FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

(13-07-1996) TELEFAX Bestemd voor: De Minister President. Afzender: J.L. van der Heyden. Betreft: Uw brief Nr. 96MO05297/5382. Aantal pagina's: 1. Zeer geachte heer Kok, Voor de goede orde meld ik U de goede ontvangst van Uw brief d.d. 12 juli 1996. Hartelijk dank hiervoor. Met de meeste hoogachting, J.L. van der Heyden.

16 JULI 1996 DECLARATIE AAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN