Nijmegen, 5 maart 1994. Dear Liesbeth, Van de heer T. Breuker uit Groningen vernam ik dat je niet meer werkzaam bent bij Nieuw Elan. Dit bericht heeft mij zeer verontrust. Ik heb gedacht aan jouw uitspraak "als Nieuw Elan moet stoppen, dan staan jij en ik op straat". Ik heb er toen voor gekozen jou in die moeilijke situatie niet te laten vallen. Ik hoop dat je begrijpt dat ik mij nog steeds bij jouw lot betrokken voel. Daarvoor hebben we te veel samen meegemaakt bij Nieuw Elan. Jij hoort ook nog steeds tot die kleine groep van mensen die voor mij veel betekenen, ondanks je post-embargo, waar ik overigens begrip voor heb. De heer Breuker kan je daarvan getuigen. Wil je mij s.v.p. laten weten hoe het met je gaat? Je doet me er een plezier mee. Hartelijke groet, John.

24 OKTOBER 1994 AANGETEKEND SCHRIJVEN AAN DRS. E.H. HALBERTSMA