De fractievoorzitter van de VVD De heer Gerrit Zalm Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 22 mei 2002 Betreft: OPENSTAANDE POST Kenmerk: ICB/VVD20020507 (moet zijn JH/GZ20020522) Torremolinos, woensdag 22 mei 2002 Geachte Heer Zalm, Bijgaand treft u het saldo aan van mijn rekening bij de Banco Popular in Torremolinos. Dit bedraagt thans zegge en schrijve EUR 38,14. Ik wens u geluk met uw benoeming tot fractieleider van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Van een fractieleider van een partij met een grote historische reputatie verwacht ik op de eerste plaats een smetteloze reputatie en een voorbeeld van integriteit. Een voorbeeld als goede manager. Eén van de belangrijkste eisen die aan een voorzitter van een politieke partij kan worden gesteld is dat hij zijn betalingsverplichtingen nakomt. In dit verband wijs is ik u wederom op de onbetaalde rekening die ik in juni 1995 heb ingediend en aan de volledige Nederlandse Regering heb verantwoord alswel aan de belastingdienst te Heerlen onder de kenmerken JH/Belastingdienst20020227, JH/Belastingdienst20020408, en JH/Belastingdienst20020408.01. Ik hecht er daarbij aan dat er Recht wordt gedaan ten aanzien van alle brieven die ik de afgelopen jaren aan u en uw collega's heb doen toekomen. Hiervan de volgende opsomming:

1. De Minister President: Wim Kok EUROPOL, DRUGSPROBLEMATIEK, BENELUXTOP, UW KENMERK 96M001687, RELATIE NEDERLAND-FRANKRIJK, VESTIGING PERMANENT RECHTINSTANDHOUDEND GEBRUIK HANDELSMERK, UW BRIEF NR. 96MO5297/5382, DECLARATIE, RAPPORTAGE, MIJN FAX VAN 16 JULI 1996 18:40 U., EXPERIENCIAS HOLANDESAS UW BRIEF NR. 96MO05714, OVERZICHT GEVOERDE CORRESPONDENTIE MET REGERINGSFUNCTIONARISSEN VANAF 1 JANUARI 1996/DECLARATIE, AGENDAMUTATIE KABINETSBERAAD TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, CORRECTIE, HET JUISTE EFFECT, HET GROTE GEHEIM, DE NIEUWE GOLFBEWEGING, GEROOKTE ZALM, FAXBERICHT STATE OF THE UNION, STATE OF THE UNION, CONTACTDAG, 96MO06949/6595, GRONDWETSWIJZIGING, STRATEGISCH PERSPECTIEF, BEZOEK BRITSE AMBTGENOOT, THE NATION DECIDES, BENOEMING, DECLARATIE, VERZOEK OM MEDEWERKING, OPENING SPAANSE VESTIGING, CORRECTIE, SYNERGIE, SAMENWERKINGSGEDACHTE, DIPLOMATIEK VOORSTEL, EUROPESE INTEGRATIE, EUROTOP NOORDWIJK, CORRECTIE, BUREAU GEVERS, EUROTOP AMSTERDAM, GELUKWENSEN AAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, NIEUW LICHT, FAXBERICHT AAN DE KONINGIN, FAXBERICHT AAN ETON COLLEGE, FAXBERICHT AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, THE LAST POST, ERKENNING, MONDRIAAN, ACHT JAAR PAARS EN ORANJE, BIJ THE FIFTH ANNIVERSARY OF THE FIRST ENGAGEMENT AFTER MY DIVORCE, SPAANS STAATSBEZOEK TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

2. De Minister van Binnenlandse Zaken: Dijkstal 950711, CORRECTIE VAN MIJN FAX VAN 20.59 U, UW BRIEF SG95/U179/INSTITUTO CERVANTES BENELUX (1), UW BRIEF SG95/U179/INSTITUTO CERVANTES BENELUX (2), INSTITUTO CERVANTES BENELUX (1), INSTITUTO CERVANTES BENELUX (2), INSTITUTO CERVANTES BENELUX (3), INSTITUTO CERVANTES BENELUX (4), BRIEF VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, EXPORTBEVORDERING, INSTITUTO CERVANTES BENELUX (5), UW KENMERK: SG96/U1, UW KENMERK SG96/U1 (2), BETREFT: ICB/JUSTITIE960229, DECLARATIE, POLITIECAROUSSEL, PAARS BELEID, BEZOEK VAN UW FRANSE AMBTGENOOT.

3. De Minister van Buitenlandse Zaken: BELEIDSONTWIKKELING, INSTITUTO CERVANTES BENELUX, SPAANSE PLANNEN TOT TUNNELAANLEG, UW KENMERK DCV/96/562 (1), UW KENMERK DCV/96/562 D.D. 9 APRIL 1996, MIJN BRIEF VAN 17 JANUARI 1996, UW KENMERK DCV/96/562 (3), UW KENMERK DIE/AE-436/96, BELEIDSPLAN ICB, SAMENWERKINGSVOORSTEL.

4. De Minister van Economische Zaken: BELEIDSONTWIKKELING, INSTITUTO CERVANTES BENELUX, BEB/DEUR/IEG96011581 (1), BEB/DEUR/IEG96011581 (2), SCHOLING ALLOCHTONEN, DELTAPLAN, CARRIÈREPLANNING, EMPLOYABILITY, BUSINESS PLAN, STARTER VAN HET JAAR, UW BEDANKBRIEF (1), UW BEDANKBRIEF (2), ADRESWIJZIGING, ACHT JAAR PAARS EN ORANJE.

5. De Minister van Financiën: VORDERING (1), NIEUW BEDRIJF, NOG EEN NIEUW BEDRIJF, AANDELENTRANSACTIE, UITSTAANDE VORDERING (1), UITSTAANDE VORDERING (2), SPECIFICATIE, BETALING, FAXBERICHT, ACHT JAAR PAARS EN ORANJE, PAARSE WENSEN

6. De Minister van Justitie: BRIEF AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, TIPGELD, ONTWIKKELINGEN, HALF KRAT BIER, FAX 30-10-1995, BERICHTGEVING AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, INZAKE OPSPORING § 3.13.3., DECLARATIE (1), VOORTGANGSRAPPORTAGE, DECLARATIE (2), DECLARATIE (3), BEËINDIGING GEDOOGBELEID, REFERENDUM, RCID KENNEMERLAND, NIETS BV, VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, BOMAANSLAG OP JUSTITIETOP, UW BRIEF 550342/96, Brief ICB/JUSTITIE960229, JUSTITIE ARNHEM, MENSENSMOKKEL, NAAMSWIJZIGING, LEVENSLIED, EEN AVOND AAN ZEE..., BRIEF C 024/549568, CORRESPONDENTIE-OVERZICHT, BESCHERMING HOUSE OF WINDSOR, NIEUWE BEDRIJFSSTRUCTUUR, RECHT, DOSSIER CERVANTES, VERMISSING BANKBESCHEIDEN, HAKKELAAR PROCES, FELICITATIE AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, BERICHTGEVING, OPENSTAANDE POST, NOG EEN OPENSTAANDE POST, STRATEGISCH PERSPECTIEF, SECURITY MEASURES (1), SECURITY MEASURES (2), SECURITY MEASURES (3), BEVESTIGING, VERMISSING, OPSPORING, VEILIGHEIDSMAATREGEL, VERJAARDAG - TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, FOR THE LOVE OF A PRINCESS, BERICHTGEVING, THERAPIE, VACATURE, RECHERCHEONDERZOEK

7. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: BRIEF AAN MINISTER BERT DE VRIES, INSTITUTO CERVANTES BENELUX, AM/ARV/96/166, UW KENMERK 96003365, BRIEFVAN DE MINISTER-PRESIDENT, SCHOLING ALLOCHTONEN, SOCIALE PARAGRAAF, BELEIDSPLAN (1), BELEIDSPLAN (2), BELEIDSPLAN (3), KROON OP HET WERK, MISSIE.

8. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: REFERENDUM en UW BRIEF GVM/Vz/962394/BB

9. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: BRIEF AAN MINISTER RITZEN, TAALCONGRES, BELEIDSONTWIKKELING (1), BELEIDSONTWIKKELING (2), BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, UW 2 BRIEVEN VAN 26 APRIL1996, UW BRIEF VO/TAB-96011849, UW KENMMERK VO/TAB-96013953, CORRECTIE, BASISONDERWIJS, STILLE RESERVE, CORRESPONDENTIE-OVERZICHT. Vanzelfsprekend ben ik ook de volksvertegenwoordiging niet vergeten. Ik heb onlangs begrepen dat het een politieke zonde zou zijn om de Kamer niet in te lichten. Zo verzond ik eveneens de volgende brieven aan de fractieleiders van CDA, VVD, D66 en PvdA: 1) Tweede Kamerfractie VVD: DECLARATIE, UW KENMERK F586.96., NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING, UW BRIEF VAN 9 JUNI, PAARS III.

2) Tweede Kamerfractie PvdA: DECLARATIE, NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING en PAARS III.

3) Tweede Kamerfractie D66: DECLARATIE, NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING, STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (1), STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (2), STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (3), ONTVANGSTBEVESTIGING, PAARS III.

4) Tweede Kamerfractie CDA: DECLARATIE, GELUKWENS, PAARS III

Ten gevolge van de slechte betalingsmentaliteit van mijn debiteuren 'geniet' ik thans ruim tien jaar een uitkering krachtens de WAO. De uitkering van deze maand heb ik echter nog niet ontvangen. Ik heb hieromtrent vanmiddag telefonisch contact gehad met de heer P. Nanlohy, beslisser WAO van bedrijfsvereniging Cadans aan de Winthontlaan in Utrecht. Naar zijn zeggen zijn de betalingen op 16 mei jongstleden verricht. Nochtans is de uitkering met vakantiegeld op dit moment nog niet op mijn rekening bijgeschreven. Bij het uitblijven van de betaling kan ik mijn hypotheek niet meer betalen. Tot drie keer toe heb ik mijn huis verkocht om aan mijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen: Plattenberg 2 in Maarn in 1992; De Wellenkamp 15-30 te Nijmegen in 1997 en Neude 30C te Utrecht in 1999 (1 februari). Om mijn huis ten vierde male te verkopen 'voor het goede doel' lijkt mij iets te veel gevraagd. Ik sommeer u hiermede derhalve tot onmiddellijke betaling van het bedrag van EUR 33.262.089,84 vermeerderd met de wettelijke rente tot op heden vanaf 23 juni 1995 op postbankrekening 4729266 van de Stichting Cervantes Benelux. Na verrekening van mijn daadwerkelijk gemaakte kosten zoals verantwoord op mijn CD en waarvan uw directeur Voorlichting, J.J.V. Sprenger, middels aangehechte ontvangstbevestiging met kenmerk CDV01/0023, de ontvangst heeft bevestigd, zal ik mij uit het stichtingsbestuur terugtrekken om plaats te maken voor nieuwe bestuurders. Als demissionair Minister van Financiën bent u op zijn minst verplicht om thans deze zaak definitief tot een goed einde te brengen alvorens met uw werkzaamheden als fractievoorzitter van de VVD een aanvang te nemen. Voor nadere informatie omtrent het definitief verschuldigde bedrag kunt u zich wenden tot mijn accountant/belastingadviseur J.M. Tijssen, De Horst 10, 6581 MALDEN. Meer informatie omtrent mijn rechtspositionele status treft u aan in mijn boek 'Letters to Diana, Princess of Wales', waarvan onderstaand de informatie van mijn uitgever in Canada. Hoogachtend, J.L. van der Heyden TORREMOLINOS SPANJE (Geheel rechts op onderstaande foto) P.S. Een Nieuwe Regering van CDA, VVD en LPF lijkt mij de beste combinatie. Bijlage: Brief CDV01/0023 d.d. 29 januari 2001 van de directeur Voorlichting van het Ministerie van Financiën."

14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER WOUTER BOS VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN