21 mei 1997. Tijdstip: 9.30 uur. Betreft: EUROTOP NOORDWIJK Aantal pagina's: 1.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zeer geachte heer Kok, Aansluitend aan mijn faxbericht van 5 mei 1997, 20.30 uur, kan ik u melden dat mijn woonadres per 1 juni aanstaande wordt: Neude 30C, 3512 AG Utrecht, hopelijk als tijdelijke voorziening. Het is mijn bedoeling tezamen met de organisatoren van de Government Game Competitie 1997 van daaruit mijn Business Plan tot uitvoering te brengen. Uiteraard wordt dit nieuwe woonadres eveneens het nieuwe adres van het Instituto Cervantes Benelux en neem ik mij voor met de Spaanse naamgenoot op het Domplein - op informele wijze - in contact te treden. Vanaf 1 juni zullen er dus immers twee 'Institutos Cervantes Utrecht' zijn: één legaal en één illegaal (het Spaanse!). Ik verzoek U hiermede dit aanstaande vrijdag tijdens de Eurotop te Noordwijk te melden aan de heren Aznar en Blair. Graag zou ik zelf op die dag naar Noordwijk komen om met beide heren kennis te maken aangezien mijn beleidsplan en Noordwijk onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het is immers op de Baak geboren en op het Congres De Nieuwe Economie op 13 november vorig jaar ten doop gehouden.

Op dinsdag 20 juni aanstaande neem ik opnieuw deel aan het congres De Nieuwe Economie, waarvoor een rood-gele brochure is uitgebracht: Mijn Droom van Rood en Geel. In de tussentijd zal ik ook zoveel mogelijk trachten het Paars met Rood te combineren nu het sein op GROEN staat. Met vriendelijke groet en de meeste hoogachting.

21 MEI 1997 CORRECTIE OP MIJN FAXBERICHT VAN HEDENMORGEN 9.30 UUR TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN