CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 1987

HELAAS NIET IN MIJN BEZIT. Mijn ordners met strategische bedrijfsinformatie, waaronder notulen van vergaderingen van de VBMO en het MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, berusten bij het management van de STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN. Notulen van de districtleidersvergaderingen van NIOW-TALEN berusten bij mijn districtleiders.

CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 1988