Strict persoonlijk en vertrouwelijk. ABN-AMRO Bank. T.a.v. de weledele heer A. Veltman. Div. btld. reg. officer Europe. Postbus 669. 1000 EG AMSTERDAM. Nijmegen, 23 juni 1992. Geachte heer Veltman, Onder dankzegging voor ons prettig onderhoud van gistermiddag en de voortreffelijke lunch zend ik u bijgaand volgens afspraak de voorlopige versie van het beleidsplan van Instituto Cervantes Benelux. Elke reactie op dit stuk zal ik in dank afnemen. Dat geldt met name ten aanzien van de financiële paragraaf, die ik u binnenkort, na deze te hebben geactualiseerd, per separate post zal doen toekomen. Ik stel het zeer op prijs dat u zich in principe bereid hebt gesteld in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux zitting te nemen. De uitkomst van uw overleg met uw Raad van Bestuur met betrekking tot deze nevenfunctie zie ik met belangstelling tegemoet. Dit geldt ook ten aanzien van het maken van afspraken ten aanzien van het afdekken van de financiële risico's door de ABN-AMRO Bank bij de exploitatie van de nieuwe organisatie en de te plegen financiële transacties met het buitenland. Met vriendelijke groeten, John L. van der Heijden.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN