De Minister President van het Koninkrijk der Nederlanden Drs W. Kok Postbus 20001 NL 2500 EB 's-GRAVENHAGE Países Bajos Datum: 22 mei 2002 Betreft: 'Bericht uit De Zevende Hemel' Kenmerk: JH/MPK20020522 Torremolinos, woensdag 22 mei 2002 Zeer geachte heer Kok, Aansluitend aan mijn brief JH/MPK20020517 van vrijdag 17 mei jongstleden vraag ik graag uw aandacht voor het volgende. Ik las het volgende artikel in de Telegraaf van vandaag. Verkiezingsnederlaag en scheiding knakken staatssecretaris Vliegenthart Ik herken mij volledig in deze situatie en zou het op prijs stellen indien u een kopie van deze brief aan mevrouw Vliegenthart zou willen verstrekken. Zij is van harte welkom in 'De Zevende Hemel' aan de Costa del Sol. Inmiddels ben ik ook weer via het internet bereikbaar. Voorts stel ik u in kennis van de brieven die ik gisteren aan uw collega's Aznar en Dijkstal heb doen toekomen: ARREGLO AMISTOSO - CARTA DESTINADA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA en CONTINUÏTEIT VAN BELEID TER ATTENTIE VAN DE HEER HANS DIJKSTAL. Ik zie de reactie van mevrouw Vliegenthart met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN

3 JUNI 2002 INZAKE 28 SEPTEMBER 2002 TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN