25 februari 1997. Tijdstip: 11.05 uur. Betreft: SAMENWERKINGSGEDACHTE. Aantal pagina's : 7.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zeer geachte heer Kok, Aansluitend aan eerdere berichtgeving stel ik U hiermede in kennis van de correspondentie die heden is gevoerd met mijn Spaanse naamgenoot aangaande het gebruik van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux. In het vertrouwen U hiermede naar tevredenheid te hebben geïnformeerd verblijven wij. Met de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES. J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlagen: Brief 095000 - AQ 588.096 van Bureau Gevers te Diegem - België - d.d. 21 februari 1997; Mijn reactie van heden 10.40 uur (faxbericht); Kerstkaart van El Presidente del Gobierno gericht aan het Instituto Cervantes Benelux. CC Knijff & Partners Weesp.

12 APRIL 1997 DIPLOMATIEK VOORSTEL TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN