CERYSE. Velazquez, 54 - 6º C. E 28001 Madrid. Director: Julio Sampedro Criado.

Doelstellingen

- Een les bijwonen van Nuevo Espíritu

- Het institut CERYSE leren kennen

- Orienterend gesprek over toekomstige samenwerking

- Participatie in het College van Advies

- Aanscherpen van het Cervantes-produkt

- Bezoeken aan Spaanse bedrijven

Gesprek met Julio Sampedro Gesproken over de persoonlijke situatie m.b.t. tweede reorganisatieronde bij Nieuw Elan en de contacten met de Start-organisatie, waarvan hij de heer en mevrouw Attema op 27 mei ontvangt. De heer Attema is directeur van de uitzendorganisatie Start. Jutio is zeer goed op de hoogte van het feit dat ik zeer intensief met Liesbeth heb samengewerkt. Hij heeft de laatste tijd weinig contact met Nieuw Elan gehad en is niet zozeer te spreken over de communicatie met Nieuw Elan. De contacten verliepen voordien via Annet Scheer en nadien met Petra Beck. Hij heeft niet veel meer van Petra Beck gehoord. Zijn uitspraak: "Tu tienes las cosas muy bien organizadas, John". Hij is enthousiast over het idee om een nieuw instituut op te richten, met name in dit marktsegment Nederlands-Spaans management. Er verandert ontzettend veel in deze markt. Julio heeft pas nog gesproken met de heer Minderhout van de Nederlandse ambassade. Nederland heeft een nieuwe ambassadeur, de heer Plug is er niet meer. Er is ook een nieuwe agregado comercial. Ik heb Julio verteld dat ik donderdag een gesprek heb met deze agregado (Frans Hulsman). Ook de heer Kloosterman van de Nederlands-Spaanse Kamer van Koophandel is verdwenen. Daarna heeft Julio het verhaal van Daniel de Crescenzio verteld. Daniels vader in Uruguay is overleden. Daniel kon volgens Julio de stress-situatie van Madrid niet meer aan en heeft zich ziekgemeld. Is in de ziektewet naar Nederland vertrokken. Ceryse suppleert zes maanden. Julio heeft Daniel wel bij mij aanbevolen ten behoeve van de nieuwe activiteit. Hij is inmiddels goed van de Spaanse situatie op de hoogte geraakt en heeft voor het Nuevo Espiritu-project in Badajoz de volledige verantwoordelijkheid gehad. Ik heb Julio verteld dat ik Daniel telefonisch heb gesproken en met hem heb afgesproken dat hij in Nederland contact met mij kan opnemen. Op Julio's uitnodiging gaan we morgen vanaf 13.45 u. samen eten. Wellicht wordt het Cervantesprodukt nu nog helderder: een service-pakket ten behoeve van Nederlandse ondernemers die zich op de Spaanse markt begeven en daarbij moeilijkheden ondervinden Componenten zijn: de Spaanse taal, communicatie met Spanjaarden, het vinden van het juiste marktsegment, het vinden van de juiste mensen. Bedrijfsbezoeken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het inzicht van de Nederlandse ondernemers die met Spanje zaken doen. Spannse bedrijven die met CERYSE samenwerken: Asimilec; Banco Atlántico; Banco Bilbao Vizcaya; B.N.P. Consumo S.A.; Banco Popular Español; Banco Urquijo Unión; Banesto; Barclays Bank; Cámara de Comercio de Vitoria; Campsa, Canon España S.A.; Caudal Seguros; Centra; Cepsa Cía. Española de Petróleos, S.A., CERYSE, S.A.; Citibank; "Coche Actual" Luike Motorpress; Compañía de Seguros La Sud-América; Contractors, S.A.; Cubiertas y MZOV, S.A.; Dekalb, S.A.; Dow Chemical; Chiquitines, S.A.; Ecco, Internacional; Effem España; El Águila, S.A.; El Corte Inglés, S.A.; Eptisa; Ford España, S.A.; FIAT Auto España, S.A.; Glaxo, S.A.; Haarmann & Reimer; Hewlett Packard Española; Hispano Ferritas, S.A.; Hobby Post; Hullera Vasco-Leonesa, S.A.; I.B.M. España, S.A.; Ifema; Indas, S.A.; Instituto de Crédito Oficial; Intecysaa-Aramaia; Johnson's Wax Espanola, S.A.; Land Rover Santana, S.A.; Leche Pascual, S.A.; Mercadona, S.A.; Merco; Nationale Nederlanden, Compañía de Seguros de Vida, S.A.; Ofiteco, S.A.; Omnilogic; Philips Ibérica, S.A.E.; Play Comunicación; Rank Xerox Española, S.A.; Redes y Construcciones, S.A.; Sepes, S.A.; Shell España, S.A. Siemens, S.A.; F. Scornik Gerstein - Spanish Lawyers, Londres; Stork Inter-lbérica, S.A.; Tabacalera, S.A.; T.N.T. Unitransa, S.A.; Unilever España, S.A.; Unión Eléctrica Fenosa, S.A.; Universidad Complutense de Madrid; Unver, S.A.

Woensdag 20 mei 1992. Almorzado con Julio. Om 14.00 u. zijn we in Julio's Mercedes naar een restaurant in de Barrio Salamanca gereden. Onderweg gesproken over mijn "viaje ritual naar La Mancha. Zijn eerste reactie: El Toboso, het dorp van Dulcinea. Gesproken over Cervantes, Don Quijote, Sancho Panza en La Mancha. Julio houdt veel van La Mancha. Tijdens de burgeroorlog is zijn moeder met zijn zussen naar een dorpje in La Mancha geëvacueerd geweest. Om ze te bezoeken moest Julio, verpakt in een kartonnen doos, dagen reizen vanuit Madrid. Nog slechts 3% van de Spaanse bevolking heeft de don Quijote gelezen volgens Julio. Ik heb hem verteld dat ik 25 jaar geleden de Nederlandse vertaling had gelezen en tijdens mijn Spaanse studie de Spaanse versie. Julio kende vroeger stukken uit de don Quijote "de memoria", zoals "El discurso sobre las armas y los artes". Don Quijote is erg interessant volgens hem als idealist, "pero también Sancho Panza es un personaje muy interesante". Julio gaf duidelijk blijk van een sympathie voor de materialist Sancho. Oude waarden en normen zijn volgens hem steeds meer komen te vervallen. De huidige jeugd is veel oppervlakkiger dan vroeger. Op mijn opmerking dat men voortdurend een gevecht moet leveren in het leven merkte Julio op dat "morir por la patria" niet meer bestaat. "La honra" wordt niet meer verdedigd. Men vecht niet meer voor de belangen van zijn land en men is niet meer bereid om in een "singular combate" te vechten om de gunst van een vrouw. Onderweg tevens de bedrijfsstructuur van CERYSE uiteengezet. Een S.A. waarvan hij 60% van de aandelen bezit en zijn medevennoot, Sr. Gonzalez 40%. Hij is tevens voor 25% aandeelhouder in een andere S.A. met 3 medeaandeelhouders. De activiteiten van Nuevo Espíritu vormen ongeveer de helft van de omzet. Verder heeft hij cursussen "calidad integral", financieel management, marketing, "relaciones públicas", "gestión empresarial" in het programma ten behoeve van managers. De Nieuw Elancursussen zijn onder verschillende namen op de markt: "Nuevo Espiritu" in Madrid, "Nuevo Horizonte" in Sevilla, "Nuevo Futuro" in Badajoz. CERYSE heeft grote financieringsproblemen met het ESF. Julio verwacht nog betalingen over 1989. Het ESF heeft op dit moment een betalingsachterstand van 0,5 miljoen gulden. CERYSE draagt zelf het risico voor het renteverlies. Hier staat geen dekking tegenover. Sampedro heeft inmiddels besloten dit project te beëindigen. In dit najaar start hij nog wel projecten op, maar daarna bouwt hij af. Tijdens het almuerzo hebben wij gesproken over mijn persoonlijke plannen. Sampedro is hier sterk in geïnteresseerd. Gesproken over het IMS-project en het bezoek van de cursisten aan Madrid. Naar aanleiding hiervan kwamen wij op het idee een soortgelijke activiteit te organiseren ten behoeve van Nederlandse managers, een verblijf van 6 tot 10 dagen in Spanje, waarin turismo, cultura en comercio worden gekoppeld. Julio zal een programma opstellen dat aan de allerhoogste kwaliteitseisen voldoet. Enkele gedachten: bezoeken aan belangrijke bedrijven als Águila, Philips Ibérica, etc.; ontvangst door de president-directeur van Philips en de ambassadeur van Nederland; culturele bezoeken: theater, musea, historische plaatsen, zoals Toledo; bijwonen van conferencias, entrevistas, etc.; bezoek aan CEOE; verblijf in een Residencia van hoge kwaliteit; mogelijkheid bieden om direct zakelijke contacten te leggen en samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan. Het totale pakket zal door Sampedro voor circa fl. 20.00(),- worden aangeboden, Cervantes dient hier zijn percentage op te zetten. Uitgangspunt is een programma van de allerhoogste kwaliteit dat een maximaal PR-effect beoogt. Deze marktpenetratiereizen kunnen worden georganiseerd ten behoeve van verschillende doelgroepen, te beginnen met wijnimporteurs. Daarna o.a.

A . Managers uit de industrie. Sectoren: 1. machines en transportmateriaal, 2. chemische produkten, 3. Ievensmiddelen, 4. overige.

B. Managers uit de dienstensector: 1. banken, verzekeringen, 2. horeca, 3. energie en water, 4. distributie (logistieke managers van transportbedrijven), 5. toerisme (touroperators).

C. importeurs van: 1. wijn, 2. bier. D. Exporteurs van (zie sectorstudies EVD). Tegelijkertijd kan binnen deze activiteit de deelnemer van de noodzaak bewust gemaakt worden hoe belangrijk het is de Spaanse taal te leren of door de medewerkers van het bedrijf te laten leren. De taaltrainingsprogramma's van Cervantes worden aan de betreffende doelgroepen aangepast. De toekomstige structuur van Cervantes Benelux als "fundacion" uiteengezet. Julio aan het eind van de ontmoeting naar zijn interesse in een participatie in het College van Advies gevraagd. Hij stond daar "niet negatief" tegenover. Hij wil die zaken die hij doet goed doen en zijn aandacht niet hoeven te verdelen. In de toekomst kan een participatie van zijn kant naar zijn zeggen de moeite waard worden. Ik heb hem toegezegd hem van de ontwikkelingen binnen Cervantes Benelux op de hoogte te houden. Op zijn vraag naar de reden van mijn vertrek bij Nieuw Elan heb ik hem geantwoord dat ten gevolge van een reorganisatie binnen het arbeidsvoorzieningensysteem in Nederland en de mededeling van het arbeidsbureau Amsterdam dat er dit jaar geen projecten meer aan Nieuw Elan zouden worden verstrekt mijn werk is beëindigd. Op zijn volgende vraag waarom ik met deze activiteiten eerst nu ben gestart heb ik hem geantwoord dat ik prioriteiten heb gesteld ten aanzien van het oplossen van problemen in de relationele privé-sfeer. Mijn kantoor wordt binnenkort gevestigd op een plaats waar de meeste vraag is naar mijn produkt. Hiertoe moet eerst het produkt glashelder zijn geformuleerd en operationeel gemaakt zijn. Zijn mening over Nieuw Elan: "Demasiado cambios". Hij heeft te maken gehad met: Tjeb Maris, René Glaser, de heer van Baal van Sozawe, Bert Hortensius, Liesbeth Halbertsma en daarvoor ook nog met een Joop Tegels.

5 DE AGOSTO DE 1992 ACOGIDA A LA ATENCIÓN DE DON JULIO SAMPEDRO EN MADRID

21 MEI 1992 EMBAJADA REAL DE LOS PAÍSES BAJOS