Datum: 7 januari 1997. Betreft: BEZOEK BRITSE AMBTGENOOT. Aantal pagina's: 4.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zeer geachte heer Kok, Aansluitend aan mijn brieven ICB/REGNL961208 van 8 december en ICB/REGNL970104 van 4 januari jongstleden bericht ik u alsvolgt. Sinds enige maanden voer ik een correspondentie richting Prinses Diana in het Verenigd Koninkrijk. De door mij geschreven brieven in de periode 13-06-96 tot en met 16-12-96 zijn via bemiddeling van de Burgemeester van Nijmegen met mijn goedkeuring overgedragen aan de Minister van Justitie. Op 9 december 1996 heb ik uw Britse ambtgenoot bijgaande brief kenmerk JH/JM961209 verzonden met als voornaamste mededeling dat ik de Princess of Wales een vijftig procent participatie heb aangeboden in de toendertijd nog op te richten Instituto Cervantes Holding Ltd. Instituto Cervantes Limited United Kingdom is inmiddels in oprichting met als vestigingsplaats Folkestone. Hoewel ik nog niet het genoegen heb kunnen hebben met Lady Spencer persoonlijk kennis te maken heb ik inmiddels op Haar uitnodiging de kerstdagen doorgebracht op het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden en ben daar in mijn visie in het geheim met Haar verloofd volgens de geheime procedures welke in dit soort situaties bij vorstenhuizen gangbaar zijn. Inmiddels heb ik de Prinses in bijgaande brief van 28 december met kenmerk JH/DFS961228 medegedeeld dat ik bereid ben met Haar in het huwelijk te treden indien Zij dat zou wensen. Vanavond is Mr Major in het Catshuis bij U op bezoek. Ik verzoek U hiermede the Prime Minister te verzoeken in te stemmen met een officiële verloving tussen Lady Spencer en mij. Ik doe dit aanbod op de eerste plaats om te voorkomen dat Prinses Diana nog langer wordt lastig gevallen met roddelverhalen in de pers en Zij met mijn steun voor zichzelf in alle rust Haar nieuwe toekomstpad kan overdenken. Ik ben zeer met Haar lot begaan. Ik dank U bij voorbaat voor Uw welwillende medewerking en hoop op Uw verdere ondersteuning te mogen rekenen. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN P.S. Ik ontving ook nog een persoonlijke kerstkaart van Uw Spaanse ambtgenoot José María Aznar alsmede van de voorzitter van het VNO-NCW, Drs J.C. Blankert. Bijlagen: Brief Stadhouderlijk Hof Leeuwarden d.d. 13 november 1996; Brief aan de Prime Minister of Great Britain, kenmerk JH/JM961209; Brief aan Lady D.F. Spencer, kenmerk JH/DFS961228.

8 JANUARI 1997 THE NATION DECIDES