Nijmegen, 9 juni 1994 Beste Tjitse, Jouw brief van gisteren, 17.30 uur, lag vandaag al bij mij in de bus. Ik denk dat je het goed ziet dat Nijenhuis vertrouwen in jou heeft op basis van zijn aanbod om bij je langs te komen. Goed dat hij weet wat er op het spel staat. Het is misschien voorbarig, maar de tekenen wijzen erop dat mijn oud-collega kennis heeft genomen van de brief van 4 juni. Volgens mijn waarnemingen is 'het netwerk' weer volop in beweging. Gisteren ben ik onder politie-escorte naar Zoetermeer gereden. Bij het bereiken van de A 12, ter hoogte van Arnhem, werd ik plotseling achterhaald door vier motorrijders van de KLPD, het Korps Landelijke Politie Diensten. Nadat twee van hen mij waren gepasseerd ben ik naar de linker rijstrook gereden, waardoor ik twee motorpolities voor mij had en twee achter mij. De heren hebben mij tot DRIEBERGEN geëscorteerd. Ik was er erg blij mee, want het gaf mij het gevoel dat de politie mijn verzoek van vorig jaar om permanente bescherming te geven nog steeds serieus neemt. Bij het bereiken van de ingang van het CRI-gebouw werd mijn paspoort aan de hand van de computergegevens door de veiligheidsbeambten geverifiëerd. Beide heren reageerden na de check met 'perfect'. Tot zover mijn berichtgeving aan jou. Bij het binnengaan van het CRI-gebouw ben ik een grens overgegaan naar een organisatie die de zwaarste staatsgeheimen van Nederland bevat. Ik ben thans medewerker nummer 597. Je zult begrijpen dat ik in verband met de staatsveiligheid jou geen nadere gegevens verstrek m.b.t. hetgeen ik intern bij de CRI waarneem. Geen enkel signaal. Wel ben ik bereid jou deelgenoot te maken van signalen die ik buiten de CRI opvang. Ik heb waargenomen dat ik tussen de middag ben geobserveerd in het winkelcentrum van Zoetermeer. Ik ben de desbetreffende "observator" nadien gevolgd en heb begrepen dat het een normale zaak is dat het CRI-gebouw wordt omgeven door spionnen van vijandelijke organisaties. Ik lig daar niet meer wakker van. Leo de Vries heeft dit soort situaties ook meegemaakt met KGB-agenten toen er Russische functionarissen op zijn instituut Nederlands kwamen leren. Ik heb ook besloten niet meer te reageren op signalen van spionnen. Dit ten behoeve van mijn eigen gemoedsrust. Na mijn diensttijd ben ik naar de Sauna in VEENENDAAL gereden en wie ontmoette ik in de whirlpool? De ex-vriendin van mijn oude goeroe Marijn. Je begrijpt natuurlijk wel dat ik niet meer geloof in toeval. Ik heb Anja en Marijn in 1991 een kerstverhaal doen toekomen. Een stuk van de tekst luidt alsvolgt:

"Toen ging hij naar de sauna
Dat deed hij al jaren
In een warm bubblebad nam hij plaats
En met de bubbles kwamen de ideeën....

En toen!!!
De overval!!!!
In naam van justitia!!!!!

Alles zou hem worden ontnomen....
Alles!!!!
Als Job

Boosheid....
Boosheid bij de ander....

Dankzij Don Dinero......

Zij hadden hem niet begrepen.
De man dacht:

"Vergeef het hen Heer, want ze weten niet wat ze doen"

en hield alleen zijn geloof
Geloof in dat wat hij deed was Recht
en hij vertrouwde op het recht

Terecht...."

Deze woorden hebben hun uitwerking dus niet gemist. Anja lag in haar naakte waarheid op tien centimeter afstand naast mij. Ik wil je die kerstverhalen van 1991 en 1992 nog wel eens laten lezen. Ik heb haar medegedeeld dat ik de zijde van 'Justitia' heb gekozen. Ik ben uitermate benieuwd naar jouw levendige debat 'op de snede'. Al bij al merk ik dat jouw denken nog steeds afhankelijk is van jouw verblijf bij Nieuw Elan. Nieuw Elan is slechts een luchtbel. Prik hem maar door, dan zul je het zien! Als ik praat over 'jouw praktijkperiode', denk ik aan jouw situatie ná de Nieuw Elanperiode, de periode dus nádat je uit de cursus bent ontheven. De inzichten die je hebt opgedaan in het kamertje aan het Floresplein in Groningen wegen veel zwaarder dan de ervaringen van die jongelui die net van de universiteit kwamen. Je hebt ontzettend veel inzichten opgedaan door jouw onderzoek en correspondentie. Wellicht biedt dit voor jou stof tot een nieuw dissertatieprogramma. Praat er eens over met Philippus, terwijl en nadat je de strijd met Maris hebt gewonnen!!! Ik heb in principe een probleem met de opmerking "je moet". Niemand zal mij ooit in mijn leven vertellen wat ik moet doen, al is het secretaris generaal Boutros Ghali, maar ik ben wel bereid jou op de hoogte te houden van alle stappen die ik onderneem. Dat is het commitment dat ik aan jou heb uitgesproken en daar houd ik me aan. Deze uitspraak mag je wat mij betreft zelfs voorleggen aan de Raad van State. Met jouw laatste alinea ben ik het volstrekt eens. Jouw reputatie krijg je terug. Reken daar maar op. Tenslotte wil ik je erop attenderen dat gisteren het rapport Donner is uitgekomen. Tijdens mijn rit naar de sauna van VEENENDAAL - waarbij ik gevolgd werd door een politie-auto met drie 'sprieten' - hoorde ik via Radio Utrecht dat 'de bezem wordt gehaald door justitie Utrecht' (het Openbaar Ministerie). Je weet dat ik serieuze kritiek heb op de officier van justitie van de Utrechtse arrondissementsrechtbank. Ik verwacht binnenkort de ontslagaanzegging van de desbetreffende officier. In de TV-uitzending van Paul Witteman vond gisteravond hierover een gesprek plaats met de procureur-generaal van de Haagse arrondissementsrechtbank. Commissaris Brandt van Den Haag heeft binnen dit proces een belangrijke functie.

De desbetreffende procureur-generaal - een aardige mevrouw - was het met Witteman eens dat zij 'de hand in eigen boezem' moest steken. Ik ontving vanavond ook een telefoontje van een 'vriend uit Franeker'. Hij heeft een sleutelfunctie vervuld in de wereldwijde informatiebeveiliging van een van onze bekendste multinationals. Ik verwacht binnenkort van de Baak-directie een openbaarmaking van de Nieuw Elan-problematiek. Ik denk dat het voor jou goed is dat je hier bijtijds inspringt. Met John van der Heijden valt niet te spotten. 'Spelletjes' zijn dus uit den boze. Ik ben overigens blij met onze perfecte samenwerking. Samen zijn we sterk. Ik heb je door deze brief zeer veel macht bezorgd. Ik adviseer je om daar zorgvuldig mee om te gaan. Tenslotte: Succes doe je wél zelf! Je bent van geen mens afhankelijk. Het is wel prettig als je over goede informatie beschikt. In jouw geval heb je die ook gekregen door met mij contact op te nemen. Dat heb je zelf gedaan. Maar het is wel je eigen verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan. Hartelijke groet.

19 JUNI 1994 WAT IS ER AAN DE HAND IN STRATEGISCH NEDERLAND?