Redactie NRC Handelsblad T.a.v. de heer J.M. Bik. Postbus 8986. 3009 TG ROTTERDAM. Datum: 11 december 1996. Betreft: EUROPESE INTEGRATIE Kenmerk: ICB/NRC961211.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Bik, Naar aanleiding van uw artikel 'Nederland zit met drugstekst helemaal niet op een ramkoers' heb ik het genoegen u hiermede te melden dat ik mijn beleidsplan heb gedeponeerd bij de permanente Nederlandse vertegenwoordiging bij de Europese Commissie te Brussel. Ik ben thans bezig met de opbouw van de organisatie. Eén van de eisen aan mijn toekomstige samenwerkingspartners is dat zij geen contacten onderhouden met criminele organisaties. Het Nederlandse gedoogbeleid zal derhalve een stille dood sterven. Deze koers is reeds in april 1992 gezet. Voor de goede orde meld ik u dat mijn naam en de naam van mijn instituut een wereldwijde bekendheid genieten. Ik neem aan dat het geen toeval is dat 'don Quijote' onlangs in het cartoon omtrent de 'Action Commune' is afgebeeld. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden.

26 JUNI 1997 VRIJ ONVERVEERD

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN