15 februari 1997. Tijdstip: 2.00 uur. Betreft: DECLARATIE Aantal pagina's: 7.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zeer geachte heer Kok, Bijgaand ontvangt u de correspondentie die ik heden in het kader van Valentijnsdag aan mijn oud-collega, directeur van de Baak te Noordwijk, heb verzonden. Ik heb op het moment wat last van een ambtenaar van de belastingdienst alhier. Derhalve verzoek ik U hiermede mijn problematiek tot een definitieve oplossing te brengen en het door mij gevorderde bedrag omgaand door de heer Zalm op rekening 66834465 van de National Westminster Bank te Folkestone te laten overmaken. Vandaag neem ik van 13.00 tot 16.00 uur deel aan de jaarvergadering van de Vereniging Spaans op School, Baarsjesweg 224, Amsterdam. Ik heb enige tijd deel uitgemaakt van het bestuur van deze vereniging. Mevrouw Netelenbos heeft al mijn aanbevelingen overgenomen. Met de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales.

16 FEBRUARI 1997 VERZOEK OM MEDEWERKING AAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN