De Voorzitter van de Europese Unie. 18 juni 1997. 12.00 uur. GELUKWENSEN

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zeer geachte Heer Kok, Gaarne moge ik U van harte geluk wensen met uw voortreffelijke leiding van de Eurotop gedurende de afgelopen dagen, alsmede met de toekenning van de serie fietsen welke door de heer Patijn aan U en Uw collega's zijn aangeboden ter afsluiting. Ik heb in de Telegraaf van hedenmorgen met genoegen kunnen vaststellen dat de zogenaamde Cervantesgroep een stevige voorsprong op het peloton heeft genomen. Blijkbaar bent U met mijn goede vrienden Aznar en Blair al redelijk over de brug gekomen. Alleen de heer Dehaene laat het klaarblijkelijk nog iets afweten. Maar dat maak ik nog wel met hem in orde. Ik heb mij namelijk voorgenomen nog deze zomer een bezoek te brengen aan zijn komende baas in Brussel - mijn trouwste supporter - alsmede aan de Europese Commissie teneinde de financiering van het Cervantes Plan rond te krijgen. Nadien kan hij zich dan wijden aan de invulling van de zogenaamde Belgische Paragraaf. De heer Juncker uit Luxemburg blijft nog wel helemaal sterk uit beeld, maar daar kan verandering in komen tijdens de top over de werkgelegenheid over enkele maanden. Het Instituto Cervantes NBL EW houdt zich gaarne bereid in de toekomst delen van dit komende werkgelegenheidsplan tot uitvoering te brengen. Het doet mij deugd dat het Imago van Amsterdam door de Top is opgevijzeld. Enige bloedverwantschap met onze Europees Commissaris speelt daarbij uiteraard wel een rol. Hij heeft immers ongeveer dezelfde opleiding als ondergetekende gevolgd bij de Baak, nietwaar? Het lijkt mij aardig in de nabije toekomst met de gehele Cervantes Club eens een fietstochtje te maken van Downing Street 10 naar BUCKINGHAM PALACE. Wellicht teneinde de Heer Blair te helpen met de aanzet tot het schrijven van een European Constitution voor het Jaar 2000. Ik heb getracht daartoe voor hem al een kleine aanzet te doen. Op 17 april jongstleden heb ik mijn opwachting gemaakt bij BUCKINGHAM PALACE met het verzoek om op 22 april daaropvolgend de Changing of the Guards from the inside of the Palace te mogen bijwonen. Het lijkt mij in dit verband wel aardig u hiermede van dit bezoek verslag uit te brengen. In eerste instantie heb ik mij op 17 en 18 april gewend tot St. James's. Dat bleek niet meer nodig. Op 18 april heb ik tijdens een jogging door Kensington Royal Gardens en Hyde Park vastgesteld dat ik niet alleen de zware last van een grote organisatie kan dragen in de Benelux, Engeland en Wales en heb derhalve op die dag besloten 'a British citizen' te machtigen namens mij in het Verenigd Koninkrijk legale handelingen te plegen en de taken dus verdeeld.

Vervolgens heb ik mijn beleidsplan besproken met en aangeboden aan de juriste van het Spaanse Instituto Cervantes in Londen als zijnde een samenwerkingsvoorstel. Het plan is immers complementair. De dag heb ik afgesloten met het bijwonen van een kerkdienst in St. Paul's Cathedral. De conditie heb ik nadien op peil trachten te brengen in Earls Court Gym in de wijk Kensington. Zondag 20 april heb ik voornamelijk vertoefd in Westminster. Het was wel stil op straat. There were no trains running from South Kensington to Embankment, maar ik vond het wel prettig voortdurend door een helicopter te worden gevolgd. Na de Horse Guards op Whitehall te hebben geïnspecteerd heb ik mij laten informeren over de werking van het Britse Parlement en een kerkdienst in Westminster Abbey bijgewoond.

Op 21 april heb ik een rekening geopend bij NatWest Kensington Royal Gardens Branche, daar mijn Business Plan gedeponeerd en vervolgens de brochure van de Government Game aan de wacht van KENSINGTON PALACE getoond. Op zijn vraag of ik 'would become the new Prime Minister' heb ik geantwoord 'something like that'. Ik was voordien ook al bij Downing Street 10 langsgegaan om de Prime Minister aan een brief te herinneren die ik hem enige tijd geleden heb gezonden. De dienstdoende superintendent vondt het zeer vermakelijk en ik heb hem beloofd nog een keer terug te komen op Whitehall. Op 22 april ben ik begonnen met een bezoek aan Christie's met het verzoek mijn pen met paarse inkt te veilen.

Het werd een genoeglijk gesprek, gadegeslagen door de schoondochter van de voormalige directeur van het Spaanse Instituto Cervantes te Londen. Ik heb haar nog de kerstkaart van José María Aznar laten zien en zij stelde vast dat deze was ondertekend door zijn echtgenote Ana Botella. Zodra met de paarse inkt een historische overeenkomst wordt gesloten heeft Christies zeer zeker belangstelling voor de transactie. Daar heb ik inmiddels een eerste aanzet toe gedaan. Mijn pen van 'Eén miljoen of iets meer' is inmiddels wel gestolen en ik heb zo hard geld nodig voor mijn plannen, zoals U weet. Van BUCKINGHAM PALACE had ik het bericht ontvangen dat het niet mogelijk was de Changing of the Guard from the inside of the Palace bij te wonen aangezien ik naar de inzichten van the ROYAL FAMILY niet behoor tot de categorie disabled persons.

Mij werd echter wel een prachtige centrale plaats tegenover de Main Gate toebedeeld, zodat een fotograaf tijdens de ceremonie vanachter een hot dog-karretje nog een foto van mij kon schieten.

Ik had hem daar echter geen toestemming voor gegeven en kom daar uiteraard nog een keer op terug. In Earls Court weten ze inmiddels hoe ik daarover denk. Ik werd wel keurig bewaakt door een aantal lieftallige dames te paard.

Ik heb overigens zelf ook nog een leuke foto voor het Paleis laten maken, die ik U graag ter beschikking stel.

Vervolgens heb ik mij naar KENSINGTON PALACE begeven - volgens afspraak - en daar mijn kerstcadeau ten behoeve van mijn beoogde partner overgedragen. De uitnodiging om het paleis binnen te gaan heb ik nog even afgeslagen. Dat moment bewaar ik nog wel voor een volgende gelegenheid. Na een moment van bezinning in de oranjerie en de nieuwe veiligheidsmaatregelen te hebben geïnspecteerd heb ik nog even met de functionarissen van het paleis van gedachten gewisseld.

Zij waren buitengewoon voorkomend en coöperatief. Woensdag 23 april. Bezoek aan ETON COLLEGE. Hier had ik een zeer goed gesprek over een ander agendapunt dan ik had voorgesteld. Mij is geadviseerd voorlopig uit de omgeving van de Royal Palaces weg te blijven. Ik heb daarmee ingestemd for the time being (tot 16 augustus) en ben vervolgens naar Henley-on-Thames gereden en heb daar gelogeerd bij een echtpaar dat mij fantastisch heeft opgevangen, onder andere met een prachtig gedicht van Rudyard Kipling en de opmerking 'You have nothing to fear from the Prince of Wales'. De heer des huizes heeft mij geïntroduceerd bij the board of Warwick Business School waar ik later mijn Business Plan heb gedeponeerd. Op 24 April heb ik het Business Plan aan de directie van Henley-Management-College overgedragen. Vrijdag 25 april heb ik een eventueel toekomstig onderkomen bezichtigd in Royal Leamington Spa, voormalig woonhuis van veldmaarschalk Montgomery.

26 april Kenilworth Castle en 27 april betekende voor mij een zeer historische dag. Tijdens een service in St. Mary's Church te Warwick ben ik tot de Church of England toegetreden door mijn deelname aan de Holy Communion.

Nadien heb ik gesproken met de priester en de Master of Lord Leicester's Hospital, die ik op 28 september weer hoop te mogen ontmoeten in Nederland. Daarna heb ik Warwick Castle - on official occasion - bezocht en ben ik vereeuwigd met het wassen beeld van The Kingmaker.

Na de dood van de laatste Earl of Warwick is het kasteel eigendom geworden van Madame Tussaud. Uit gesprekken is gebleken dat ik in aanmerking kom om de volgende Earl of Warwick te worden. Op grond van de nieuwe wet op de adeldom kunnen leden van een geslacht dat voor 1795 tot de inheemse adel behoorde in Nederland een adellijke titel krijgen. Er loopt thans voor mij een aanvraagprocedure voor de grafelijke titel bij de Hoge Raad van Adel welke door het Ministerie van Justitie in behandeling is genomen en thans berust bij de Arrondissementsrechtbank alhier. Ingeval ik een verbintenis aanga met een lid van een Brits adellijk geslacht kan die titel uiteraard in Earl worden omgezet. 28 april was het einde van mijn Mission. Ik heb op die dag het Business Plan ten behoeve van de Chairman of the District Council overgedragen aan de Economic Development Manager van Stratford-upon-Avon. Kort daarop ontving ik van hem een bericht met als slotzin 'In closing may I wish you success with your ventures into Europe and the USA'. Ik heb inmiddels begrepen dat Koning Juan Carlos zeer nauw betrokken is bij de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid. Ik denk dat ik Hem in de loop van 1998 eens uitnodig voor een ontmoeting in het Verenigd Koninkrijk. Voordien dien ik echter wel tot overeenstemming te komen met mijn beoogde partner die zich thans in de Verenigde Staten bevindt. Ik heb Haar aanstaande zondag uitgenodigd voor een lunch in Huis ter Duin te NOORDWIJK, aansluitend aan het Congres De Nieuwe Economie, aanstaande vrijdag op de Baak, waar ik dan te gast ben.

Ik mag aannemen dat Zij in de gelegenheid is nog op tijd per Concorde de plaats van bestemming on the continent te bereiken. Mocht dat niet het geval zijn, dan nodig ik U graag uit om met mij om 15.00 uur gezamenlijk de lunch te nuttigen. U bent uiteraard geen onbekende in Huis ter Duin en Mevrouw Bouwman heeft voor 1 à 2 personen gereserveerd.

Tenslotte: Afgelopen zaterdag had ik een ontmoeting met de heer Elco Brinkman. Er wordt thans een wassen beeld van hem gemaakt bij Madame Tussaud's. Zo kwam ik in de catalogus van Warwick Castle ook nog een vriend van mij tegen als wassen beeld, voorstellende The Kingmaker. Warwick is een leuke plaats en ik ga daar graag naar terug, maar eerst dient nog de kloof tussen het Domplein en het Neude te worden overbrugd. Ik heb de heer Opstelten daartoe al om zijn medewerking verzocht en mag aannemen dat hij die verantwoordelijkheid wel aankan. Gisteren heb ik ook mijn meest recente Business Plan aan zijn Secretaresse overgedragen. Ik vertrouw er derhalve op dat ik deze verantwoordelijkheid met een gerust hart aan hem kan overdragen en er op korte termijn een goed samenwerkingsvoorstel op tafel ligt. De rode loper ligt reeds klaar. Inmiddels verblijven Wij. Met vriendelijke groet en hoogachting. En - wellicht - tot zondag. INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. VAN DER HEYDEN - VAN DEN BROEK. Manager Benelux.

P.S. De Sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank aan de Maliebaan 34 te Utrecht heeft inmiddels het sein op GROEN gezet voor Number One.

24 JUNI 1997 NIEUW LICHT TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALL RIGHTS RESERVED