Nijmegen, 2 november 1994 Beste Tjitse, Bedankt voor je snelle brief. Een korte reactie hierop: Er is geen grote ommekeer in mijn leven. Maak je geen zorgen. Ik heb in augustus 1991 mijn nieuwe koers bepaald en inmiddels heb ik iedereen duidelijk gemaakt dat ik niet van die koers afwijk. Ik zal echter niet meer terugkomen op mijn rol als (mede)initiatiefnemer van het mondeling particulier onderwijs. Ik heb inderdaad een tijdelijk geestelijk retirement nodig, maar volg alle ontwikkelingen wel op de voet. Ik houd ook mijn netwerk in stand, hoewel daar m.i. fikse aanslagen op worden gepleegd. Zo maak ik mij nu o.a. zorgen over de diefstal van de agenda van Hare Majesteit en de aanslag (naar mijn idee) op de twee transformatorhuisjes in Lunteren en de smoorspoel in het verdeelstation in Ede op zondag 30 oktober jl. om 14.36 uur. Zie AD van gisteren. Wanneer criminele elementen zich met de reparatiewerkzaamheden gaan bezighouden zouden zij direct toegang kunnen krijgen tot de kerncentrale van Dodewaard. Ik hoop dat dit door de veiligheidsdiensten wordt doorzien. Jij blijft deel uitmaken van mijn betrouwbare netwerkcontacten en ik houd mij aan mijn woord t.a.v. al hetgeen ik jou heb geschreven. Inmiddels heb ik L. ook in een aangetekende brief van mijn situatie in kennis gesteld. Ik heb inmiddels wel begrepen waarom zij mij heeft geschreven "Ik moet je helaas teleurstellen. Wij zullen geen contact meer hebben". Ik blijf mij toch zorgen over haar maken. Ik ben ervan overtuigd dat L. een fervent tegenstandster is van criminele zaken. De Telegraaf van gisteren meldt "Paardenroof nieuwe activiteit criminelen". Ik hoop niet dat ze aan haar paard komen, want dat is haar lust en haar leven. Al mijn hypothesen worden dagelijks bevestigd. Houdt de kranten maar goed bij! Jouw ontwikkelingen m.b.t. de GSD doen mij goed. Ik denk dat je nog steeds op de goede weg bent en vertrouw erop dat er voor jou een succes zal uitrollen. We kunnen vooralsnog geen mondeling contact hebben. Dus geen gesprek op korte termijn, maar ga door op de ingeslagen weg. Hartelijke groet.

6 NOVEMBER 1994 MIJN LAATSTE HAKDAG