De Minister President. Drs W. Kok. Postbus 20061. 2500 EB 's-GRAVENHAGE. Datum: 19 oktober 1996. Betreft: 96MO06949/6595. Kenmerk: ICB/REGNL961019.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zeer geachte heer Kok, Ik bevestig de goede ontvangst van bovenvermeld schrijven van 17 oktober jongstleden en dank u zeer dat u van de hierin vermelde correspondentie heeft kennis genomen. De essentie van mijn probleem ben ik u verschuldigd. Dit luidt alsvolgt: Als wereldwijd bekend eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux is het mij in april 1993 duidelijk geworden dat ik een doelwit was van criminele organisaties. Vele signalen in die richting had ik inmiddels ontvangen. Teneinde aan dit probleem een structureel einde te maken heb ik eind april/begin mei 1993 een case-study, mijn omgevingsnetwerk en sleutelinformatie overgedragen aan de politie te Nijmegen. Uit persberichten heb ik nadien opgemaakt dat met behulp van de door mij verstrekte informatie tal van criminele organisaties zijn opgerold en er voor een straatwaarde groot Hfl. 733 miljoen aan drugs door de Nederlandse Politie is 'geveegd'. Op grond van de in het rapport 'Inzake Opsporing' van de Commissie Van Traa vermelde criteria aangaande de regeling tip-, toon- en voorkoopgelden maak ik aanspraak op 10% van dit bedrag alsmede de wettelijke rente vanaf de datum van indiening bij de Centrale Recherche Informatiedienst. Dit bedrag heb ik in mijn fax van 13 september aan u verantwoord. Aangaande mijn case-study verwijs ik heden naar de tekst van de laatste twee alinea's van het in NOORDWIJK geschreven artikel 'Guerillastrijders in bedrijf kunnen nuttig zijn' in het NRC van vandaag. Uw probleem is mij echter wel duidelijk. Ik beschik thans over koninklijke aanbevelingsbrieven van vier vorstenhuizen en naar mijn stellige overtuiging zal de vijfde niet lang op zich laten wachten. Koning Albert II van België heeft gisteren een krachtig signaal afgegeven en ik kom zeker nog op mijn schrijven terug. U bent voor mijn probleem wel verantwoordelijk als Minister-President. Met de meeste hoogachting,

2 NOVEMBER 1996 GRONDWETSWIJZIGING TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN