TELEFAX Bestemd voor: De Minister President. Afzender: J.L. VAN DER HEYDEN Datum: 19 september 1996. Betreft: State of the Union. Aantal pagina's: 4.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Kok, Teneinde vertragingen in de besluitvorming te voorkomen en Uw Kabinet gerust te stellen ontvangt U bijgaand de tekst van mijn State of the Union zoals ik die hedenmiddag per post aan U heb verzonden. Met vriendelijke groet en hoogachting.

19 SEPTEMBER 1996 FIRST STATE OF THE UNION TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN