Instituto Cervantes Neude 30 C 3512 AG UTRECHT Voorzitter Wereld Natuur Fonds De heer Ed Nijpels Boulevard 12 3707 BM ZEIST Datum: 1 augustus 1997 Betreft: UW VERRASSINGSPAKKET Kenmerk: ICNBLEW/WNF970801

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Nijpels, Ten tweede male ontving ik Uw introductiepakket d.d. 10 juli 1997 met de aanhef 'Geachte mevrouw, mijnheer Van der Heyden/inst. Cervantes Benelux'. U weet inmiddels toch wel dat ik geen vrouw ben Mijnheer Nijpels. Bijgaand gelieve U een portret van mij aan te treffen temidden van mijn supporters.

Uw eerste pakket heb ik nog ontvangen in de tijd dat ik nog in Nijmegen op de Wellenkamp woonde (wellen = golven = waves) en onder meer onze Minister-President de wave op gang heeft gebracht tijdens de begrotingsdebatten. Ik had kort daarvoor plaats genomen op de tribune op de Korte Voorhout, hetgeen voor de heer Rosenmöller nog aanleiding is geweest voor enkele leuke toespelingen tijdens het debat. De heer BOLKESTEIN heeft het daarmee wel een beetje moeilijk gehad en zich nadien klaarblijkelijk ook uit de Government Game Competite teruggetrokken. Daar heeft hij het zich nadien ook niet erg gemakkelijk mee gemaakt op Cyprus. Inmiddels heb ik mijn jachtgebied verlegd naar het Verenigd Koninkrijk zoals U ziet en hoop daar binnenkort voor de rest van mijn leven te kunnen blijven. Maar dan heb ik nog wel behoefte aan een aantal goede managers en die scheen ik in het verleden uitsluitend in criminele kringen te kunnen recruteren. Ook heb ik zo'n kleine honderdduizend gulden privé in de ontwikkeling van de organisatie gestoken en ik heb nog geen enkele bijdrage op de rekening van de Stichting Cervantes Benelux bijgeschreven gezien. Wellicht heeft U nog een leuk idee en komt U eens langs op het Neude voor een spelletje Monopoly. En, beste Ed, noem mij maar gewoon John. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales JOHANNES VAN DER HEYDEN Manager Benelux Bijlage: 'Paars vol lof over Kok en Van Mierlo' P.S. Het girorekeningnummer van de Stichting Cervantes Benelux is 4729266

17 OKTOBER 1997 JAARDONNATIE 1998 (1) TER ATTENTIE VAN VOORZITTER ED NIJPELS VAN HET WERELD NATUUR FONDS (FAXBERICHT)

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN