TELEFAX Bestemd voor: De Minister President. Afzender: J.L. Van der Heyden. Datum: 21 september 1996. Betreft: CONTACTDAG Aantal pagina's: 1.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Kok, Volgende week 28 september neem ik als lid van de Vereniging Spaans op School van 13.00-16.00 uur deel aan een contactdag van de Vereniging Spaans op School welke zal worden gehouden in het zogeheten 'Instituto Cervantes' aan het Domplein 3 te Utrecht. Het Spaanse Instituto Cervantes wordt door mij formeel niet erkend in de Benelux. Ik ben echter wel bereid om die brug te slaan, zoals vermeld in mijn STATE OF THE UNION punt 5. Bij die gelegenheid ben ik ook bereid mijn STATE OF THE UNION voor te lezen. Ingeval U enige amendementen heeft bij de tekst van 19 september jongstleden, zie ik die gaarne een dezer dagen van U tegemoet. Met vriendelijke groet.

19 OKTOBER 1996 96MO06949/6595 TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN