De Minister President Drs W. Kok Postbus 20061 2500 EB 's-GRAVENHAGE Datum: 3 september 1996 Betreft: OVERZICHT GEVOERDE CORRESPONDENTIE MET REGERINGSFUNCTIONARISSEN VANAF 1 JANUARI 1996/DECLARATIE Kenmerk: ICB/REGNL960903

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Kok, Voor de goede orde ontvangt u hiermede het overzicht van de door mij met regeringsfunctionarissen gevoerde correspondentie vanaf 1 januari 1996. Op basis van de hierin opgenomen informatie verzoek ik u hiermede om uw medewerking aan onderstaande nieuwe doelstellingen/stappen In onderstaande volgorde dienen in hoofdpunten de volgende doelstellingen te worden gerealiseerd.

1. De Nederlandse Regering dient op zo kort mogelijke termijn mijn vordering voor recht te verklaren en tot uitbetaling over te gaan.
2. Indien dit tot problemen kan leiden dient de
Nederlandse Regering mij een passend schikkingsvoorstel te doen toekomen.
3. De
Stichting Cervantes Benelux neemt nadien het landgoed De Horsten te Wassenaar over van H.K.H. prinses Christina teneinde hier delegaties te kunnen ontvangen en verder beleid te ontwikkelen.
4. Voor de oprichter van de
Stichting Cervantes Benelux dient een passende, permanente jaargeldregeling te worden getroffen.
5. De secretaris van de
Stichting Cervantes Benelux formeert een zwaarwichtig supranationaal stichtingsbestuur.
6. Vanuit het bestuur worden visie en beleidsdoelstellingen geformuleerd.
7. Een organogram en nieuwe functies worden vastgelegd.

Ik verzoek u mij uw reactie vóór 10 september a.s. in verband met de Strategisch Perspectief-bijeenkomst 'Spin in het web, duizendpoot?' op de Baak te Noordwijk te doen toekomen. Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw medewerking.

Overzicht gevoerde correspondentie vanaf 1 januari 1996

Geadresseerde Tav Datum Betreft Kenmerk Reactie Kenmerk Binnenlandse Zaken P.R. Heij 11-01-96 SG96/U1. Buitenlandse Zaken Mr van Mierlo 12-01-96 SG96/U1 nog niet ontvangen; Economische Zaken Dr Wijers 12-01-96 SG96/U1 nog niet ontvangen; Economische Zaken (aangetekend) Dr Wijers 17-01-96 ICB ICB/Biza/EZ960117W 14-02-96 BEB/DEUR/IEG 96011581; Buitenlandse Zaken (aangetekend) Mr van Mierlo 17-01-96 ICB ICB/Biza/EZ960117M nog niet ontvangen; 27 JANUARI 1996 INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN MINISTER AD MELKERT VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 21-02-96 AM/ARV/96/166; 3 FEBRUARI 1996 TAALCONGRES TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 7 FEBRUARI 1996 SPAANSE PLANNEN TOT TUNNELAANLEG TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS VAN MIERLO VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 14 FEBRUARI 1996 DRUGSPROBLEMATIEK TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 25-03-9 96MO01268; 21 FEBRUARI 1996 BEB/DEUR/IEG96011581 (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN VOOR DEZE MR S.A. KUIPERS DIRECTEUR EUROPA; 22 FEBRUARI 1996 THE CABLE TURTLE OF PURPLE: AM/ARV/96/166 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 24 FEBRUARI 1996 INZAKE OPSPORING § 3.13.3.TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 26 FEBRUARI 1996 UW KENMERK SG96/U1 (2) TER ATTENTIE DE MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 26 FEBRUARI 1996 UW KENMERK SG96/U1 (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; ICB/Justitie960229 ICB/Biza960229; 29 FEBRUARI 1996 BETREFT ICB/JUSTITIE960229 TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 29 FEBRUARI 1996 DECLARATIE (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (1); 2 MAART 1996 BENELUXTOP TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET; 8 MAART 1996 UW KENMERK 96003365 TER ATTENTIE VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING; 9 MAART 1996 VOORTGANGSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE; 11 MAART 1996 DECLARATIE (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; Buitenlandse Zaken Mr van Mierlo 17-03-96 Beleidsontwikkeling ICB/Buza960317 02-04-96 DCV/96/562; Economische Zaken Dr Wijers 17-03-96 Beleidsontwikkeling ICB/EZ960317; 18 MAART 1996 BELEIDSONTWIKKELING (1) TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN; 19 MAART 1996 BEËINDIGING GEDOOGBELEID TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 20 MAART 1996 UW KENMERK 96M001687 TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK; Buitenlandse Zaken Jhr Röell 21-03-96 Brief 17 januari 1996 Fax; 27 MAART 1996 REFERENDUM TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE; 27 MAART 1996 REFERENDUM TER ATTENTIE VAN MINISTER ELS BORST VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT; 26-07-96 GVM/Vz/962394/BB; 27 MAART 1996 RELATIE NEDERLAND-FRANKRIJK TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; Minister President Mr drs Visser 27-03-96 96MO01268 ICB/REGNL960327; Buitenlandse Zaken Mr Förster 06-04-96 DCV/96/562 ICB/Buza960406.1; 6 APRIL 1996 UW KENMERK DCV/96/562 GERICHT AAN DE AMBASSADEUR VOOR INTERNATIONALE CULTURELE SAMENWERKING TER ATTENTIE VAN DE NEDERLANDSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN MR. H.A.F.M.O. VAN MIERLO; 9 APRIL 1996 UW KENMERK DCV/96/562 GERICHT AAN DE AMBASSADEUR VOOR INTERNATIONALE CULTURELE SAMENWERKING TER ATTENTIE VAN DE NEDERLANDSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN MR. H.A.F.M.O. VAN MIERLO; 10 APRIL 1996 MIJN BRIEF VAN 17 JANUARI 1996 TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS VAN MIERLO VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 10 APRIL 1996 MIJN BRIEF VAN 17 JANUARI 1996 TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS VAN MIERLO VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 12 APRIL 1996 RCID KENNEMERLAND TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 12 APRIL 1996 RCID KENNEMERLAND TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 13 APRIL 1996 VERENIGING SPAANS OP SCHOOL TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (FAXBERICHT); 14 APRIL 1996 BOMAANSLAG OP JUSTITIETOP; 17 APRIL 1996 UW BRIEF 550342/96 TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VOOR DEZE MR W.E.G. MEURS; 18 APRIL 1996 BRIEF ICB/JUSTITIE960229 TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 22 APRIL 1996 UW KENMERK DCV/96/562 (3) GERICHT AAN DE AMBASSADEUR VOOR INTERNATIONALE CULTURELE SAMENWERKING TER ATTENTIE VAN DE NEDERLANDSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN MR. H.A.F.M.O. VAN MIERLO; 23 APRIL 1996 UW KENMERK DIE/AE-436/96 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN VOOR DEZE HET HOOFD VAN HET BUREAU ALGEMENE INTEGRATIE EUROPA; 24 APRIL 1996 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT TER ATTENTIE VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING (FAXBERICHT); 24 APRIL 1996 BELEIDSONTWIKKELING (2) TER ATTENTIE VAN MEVROUW M. NIJDAM HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 24 APRIL 1996 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN; 6 MEI 1996 FELICITATIES NIEUWE SPAANSE REGERING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; OCW M. Nijdam 06-05-96 Brief VO/TAB-96011849 Fax; Minister President Mr Visser 06-05-96 Brief 96MO02911 Fax; 6 DE MAYO DE 1996 CONGRATULACIONES AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA; 14 DE MAYO DE 1996 PROGRAMA GOBERNAMENTAL DESTINADO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA; 14 MEI 1996 UW 2 BRIEVEN VAN 26 APRIL TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN; 17 JUNI 1996 UW KENMERK VO/TAB-96013953 TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN; 25 JUNI 1996 JUSTITIE ARNHEM TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 2 JULI 1996 MENSENSMOKKEL, FAXBERICHT AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 4 JULI 1996 VESTIGING PERMANENT RECHTINSTANDHOUDEND GEBRUIK HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 13 JULI 1996 UW BRIEF NR. 96MO05297/5382 TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 16 JULI 1996 DECLARATIE AAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; Justitie Mr Sorgdrager 11-07-96 Beleidsplan rechtshandhaving en veiligheid Fax nog niet ontvangen; 22 JULI 1996 MIJN FAX VAN 16 JULI 1996 18:40 U TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN DE STAAT DER NEDERLANDEN; 22 JULI 1996 MIJN FAX VAN 16 JULI 1996 18:40 U TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN DE STAAT DER NEDERLANDEN; 23 DE JULIO DE 1996 EXPERIENCIAS HOLANDESAS DESTINADO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA; Minister President 25-07-96 Experiencias Holandesas Fax 26-07-1996 96MO05714; 25 JULI 1996 EXPERIENCIAS HOLANDESAS TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN DE STAAT DER NEDERLANDEN; 28 JULI 1996 CORRECTIE TER ATTENTIE VAN STAATSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENCHAPPEN; 29 JULI 1996 NAAMSWIJZIGING TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 14 AUGUSTUS 1996 LEVENSLIED TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 15 AUGUSTUS 1996 UW BRIEF NR. 96MO05714 TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 15 AUGUSTUS 1996 UW BRIEF GVM/Vz/962394/BB TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT; 19 AUGUSTUS 1996 EEN AVOND AAN ZEE TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE; 23 AUGUSTUS 1996 UW BRIEF C 024/549568 (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN VOOR DEZE HET HOOFD VAN DE DIRECTIE BESTUURSZAKEN DE HEER J. VAN DEN BROEK; 27 AUGUSTUS 1996 BRIEF C 024/549568 (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN; 30 AUGUSTUS 1996 POLITIECAROUSSEL TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

13 SEPTEMBER 1996 AGENDAMUTATIE KABINETSBERAAD TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN