5 mei 1997. Tijdstip: 20.30 uur. Betreft: EUROPESE INTEGRATIE Aantal pagina's : 2.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zeer geachte heer Kok, Na opnieuw een Regering in het zadel te hebben geholpen - Education is my Core Business in Britain - heb ik de eer U bijgaand afschrift te doen toekomen van mijn felicitatiebrief aan de nieuwe Minister President van Groot-Brittannië. Van de advocaat van de Vereniging Instituto Cervantes uit Madrid heb ik een schrijven ontvangen waarop ik nog niet heb gereageerd. Zodra de heer José María Aznar het Presidentschap van deze vereniging heeft overgenomen neem ik mij voor met hem in contact te treden. Mijn Business Plan heb ik inmiddels wel overgedragen aan Mrs Carrollanne Lindley, trade mark attorney van Stevens Hewlett & Perkins te Londen. Op 22 april jongstleden heb ik voor BUCKINGHAM PALACE de Changing of the Guard bijgewoond en mijn ontwikkelingstaken in het Verenigd Koninkrijk gedelegeerd.

Binnen dit kader verzoek ik U hiermede de heer Blair deze week om zijn medewerking te verzoeken aangaande mijn voorgenomen huwelijk met Lady Diana Frances Spencer - indien Zij dat zou wensen - op 28 september aanstaande. Tijdens mijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk, van 17 tot en met 30 april jongstleden, hebben mij signalen bereikt dat het wenselijk is dat ik mij tot aan die datum met de verdere ontwikkelingstaken in de Benelux bezighoud.

Aangezien ik mijn huis per 1 juni aanstaande heb verkocht zal ik mij morgen wenden tot de woningbouwvereniging AWV in DRIEBERGEN teneinde daar een tijdelijke voorziening te treffen totdat ik mij definitief in Royal Leamington Spa kan vestigen. Voor Uw welwillende medewerking zeg ik U bij voorbaat zeer hartelijk dank. Met de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES. J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlage: Brief CONGRATULATIONS d.d. 5 mei 1997

21 MEI 1997 EUROTOP NOORDWIJK TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN