die weddenschap ongetwijfeld hebben gewonnen. Daarom heb ik de redactie van Beau Monde vandaag de volgende brief doen toekomen: Dank. Voorts zie ik op pagina 99 van dit blad Renée Soutendijk in een begeerlijke pose met een figuur die verdacht veel van Dappere Dodo weg heeft. Ik hoop dat Renée geen misbruik gaat maken van de situatie. Wellicht is het zinvol dat ik ook weer een zonnebril aanschaf. Dat is jou wel toevertrouwd. Dát was het, die pensioenmaatschappij: Het Nut. Ik zal dit in de gaten houden voor ons nieuwe personeel. Met Paul heb ik hier immers ook over gesproken. Hij liet weten dat het steeds meer gangbaar wordt om een Employee Benefit uit te keren aan elke werknemer, zodat hij of zij zijn of haar eigen pensioenvoorziening kan regelen. In feite is dat nog niet zo'n slechte zaak. Zeker gezien de complicaties die zich kunnen voordoen bij een echtscheiding. Ik heb nooit een goede pensioenvoorziening gehad, zoals je weet, maar bij de totstandkoming van ons convenant hebben we de lijfrentepolissen keurig netjes fifty fifty kunnen verdelen. Dan ga ik nu (14.30) naar de Kamer van Koophandel. 15.30 Gesprek gevoerd met de heer Etienne Oldeman en mevrouw Corriene van Schaik van het service center. Afspraak: Ik lever morgen de laatste versie van het plan in. Dit wordt bestudeerd en op 21 september 13.30 uur besproken met de heer Michel ter Maat. In samenspraak met hem wordt het wederom gecheckt met een volgende adviseur, etc. etc. Totdat het plan waterdicht is. Ik ga nu dus weer op de fiets naar ZEIST voor het maken van een nieuwe print-out. Bijgaand tref je nogmaals mijn enquêteformulier en vragenlijst voor Paul, voor het geval je de eerste versie bent kwijtgeraakt. With Love y Amor, And peace be with you. Burgemeester d'Hondt van Nijmegen komt uit Maarssen en hem heb ik in eerste instantie inzage gegeven in mijn brieven aan Diana. Dit in verband met de herbouw van de Valkhofburcht, waar wij zouden gaan wonen na het jaar 2000. Die overeenkomst had ik al beklonken in de Keizer Karelstad. Hij schijnt immers ook een échte Van der Heyden te zijn geweest (Keizer Karel van de Ronde Stenen Tafel van Heyden - 'Tho Söllynck'). Ik heb wat te stellen met al die burgemeesters. Vooral op het gebied van het gedoogbeleid: het meten met twee maten door overheidsfunctionarissen. De heer d'Hondt volgt mijn adviezen wel op. Mijn goede vriend Ivo Opstelten heeft mij echter naar de Kamer van Koophandel verwezen nadat ik hem verzocht had te bemiddelen tussen Juan Carlos, My Lady en mij. Hij heeft zijn bedrijf immers precies tussen de Neude en het Domplein. Strategisch gezien is hij dus de juist aangewezen persoon. Als ik nu bij mijn naamgenoot op het Domplein binnenkom wordt er luid geroepen ¡Es el Señor de esa Princesa Inglesa! Vandaar dat ik de oplossing van het probleem nu bij Hans van Mierlo heb liggen. Ik heb nog niet veel gehoord van Hans. Dat wordt dus hoog tijd. Vooral omdat hij vier jaar geleden zijn kabinet naar mij heeft genoemd. Daar weet Harry Starren alles van. Je kunt hem ook op de website vinden onder http://www.debaak.nl. Daar wil ik dus ook graag snel op met ons bedrijf. Maar dan dient hier wel eerst een werkster langs te zijn gekomen om grote schoonmaak te houden. Ik ben namelijk allergisch voor huisstof en ook voor poetsen. Dat is dus een ernstig probleem waar nog een oplossing voor moet worden gevonden. Het doet mij denken aan het gesprek dat ik de dag ervoor heb gevoerd met de heer Paul Riegen, strategisch communicatiespecialist bij de Baak. Ik heb hem een waslijst aan vragen voorgelegd. Hiervan dient nog een deel te worden beantwoord door de directie. Het was een goed gesprek met Paul. Ik heb met hem afgesproken dat ik buiten mededinging aan het startersprogramma meedoe indien de overige genoemde ondernemers conform mijn uitgesproken wensen aan de totstandkoming van het bedrijf meewerken. Daarom zie ik graag zo snel mogelijk jouw feedback retour op mijn businessplan. Bij voorkeur volgende week. Ik heb het bijgewerkte plan vanmorgen (10/9, 10.00 uur) aan de Kamer van Koophandel overgedragen met het volgende begeleidend schrijven: Bevestiging Afspraak

10 SEPTEMBER 1998 WIN WIN STRATEGY