22 mei 1997. 15.05 uur. BUREAU GEVERS Aantal pagina's: 6.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zeer geachte heer Kok, Bijgaand gelieve U een brief en een faxbericht aan te treffen van het Bureau Gevers te Diegem, België, alsmede mijn reactie die ik hem aanstonds zal doen toekomen. Ik wens U zeer veel succes tijdens de Eurotop in mijn geliefde badplaats. Met vriendelijke groet en hoogachting. INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. VAN DER HEYDEN.

Bijlagen: Brief V 588.096 van Bureau Gevers te Diegem, d.d. 18 april 1997 met bijlage; Faxbericht V 588.096 van Bureau Gevers te Diegem, d.d. 22 mei 1997; Faxbericht van mij als reactie d.d. 22 mei 1997.

6 JUNI 1997 EUROTOP AMSTERDAM TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN