16 februari 1997. Tijdstip: 23.55 uur. Betreft: VERZOEK OM MEDEWERKING Aantal pagina's: 3.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zeer geachte heer Kok, Aansluitend aan eerdere berichtgeving ontvangt U bijgaand afschrift van mijn faxbericht aan het bestuur van de Vereniging Spaans op School. Aangaande de hierin vermelde zaken vertrouw ik omgaand op Uw medewerking. Met de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. Van der Heyden. General Manager. Bijlage: Faxbericht aan het bestuur van de Vereniging Spaans op School d.d. 16 februari 1997, 19.00 uur. J.L. Van der Heyden. General Manager. Bijlagen: Brief PJ/OE970214 aan mijn oud-collega te NOORDWIJK in het kader van Valentijnsdag. Brief ICBNLUK/VG970211 aan mijn voormalige huisarts. Verklaring rector Instituut Blankestijn d.d. 10-02-1997. Totaal aantal pagina's: 7.

20 FEBRUARI 1997 OPENING SPAANSE VESTIGING VAN ONS BEDRIJF