De MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, de Heer IVO OPSTELTEN

PRINSJESDAG 2011

Datum: Donderdag 14 oktober 2010 Betreft: OUDE BEKENDEN Kenmerk: 20101014JHV&J Geachte Heer Opstelten, Langs deze weg wil ik u als eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux van harte gelukwensen met uw benoeming tot MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Het deed mij deugd u als goede bekende thans op de trappen van PALEIS HUIS TEN BOSCH te hebben gadegeslagen. U heeft mij vanaf mijn vestiging als burger van de stad Utrecht per 1 JUNI 1997 op het spoor gezet om het INSTITUTO CERVANTES BENELUX in samenwerking met de Utrechtse KAMER VAN KOOPHANDEL tot ontwikkeling te brengen. Ik memoreer terzake onze briefwisseling uit die tijd (niet volledig): 24 MEI 1997 AANMELDING TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER IVO OPSTELTEN VAN UTRECHT, 17 JUNI 1997 BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER IVO OPSTELTEN VAN UTRECHT, 8 APRIL 1998 HOOG OPGELEIDE WERKZOEKENDEN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER IVO OPSTELTEN VAN UTRECHT, 10 SEPTEMBER 1998 BEVESTIGING AFSPRAAK TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE UTRECHT en 10 SEPTEMBER 1998 BEVESTIGING AFSPRAAK TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE UTRECHT. JUSTITIE en VEILIGHEID zijn mijns inziens bij u in goede handen. Beide criteria heb ik vanaf die briefwisseling met u als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling van het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX en hoop dat dit thans met kracht ter hand kan worden genomen met de steun van uw kabinet. Als nieuwe bewindsvoerder op JUSTITIE acht ik het aan mijn eer verplicht u op de hoogte te brengen van de correspondentie die ik in het kader van het werkgelegenheidsplan INSTITUTO CERVANTES BENELUX voor Nederlandstalige hispanisten met uw voorgangers vanaf het depot van mijn handelsmerk in 1992 heb gevoerd, t.w.: 3 MEI 1993 BRIEF AAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE INZAKE BESTRIJDING VAN CRIMINELE ELEMENTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOREN JUSTITIE, ONDERWIJS EN ARBEIDSVOORZIENING, 12 OKTOBER 1994 TIPGELD TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 6 JUNI 1995 ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 7 JUNI 1995 HALF KRAT BIER TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 1 NOVEMBER 1995 FAX 30-10-1995 TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 23 DECEMBER 1995 BERICHTGEVING AAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 24 FEBRUARI 1996 INZAKE OPSPORING § 3.13.3.TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 29 FEBRUARI 1996 DECLARATIE (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (1), 9 MAART 1996 VOORTGANGSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE, 11 MAART 1996 DECLARATIE (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 13 MAART 1996 DECLARATIE (3) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 19 MAART 1996 BEËINDIGING GEDOOGBELEID TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 27 MAART 1996 REFERENDUM TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE, 12 APRIL 1996 RCID KENNEMERLAND TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 12 APRIL 1996 NIETS BV TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 13 APRIL 1996 VERENIGING SPAANS OP SCHOOL TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (FAXBERICHT), 14 APRIL 1996 BOMAANSLAG OP JUSTITIETOP, 17 APRIL 1996 UW BRIEF 550342/96 TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VOOR DEZE MR W.E.G. MEURS, 18 APRIL 1996 BRIEF ICB/JUSTITIE960229 TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 25 JUNI 1996 JUSTITIE ARNHEM TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 2 JULI 1996 MENSENSMOKKEL, 29 JULI 1996 NAAMSWIJZIGING TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 14 AUGUSTUS 1996 LEVENSLIED TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 19 AUGUSTUS 1996 EEN AVOND AAN ZEE TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE, 23 AUGUSTUS 1996 UW BRIEF C 024/549568 (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN VOOR DEZE HET HOOFD VAN DE DIRECTIE BESTUURSZAKEN DE HEER J. VAN DEN BROEK, 27 AUGUSTUS 1996 BRIEF C 024/549568 (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE, 4 SEPTEMBER 1996 CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 19 OKTOBER 1996 BESCHERMING HOUSE OF WINDSOR TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 29 NOVEMBER 1996 NIEUWE BEDRIJFSSTRUCTUUR TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 5 DECEMBER 1996 RECHT TER ATTENTIE VAN MINISTER W. SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 9 DECEMBER 1996 DOSSIER CERVANTES TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 17 JANUARI 1997 VERMISSING BANKBESCHEIDEN TER ATTENTIEVAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, 20 JANUARI 1997 HAKKELAAR PROCES, 9 FEBRUARI 1997 FELICITATIE AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, 10 FEBRUARI 1997 BERICHTGEVING TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 12 FEBRUARI 1997 OPENSTAANDE POST TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 13 FEBRUARI 1997 NÓG EEN OPENSTAANDE POST TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 19 FEBRUARI 1997 STRATEGISCH PERSPECTIEF TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 6 APRIL 1997 SECURITY MEASURES (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 14 APRIL 1997 SECURITY MEASURES (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 14 APRIL 1997 SECURITY MEASURES (3), 15 APRIL 1997 BEVESTIGING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 20 JULI 1997 VERMISSING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 21 JULI 1997 OPSPORING TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 22 JULI 1997 VEILIGHEIDSMAATREGEL TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 28 AUGUSTUS 1997 VERJAARDAG TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 21 SEPTEMBER 1997 BERICHTGEVING AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN D.D. 21 SEPTEMBER 1997, 16 FEBRUARI 1998 THERAPIE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 4 MEI 1998 VACATURE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 20 MEI 1998 RECHERCHEONDERZOEK TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 6 NOVEMBER 2009 DECLARATIE TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en 11 NOVEMBER 2009 DECLARATIE TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. U ziet wel dat ik DE RODE LOPER voor u heb uitgelegd naar PALEIS HUIS TEN BOSCH. Ik vind dat daar nu wel iets tegenover mag staan van uw kant. Op de eerste plaats de betaling van FACTUUR 001 als beschreven in GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER JAN KEES DE JAGER VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN aan uw collega. Tot slot kom ik nog terug op de juridische problematiek inzake het INSTITUTO CERVANTES BENELUX en het SPAANSE INSTITUTO CERVANTES. Teneinde de goede relatie met mijn Spaanse collega's niet te verstoren ben ik sinds 2001 lid van de ASOCIACION EUROPEA DE PROFESORES DE ESPANOL. Ik ben en blijf echter van mening dat mijn Spaanse collega's de fundamentele rechten van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX dienen te respecteren. Tijdens de formatie van het kabinet RUTTE-VERHAGEN is er ervaring opgedaan met het opstellen van een REGEERAKKOORD en een GEDOOGAKKOORD. De aanwezigheid van het Spaanse Instituto Cervantes op het grondgebied van de Benelux heb ik tot op heden gedoogd. Nochtans hecht ik er waarde aan om deze aangelegenheid ook op soortgelijke wijze als bij de totstandkoming van de nieuwe regering te formaliseren. U bent volledig van de situatie op de hoogte uit de tijd dat ik mij in het pand NEUDE 30C te UTRECHT had gevestigd. Ik wens u veel succes met de voortzetting van de verdere uitvoering van mijn uitgangspunten van beleid als vermeld in 19 SEPTEMBER 1996 FIRST STATE OF THE UNION TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Bijgaand ontvangt u een CD met het interview van CONSTANTINO DE MIGUEL van RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP uit het voorjaar van 1989 met de titel EXPERIENCIAS HOLANDESAS dat ik in die tijd voor mijn toenmalige werkgever DE BAAK in NOORDWIJK heb afgegeven waardoor het INSTITUTO CERVANTES BENELUX en zijn oprichter een wereldwijde naamsbekendheid heeft verworven. Dit houdt in dat ik inmiddels meer dan 21 jaar op wereldwijde schaal verantwoordelijkheid voor deze zaak heb genomen. Ik verzoek u daarom ook om een realistische bijdrage voor deze werkzaamheden gedurende de afgelopen 21 jaar. Mocht het bovenstaande nog vragen bij u oproepen dan ben ik graag bereid om naar Den Haag te komen voor een persoonlijk onderhoud.

HOOGACHTEND, J.L. VAN DER HEYDEN

P.S. MINISTER-PRESIDENT MARK RUTTE heb ik een kopie van dit schrijven doen toekomen. Bovendien verzoek ik u om een ontvangstbevestiging van deze zending.