TELEFAX Bestemd voor: De Minister President. Afzender: J.L. van der Heyden. Datum: 19 september 1996. Betreft: DE NIEUWE GOLFBEWEGING Aantal pagina's: 1.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Kok, Ik dank U hartelijk dat U de wave heeft ingezet en het doet mij deugd dat het begrip ruimhartigheid thans in de Kamer is gevallen. Ik bereid thans een State of the Union voor, die ik U zo spoedig mogelijk zal doen toekomen. Mijn beleidsplannen sluiten in grote lijnen bij Uw beleidsplannen aan, maar maken uiteraard deel uit van een Masterplan in het Kader van een STRATEGISCH PERSPECTIEF waarbinnen mij een voortrekkersrol is toebedeeld die ik reeds vele jaren geleden heb aanvaard. U verneemt nader van mij. J.L. VAN DER HEYDEN

P.S. De excursie door Den Haag was een buitengewoon goede 'eye opener'.

19 SEPTEMBER 1996 GEROOKTE ZALM TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN