Instituto Cervantes NBLEW Neude 30 C 3512 AG UTRECHT Aan de Minister van Justitie Hare excellentie Mevrouw Mr. W. Sorgdrager Schedeldoekshaven 100 2511 EX 's-GRAVENHAGE Datum: 28 augustus 1997 Betreft: VERJAARDAG Kenmerk: ICNBLEW/Justitie970828 Geachte Mevrouw Sorgdrager, Met veel plezier ontwaarde ik vanmorgen op de eerste verjaardag van mijn First Engagement after My Divorce de lachende gezichten van U en de heer Van Mierlo, nadat U wederom de Tweede Slaapkamer uit hun slaap heeft gewekt. Want veel realiteitszin hebben de geachte afgevaardigden in de Tweede Kamer niet aan de dag gelegd inzake het debat over een 'bevriend staatshoofd'. De heer Van Mierlo had groot gelijk om niet voor een verliezersscenario te kiezen en het wordt heus nog wel een keer 6 - 0! Het is nu inmiddels al weer een tijd geleden dat het 5 - 0 was geworden. Op 31 juli vorig jaar had ik de kroonprinsen van Nederland, België, Luxemburg en Spanje uitgenodigd in mijn Stichtingsbestuur. Een paar dagen daarvoor had Bill Clinton nog even alle veiligheidsdiensten van de beschaafde landen aan elkaar geknoopt, zodat ik daags daarna veilig het Verenigd Koninkrijk kon bereiken.

Daar kwam Nummer Vijf in beeld, hetgeen ik opmaakte toen op 5 augustus een koninklijke wacht in WINDSOR CASTLE voor mij in de houding was gesprongen na mijn gesprek met een Lady Spencer in de St. George's Chapel.

Het is nu precies een jaar geleden dat ik 28 Royal Roses heb laten bezorgen in het Verenigd Koninkrijk. Veertien rode en veertien oranje rozen. Die zijn klaarblijkelijk wel aangekomen want op zondag 8 september daaropvolgend stond Lady Spencer met een kastanjebruine pruik op op het bruggetje achter mijn huis in Nijmegen eenden te voeren. Vanaf dat moment is het aan tussen Lady Di and I. Dit beeld heeft mij immers gestimuleerd om door te gaan op de ingezette koers. Reden waarom ik op de laatste vrijdag voor PRINSJESDAG mijn declaratie naar de Minister-President heb doorgefaxt, want ik kan bij Haar natuurlijk niet met lege handen aankomen. Hij is nog niet uitbetaald. Maar ik houd het uiteraard nog van U tegoed of van de heer Zalm, totdat U alle verklaringen van Klaas Langendoen op papier heeft staan. PRINSJESDAG is voor mij een onvergetelijke dag geworden, alsmede voor de Koninklijke Familie. Ook van de daaropvolgende begrotingsdebatten heb ik buitengewoon genoten. Vooral de heer Rosenmöller had de situatie goed in beeld: 'Het speelveld is uitgezet en de wedstrijd kan beginnen'. Ook de discussie over de GEROOKTE ZALM staat mij nog bij als de dag van gisteren. Dat was wel even lachen voor de Minister van Buitenlandse Zaken. Vooral toen de Minister-President besloot om samen de wave in te zetten.

Op 13 november daaropvolgend, de dag waarop mijn instituut op de Baak ten doop is gehouden, onving ik van Lady Spencer een uitnodiging voor kerst. Ze had geprobeerd voor mij Haar hele agenda om te zetten, maar dat was Haar niet gelukt. Waarschijnlijk doordat op dat moment iemand uit Egypte verwoede pogingen is gaan doen om via het leggen van een relatie met een lid van het Britse Koninklijk Huis het Britse Staatsburgerschap te verwerven. Dit heeft mij er echter niet van weerhouden om de brug met - de overkant - te slaan. Kort daarop heb ik besloten ook een Instituto Cervantes in het Verenigd Koninkrijk te vestigen. Begin dit jaar ontving ik het Certificate of Incorporation of the Private Limited Company Instituto Cervantes England and Wales alsmede mijn benoeming tot director van deze company - met het opschrift HONI SOIT QUI MAL Y PENSE - in een enveloppe met het opschrift On Her Majesty's Service.

Ik mag aannemen dat ik binnenkort benoemd word tot Knight of the Garter. Gedurende de laatste twee weken van april ben ik weer naar Engeland getogen. Ik heb daartoe om uw veiligheidsmaatregelen verzocht en voorzover ik dat heb kunnen beoordelen zijn die perfect uitgevoerd. Ik heb daar al mijn bevoegdheden in Groot-Brittannië aan de Princess of Wales overgedragen, met uitzondering van het eigendomsrecht van mijn limited. Vervolgens heb ik haar geadviseerd kapitaalkrachtige instanties te benaderen. Een voorbeeld hiervan is de heer Christopher Whalley, die - evenals ik - soms eens gaat fitnessen in Earls Court Gym. Uiteraard heb ik daar mijn vrienden, and My Lady as well. Enige tijd geleden is er een kink in de kabel gekomen. Het begon met de moord op Gianni Versace, Haar couturier, waar zij wekelijks telefonisch contact mee had. Kort daarop is mijn portefeuille gestolen met Haar foto's en foto's van Haar slaapkamer als Zij incognito in Nederland vertoeft. Dit heb ik gemeld aan haar lijfwacht. Ook heb ik U via het faxbericht van 22 juli 10.00 uur laten weten dat ik de moordenaar Andrew Cunanan hier in Utrecht had gesignaleerd. Hij droeg een vrouwenpruik, hoge hakken en een paars-rode bikini. Om 11 uur werd er hier door de politie gejaagd in de omgeving van de Hardebollenstraat, waar hij klaarblijkelijk logeerde. 35 uur later werd hij weer gesignaleerd op een woonboot in Miami door een caretaker (What's in a name Dear Mrs Caretaker). Hij droeg een rode hoofddoek en heeft zich kort daarna van het leven beroofd. Ik heb dit verhaal gemeld aan My Lady. Mijn huiskleur is immers paars en dat van Haar is rood. Rood en Paars is de favoriete combinatie zowel van Haar als van mij. Ik heb het vermoeden dat zij zich hierdoor in een onveilige positie gemanoevreerd heeft gevoeld en na een wandeling door Hyde Park Haar toevlucht heeft gezocht tot iemand van Egyptische origine, die een appartement heeft in de aangrenzende Park Lane - evenals het Neude in Nederland in Engeland bekend van het Monopoly-spel. De betreffende Egyptische tycoon en playboy beschikt immers over een eigen leger bodyguards. De betreffende 'gentleman', van wiens vader ik onlangs nog een brief ontving, heeft echter geen goede reputatie. Enige tijd geleden heeft hij zelfs een 28-jarige Amerikaanse onder bedreiging van een vuurwapen getracht haar te laten scheiden van haar echtgenoot. Deze situatie baart mij grote zorgen en daar heb ik mijn vrienden in KENSINGTON PALACE, BUCKINGHAM PALACE, WINDSOR CASTLE, Frogmore House, HAMPTON COURT PALACE en ETON COLLEGE vorige week, tijdens een hernieuwd bezoek, ook deelgenoot van gemaakt. In de betreffende koninklijke paleizen heb ik eveneens mijn Certificate of Incorporation afgegeven, alsmede bijgaande groepsfoto (Paars vol lof over Kok en Van Mierlo). Ook Queen Elizabeth II was not very amused about the situation. Reden waarom ik gisteren een brief naar Balmoral Castle heb gezonden met een Honourable Proposal. Dit voorstel houdt in dat ik op 28 september aanstaande met Haar in het huwelijk wens te treden in Paleis Het Loo te APELDOORN. We hebben nog een maand te gaan. Maar dat feest moet toch kunnen doorgaan als iedereen meewerkt. De heer Zalm kijkt nog wel een beetje zuur op onze groepsfoto. Dus een leuk feest is nooit weg voor hem. En laten We eerlijk zijn: er zit toch nog geld genoeg in de schatkist. Ook om afgestudeerde hispanisten aan het werk te helpen. Ik hoop oprecht dat U er volgende maand ook bij bent, met de hele regering. Dat geldt ook voor Tony Blair, José María Aznar en Jean Luc Dehaene, die inmiddels ook beschikken over het Business Plan Instituto Cervantes Netherlands, Belgium, Luxemburg, England and Wales. En uiteraard wordt Koning Juan Carlos onze eregast als voorzitter van de Vereniging Instituto Cervantes Madrid. Mijn juridische slag heb ik immers van Hem gewonnen. Maar zoals mijn vermoedelijke voorvader Gaspar Van der Heyden - oprichter van de Nederduits Gereformeerde Kerk, vriend van Willem van Oranje en Marnix van Sint Aldegonde - ongetwijfeld zal hebben gezongen, ga ik door in Onze Familietraditie: Den Koninck van Hispaniën heb Ik altijd geëerd Met vriendelijke groet, ook aan de heer Van Mierlo en de rest van het kabinet. INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales JOHANNES L. VAN DER HEYDEN Oprichter Stichting Cervantes Benelux Eigenaar Handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux Eigenaar Limited Company 'Instituto Cervantes England and Wales' Manager Benelux Bijlage: 'Paars vol lof over Kok en Van Mierlo'. P.S. De organisatie van Het Feest laat ik graag aan de Regering over. Ik kan niet alles alleen en ik zit nog steeds in de WAO.

29 AUGUSTUS 1997 FOR THE LOVE OF A PRINCESS TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN