6 juni 1997. Tijdstip: 13.45 uur. Betreft: EUROTOP AMSTERDAM Aantal pagina's: 6.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zeer geachte heer Kok, Met zeer grote verontrusting nam ik kennis van bijgaand artikel in de Volkskrant van 31 mei jongstleden met de titel Tony Blair blokkeert voortgang EU-verdrag. Binnen dit verband heb ik hiermede besloten U in kennis te stellen van de aangetekende brief aan de Staatssecretaris van Justitie, Uw kenmerk NM 964/275 d.d. 27 mei jongstleden. Ingeval de Britse Minister President blijft vasthouden aan het gestelde in gemeld artikel neem ik mij voor het zogenaamde Cervantes Scenario in werking te stellen, hetgeen inhoudt dat ik - met inachtneming van het gestelde in bijgaande brief - mij zal voornemen zoveel mogelijk Britse partners in mijn organisatie aan te trekken die Uw voorstellen wél onderschrijven. Education is een managementtool om veranderingsprocessen door te voeren. Ik mag aannemen dat de heerBlair ervan doordrongen is aan wie hij zijn verkiezingsoverwinning heeft te danken en dat zijn echtgenote niet de enige First Lady is in het Verenigd Koninkrijk. Ik sta U derhalve toe desgewenst het Cervantes Scenario als Bijzondere Optie Zonder Overeenkomst op de Eurotop te Amsterdam in te zetten. U veel Succes toewensend, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. VAN DER HEYDEN.

Bijlagen: 'Tony Blair blokkeert voortgang EU-verdrag' (De Volkskrant 31--5-1997); Brief Uw kenmerk NM 964/275 d.d. 27 MEI 1997.

18 JUNI 1997 GELUKWENSEN AAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN