De MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, de Heer PIET HEIN DONNER Datum: Donderdag 14 oktober 2010 Betreft: GELUKWENS BENOEMING Kenmerk: 20101014JHBZK Geachte Heer Donner, Langs deze weg wil ik u als eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux van harte gelukwensen met uw benoeming tot MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES als opvolger van GUUSJE TER HORST. Deze brief sluit aan bij mijn brief GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER PIET HEIN DONNER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID van 14 februari 2007 waarop ik als reactie van u als MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID uw brief met kenmerk C/PI/07/7851 d.d. 21 MAART 2007 heb ontvangen waarin u mij hebt doorverwezen naar voormalig Minister van Justitie ERNST HIRSCH BALLIN.

Dit bleek echter een zogenaamde cirkelverwijzing te zijn. aangezien ik de heer HIRSCH BALLIN terzake reeds de volgende brieven heb doen toekomen: 3 MEI 1993 BRIEF AAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE INZAKE BESTRIJDING VAN CRIMINELE ELEMENTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOREN JUSTITIE, ONDERWIJS EN ARBEIDSVOORZIENING, 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 6 NOVEMBER 2009 DECLARATIE TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 6 NOVEMBER 2009 DECLARATIE TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en 11 NOVEMBER 2009 DECLARATIE TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Aangezien u het beleid van uw voorgangers op BINNENLANDSE ZAKEN gaat voortzetten acht ik het aan mijn eer verplicht u hieronder opgave te doen van de brieven en faxberichten die ik uw voorgangers op uw departement tot op heden heb doen toekomen vanaf 1995: 11 JULI 1995 CORRECTIE VAN MIJN FAX VAN 20.59 U TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 16 JULI 1995 UW BRIEF SG95/U179/INSTITUTO CERVANTES BENELUX (1), 16 JULI 1995 UW BRIEF SG95/U179/INSTITUTO CERVANTES BENELUX (2), 27 JULI 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (3) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 27 JULI 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (4), 31 JULI 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (5) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 20 SEPTEMBER 1995 BRIEF VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 4 NOVEMBER 1995 EXPORTBEVORDERING TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 1 DECEMBER 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (6) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 11 JANUARI 1996 UW KENMERK SG96/U1 (1) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 26 FEBRUARI 1996 UW KENMERK SG96/U1 (2) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 29 FEBRUARI 1996 BETREFT ICB/JUSTITIE960229 TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 6 JUNI 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 30 AUGUSTUS 1996 POLITIECAROUSSEL TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 14 JANUARI 1997 PAARS BELEID TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 13 MAART 1998 FAXBERICHT BEZOEK VAN UW FRANSE AMBTGENOOT TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 13 MAART 1998 FAXBERICHT BEZOEK VAN UW FRANSE AMBTGENOOT TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 21 APRIL 1998 DE KROON OP HET WERK TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (FAXBERICHT) en 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER GUUSJE TER HORST VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Bijgaand ontvangt u een CD met het interview van CONSTANTINO DE MIGUEL van RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP uit het voorjaar van 1989 met de titel EXPERIENCIAS HOLANDESAS dat ik in die tijd voor mijn toenmalige werkgever DE BAAK in NOORDWIJK heb afgegeven waardoor het INSTITUTO CERVANTES BENELUX en zijn oprichter een wereldwijde naamsbekendheid heeft verworven. Dit houdt in dat ik inmiddels meer dan 21 jaar op wereldwijde schaal verantwoordelijkheid voor deze zaak heb genomen. Ik hoop van ganser harte dat u aan dit beleid een succesvol vervolg zult geven. Mocht het bovenstaande nog vragen bij u oproepen dan ben ik graag bereid om naar Den Haag te komen voor een persoonlijk onderhoud. De Schedeldoekshaven is bekend terrein.

HOOGACHTEND, J.L. VAN DER HEYDEN

P.S. MINISTER-PRESIDENT MARK RUTTE heb ik een kopie van dit schrijven doen toekomen. Bovendien verzoek ik u om een ontvangstbevestiging van deze zending.