PERSOONLIJK De Minister President van het Koninkrijk der Nederlanden Drs W. Kok Postbus 20061 2500 EB 's-GRAVENHAGE Datum: 30 augustus 2001 Betreft: BIJ THE FIFTH ANNIVERSARY OF THE FIRST ENGAGEMENT AFTER MY DIVORCE Kenmerk: JH/MPK20010830 Zeer geachte Heer Kok, Deze brief had ik aanvankelijk geconcipiëerd voor advocaat en procureur Mr. Gijsbrecht van Amstel te Bunnik. Gezien zijn uitdrukkelijke wens om geen post meer van mij te ontvangen en uw beslissing om aan het eind van deze kabinetsperiode een punt achter uw politieke activiteiten te zetten, heb ik zojuist besloten deze brief aan U te doen toekomen. Op een voor mij historische dag ontving ik van hem het volgende bericht. Subject: uw e-mails van 27.08.01 Date: Tue, 28 Aug 2001 09:22:08 +0200 From: gijsbrecht van amstel Organization: VAN AMSTEL geachte heer van der heyden, u stelt mij bijzonder teleur. eerlijk gezegd had ik uw verstandelijke vermogens hoger aangeslagen. wanneer mijn cliente en ik beide laten weten GEEN behoefte te hebben aan ongevraagd toegezonden berichten moet het u toch duidelijk zijn dat wij daar GEEN behoefte aan hebben. al uw redeneringen waarom u daar dan wel mee zou moeten doorgaan zijn uitsluitend redeneringen die tot doel hebben toch door te gaan met wat u wil. ze zien volstrekt voorbij aan de luid en duidelijk door anderen geuite wens daar NIET mee door te gaan. overigens lijkt het toezenden van cd-roms mij ook zonde. zoals ik u eerder schreef moet het mogelijk zijn de daarmee gemoeide energie te besteden aan mensen in uw omgeving die daar wel prijs op stellen. hoogachtend. g. van amstel. Subject: Re: uw e-mails van 27.08.01 Date: Tue, 28 Aug 2001 12:00:33 +0200 Organization: Instituto Cervantes NBL EW To: gijsbrecht van amstel References: 1 Geachte heer Van Amstel, All right. Discussie gesloten. Veel succes met uw werkzaamheden. Met de meeste hoogachting, J.L. Van der Heyden Torremolinos.

Dit is dan ook geen bijdrage aan een discussie, maar een vaststelling van feiten. Ik beschouw bovenstaand bericht als een compliment. De heer Van Amstel heeft in dit verband volstrekt gelijk wat betreft mijn verstandelijke vermogens. Ik weet echter niet of hij zich realiseert wat de datum 28 augustus voor mij betekent en hetgeen zich vijf jaar eerder op die datum heeft afgespeeld. Geen enkele advocaat is naar mijn inzichten beter ingevoerd in mijn persoonlijke situatie dan hij. Zoals elk jaar op 4 en 5 mei in Nederland gebeurt, blik ik jaarlijks terug op de data 28 en 31 augustus. In dit verband heb ik zijn cliënte, waarmee ik in de periode 1989-1991 in mijn visie een uitstekende professionele werkrelatie heb gehad, een emailtje doen toekomen, dat hij heeft aangeduid met de term 'stalking'. Dat is al eens eerder gebeurd. Het moet mij van het hart, maar ik vind het van weinig respect getuigen van een advocaat om mij ten tweeden male met dat begrip te confronteren. Het is vreemd dat ik voortdurend door tal van elementen ben tegengewerkt vanaf het moment dat ik in 1987 (reeds) had besloten een punt te zetten achter mijn verantwoordelijkheden als directeur van het voormalige Institute of English Studies in verband met de ongelukkige constructie die in 1982 tot stand was gekomen, met een - nader bezien in mijn ogen - ongelukkig gekozen naam die niet in overeenstemming was met mijn eigen identiteit en achtergrond. Ik hoop dat men zich ervan bewust is dat ik eenieder die zich ongevraagd tot mij wendt als 'stalker' zou kunnen betitelen. Ik doe dat echter niet. Die situatie heeft in 1989 een aanvang genomen door het interview dat ik ten behoeve van de Baak voor Radio Nederland Wereldomroep in het Spaans heb gegeven. Ik vond in dit verband in mijn archief aangehechte brief uit Madrid van voormalig Philipsdirecteur Julio Sampedro met de tekst:

CERYSE CENTRO DE ESTUDIOS, REPRESENTACION Y SERVICIOS EMPRESARIALES. S A. JS/et Madrid, 17.07.89 Mr. John van der Heijden Nieuw Elan Holland Office Center Kruisweg, 807 2l32 NG Hoofddorp Holland. Dear John, I have had the opportunity to listen the tape you sent to us, including your interview in Radio Nederland. Asun de Kuyper was also present, and our impression is very positive about this program and also about your personal participation. We do consider that it is very informative and nicely presented. We are interested in using different parts of it for local radio stations (it is highly improbable they will accept the whole program due to its duration). I assume there will be no inconvenient to select different parts of it. On the other hand, we are going to send copies of the tape to CEOE regional organizations, Ministerio de Trabajo and Embassy of the Netherlands in Madrid for their information about the cooperation we are receiving from your side. With our congratulations, I send you Cordiales saludos, Velázquez, 54 280001 MADRID Teléfono 276 1278.

Dit interview heeft een half uur geduurd, afgenomen door CONSTANTINO DE MIGUEL met de titel Experiencias Holandesas, hoewel ik zelf liever voor Experiencias Neerlandesas zou hebben gekozen. Mijn naam is in dit interview zeer nadrukkelijk genoemd en de gehele Spaanstalige wereld overgegaan. Was ik voor die tijd slechts bekend bij zo'n 300 oud-leerlingen van de basisschool in Nijmegen, 20.000 oud-cursisten van FSI, IES en NIOW-Talen, circa 2500 docenten moderne vreemde talen, ná dit interview is daar nog een marktsegment van 400 miljoen Spaanssprekenden bovenop gekomen. Na het depot van mijn handelsmerk - een advies van bovenvermelde advocaat - ben ik voor die gehele markt verantwoordelijk geworden. Na de oprichting van het Instituto Cervantes Engeland en Wales is daar de Engelstalige markt nog eens bovenop gekomen. Ga er maar eens aanstaan. Het verbaasde mij dan ook niets dat ik in 1997 onderstaande foto in het NRC Handelsblad aantrof.

Dienaangaande ontving ik van de organisatie van de Government Game aangehechte brief met de tekst

GOVERNMENT GAME Instituto Cervantes t.a.v. de heer J.L. van der Heyden De Wellenkamp 1530 6545 NM NIJMEGEN Datum: 15 april 1997 Ref: JR ('Jota Erre') Betreft: Government Game 1997. Geachte heer Van der Heyden, Hartelijk dank dat wij uw foto in onze campagne hebben mogen gebruiken! Dit najaar wordt het Government Game voor de vierde keer gespeeld. Tijdens dit simulatiespel kunt U beleidsbeslissingen nemen die bewijzen dat paars u echt staat. En u ziet direkt de uitwerkingen daarvan! Bent u in staat het financieringstekort te verkleinen en de burgers tegelijkertijd tevreden te houden? Wat doet u wanneer de ambtenaren gaan staken?! Deelname aan het Government Game 1997 is derhalve inderdaad de manier voor u weer steun uit de samenleving te krijgen en de tegenwerking van buitenaf teniet te doen. Maar dat niet alleen! Het Government Game 1997 biedt u de ultieme kans om uw bestuurlijke en management kwaliteiten in teamverband te toetsen op het allerhoogste niveau. U leest hier verder alles over in bijgaande brochure. Ook het inschrijfformulier treft u in de brochure aan. Ik hoop u en uw collega's komend najaar te mogen verwelkomen bij het Government Game 1997!. Met vriendelijke groet, Jeffrey Rijkhoff MCC Nederland. P.S. Indien wij uw aanmelding ontvangen voor 9 mei 1997 dan ontvangt u hfl 100,- korting op het inschrijfgeld.

Het vervolg op dit verhaal is te lezen in mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales, waarvan ik het eerste exemplaar kort na Prinses Diana's overlijden aan de Britse ambassadeur in 's-Gravenhage heb aangeboden na een kort bezoek aan de Tweede Kamer der Staten Generaal en met kerstmis 1997 vervolgens op BUCKINGHAM PALACE ten behoeve van Hare Majesteit Koningin Elizabeth. Ook Uw collega Tony Blair heb ik op Downing Street een exemplaar bezorgd. Gisteravond heeft U bekend gemaakt dat U stopt als lijsttrekker voor Uw partij. Tevens toonde men in het NOS Journaal enkele beelden van de begrotingsdebatten 1996, daags na Prinsjesdag. Te beginnen met de uitspraak van de heer Frits Bolkestein

"Wij zijn ruimhartig" en Uw reactie met de woorden: "Voorzitter, ik stel voor thans gezamenlijk de 'wave' aan te vangen". Die wave heeft naar mijn stellige overtuiging op 8 september 1996 een aanvang genomen op het bruggetje achter het pand Wellenkamp 1530 te Nijmegen. Voorts ontving ik van de heer Van Amstel het volgende bericht:

"wanneer mijn cliente en ik beide laten weten GEEN behoefte te hebben aan ongevraagd toegezonden berichten moet het u toch duidelijk zijn dat wij daar GEEN behoefte aan hebben. al uw redeneringen waarom u daar dan wel mee zou moeten doorgaan zijn uitsluitend redeneringen die tot doel hebben toch door te gaan met wat u wil. ze zien volstrekt voorbij aan de luid en duidelijk door anderen geuite wens daar NIET mee door te gaan"

Ik heb deze geuite wens dus bij deze gerespecteerd. Ik ben het echter niet met hem eens. In de tijd dat wij als collega's met elkaar samenwerkten op de Parallelboulevard te Noordwijk hadden wij ten doel een nieuw kader te scheppen waarbinnen nieuwe activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Welnu, dit wettelijk kader hebben wij thans geschapen. Hierbinnen kunnen thans tal van activiteiten worden uitgevoerd. Er zijn inderdaad ook mensen die geïnteresseerd zijn in de verdere ontwikkelingen van het Instituto Cervantes Benelux, getuige bijgevoegde brief van mijn collega - Drs. Léontine Freeve - uit Haaksbergen, die mij veel wijsheid toewenst bij verdere beslissingen. Ik heb met haar in de laatste week van juli een congres bijgewoond van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL in CÁCERES. Zij staat mede aan de basis van de huidige Vereniging Docenten Spaans in Nederland. Ik denk dat deze groep mensen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de uitvoering van mijn plan. Ikzelf heb mij voorgenomen om de voormalige verantwoordelijkheden van Prinses Diana over te nemen in het Verenigd Koninkrijk. Hoe ik het allemaal moet doen weet ik niet. Ik woon hier nu een tijd in Zuid-Spanje om over de shock van vier jaar terug heen te komen. Ik hoop dan ook van ganser harte dat ik op Uw verdere steun kan rekenen zodra U wat meer tijd voor Uzelf heeft. Uw nieuwjaarskaart heeft mij daarbij al een stuk geholpen. Nog mijn hartelijke dank hiervoor. Tevens aan Uw echtgenote. Morgen ga ik naar Gibraltar. Ik hoop dat ik er levend vandaan kom. Zonder paparazzi. Met gevoelens van de meeste hoogachting, JOHN L. VAN DER HEYDEN Torremolinos - Spanje. P.S. Zoals U ziet is Su Real Majestad don Juan Carlos thans ook paars gekleurd. Morado heet dat hier.

17 OKTOBER 2001 SPAANS STAATSBEZOEK TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN