FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

(22-07-1996) Bestemd voor: De Minister President. Betreft: Mijn fax van 16 juli 1996 18:40 u. Aantal pagina's: 1. Zeer geachte heer Kok, Ik realiseer mij dat mijn op 16 juli verstrekte informatie kan leiden tot een discussie die tot grote proporties kan worden opgeblazen. Een dergelijke situatie wil ik graag op alle mogelijke manieren voorkomen. Derhalve wil ik U hiermede graag verzoeken mij op zo kort mogelijke termijn een passend schikkingsvoorstel te doen toekomen en geen derden bij deze problematiek te betrekken. Ik ben graag zo snel mogelijk van deze zaak verlost. Met de meeste hoogachting.

25 JULI 1996 EXPERIENCIAS HOLANDESAS TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN DE STAAT DER NEDERLANDEN