De MINISTER VAN JUSTITIE De heer ERNST HIRSCH BALLIN Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 14 februari 2007 Betreft: GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN Kenmerk: 20070214JHSoZaWe Nijmegen woensdag 14 februari 2007 Geachte Heer Hirsch-Ballin, Het is alweer een hele tijd geleden dat wij elkaar voor het eerst hebben getroffen op het strand van Noordwijk voor DE BAAK. Dat was geen gemakkelijke tijd voor U. Maar het doet mij deugd dat u thans wederom bent benoemd tot MINISTER VAN JUSTITIE. Reeds vanaf het depot van mijn MIJN HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES bij het Benelux-merkenbureau in 1992 heb ik gecorrespondeerd met bewindvoerders van uw departement en uw voorgangster Winnie Sorgdrager verzocht een speciale file INSTITUTO CERVANTES BENELUX aan te leggen.

In dit verband memoreer ik nog eens de correspondentie die in de loop van de tijd met uw departement heeft plaatsgevonden alsmede met de verschillende rechtbanken in het land onder het motto SECURITY FIRST, t.w. BRIEF AAN U, TIPGELD TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BESCHIKKING 8509286 TER ATTENTIE VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE TE UTRECHT, BRIEF VAN 22 APRIL 1995 TER ATTENTIE VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE TE UTRECHT, UW KENMERK CORR.NR. 25108 TER ATTENTIE VAN OFFICIER VAN JUSTITIE MEVROUW B. TEUNISSEN TE UTRECHT, ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, HALF KRAT BIER TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BESCHIKKINGSNUMMER 8509286 (1) TER ATTENTIE VAN OFFICIER VAN JUSTITIE MR M. VISSER TE UTRECHT, BESCHIKKINGSNUMMER 8509286 (2) TER ATTENTIE VAN OFFICIER VAN JUSTITIE MR M. VISSER TE UTRECHT, FAX 30-10-1995 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BERICHTGEVING AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, INZAKE OPSPORING § 3.13.3.TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, DECLARATIE (1) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (1), VOORTGANGSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, DECLARATIE (2) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, DECLARATIE (3) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BEËINDIGING GEDOOGBELEID, REFERENDUM TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, RCID KENNEMERLAND, NIETS BV, VERENIGING SPAANS OP SCHOOL TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (FAXBERICHT), BOMAANSLAG OP JUSTITIETOP, UW BRIEF 550342/96 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, BRIEF ICB/JUSTITIE960229 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, JUSTITIE ARNHEM TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, MENSENSMOKKEL, NAAMSWIJZIGING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, LEVENSLIED TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, EEN AVOND AAN ZEE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, UW BRIEF C 024/549568 (1) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BRIEF C 024/549568 (2) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BESCHERMING HOUSE OF WINDSOR TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, ADELDOM TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, UW KENMERK NM 964/275 (1) TER ATTENTIE VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE DIRECTIE BESTUURSZAKEN, UW KENMERK NM 964/275 (2) TER ATTENTIE VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE DIRECTIE BESTUURSZAKEN, NIEUWE BEDRIJFSSTRUCTUUR TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, RECHT TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, OCTOPUS TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN AMSTERDAM, DOSSIER CERVANTES TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, UW KENMERK NM 964/275 (3) AAN DE DIRECTIE BESTUURSZAKEN VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, VERMISSING BANKBESCHEIDEN TER ATTENTIEVAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, HAKKELAAR PROCES, 19961231, FELICITATIE AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, BERICHTGEVING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, OPENSTAANDE POST TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, NOG EEN OPENSTAANDE POST TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, STRATEGISCH PERSPECTIEF TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, FAXBERICHT UW KENMERK HW/ab/97/062 TER ATENTIE VAN HET ARRONDISSEMENTSPARKET AMSTERDAM, CORRECTIE TER ATTENTIE VAN HET ARRONDISSEMENTSPARKET AMSTERDAM, UW KENMERK NM 964/275 (4) TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, SECURITY MEASURES (1) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, SECURITY MEASURES (2) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, SECURITY MEASURES (3), BEVESTIGING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, UW KENMERK NM 964/275 (5) TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, NAAMSWIJZIGING TER ATTENTIE VAN DE SECTOR BESTUURSRECHT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT, PROCEDURE 97 / 2152 RWNL AZ (1) ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT, PROCEDURE 97 / 2152 RWNL AZ (2), VERMISSING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, OPSPORING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, VEILIGHEIDSMAATREGEL TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (3) ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT, VERJAARDAG - TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, FOR THE LOVE OF A PRINCESS TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BERICHTGEVING AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN D.D. 21 SEPTEMBER 1997, PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (4), ALIMENTATIE TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS MR E.M.A. SCHMITZ VAN JUSTITIE, UW KENMERK NM 964/275 (6), PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (5), PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (6), PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (7), PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (8), THERAPIE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, VACATURE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, RECHERCHEONDERZOEK TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (9) en GEROOKTE ZALM TER ATTENTIE VAN DE PRESIDENT VAN DE RECHTBANK TE AMSTERDAM Veel van de hierin vermelde actiepunten zijn in de loop van de tijd al tot uitvoering gebracht. Er zijn echter nog enkele punten 'pending' zoals dat heet. Ik verzoek u hiermede tot verdere ondersteuning van het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX en er tijdens Uw ambtsperiode op toe te zien dat aan alle verplichtingen wordt voldaan jegens de rechtspersonen die ik vertegenwoordig en deze aangelegenheid op plaats één van uw prioriteitenlijst te plaatsen. Mede in het kader van het persbericht DE VERLOOFDE VAN DIANA in Het Parool van 27 mei 2006 (aangehecht).

Voor de goede orde laat ik u weten dat ik van 21 FEBRUARI tot 15 MAART in SPANJE vertoef. VEEL SUCCES IN DE KOMENDE KABINETSPERIODE JOHN L. VAN DER HEYDEN CC DE MINISTER-PRESIDENT