CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 1998

JANUARI 1998: 2 JANUARI 1998 GELE KAARSEN - 3 JANUARI 1998 PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (7) TER ATTENTIE VAN DE GRIFFIER VAN DE ARONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT SECTOR BESTUURSRECHT - 3 JANUARI 1998 OPERATION FIFTH ROSE - 5 JANUARI 1998 HELDERZIENDHEID - 6 JANUARI 1998 PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (8) TER ATTENTIE VAN DE GRIFFIER VAN DE ARONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT SECTOR BESTUURSRECHT - 6 JANUARI 1998 OPROEPING - 8 JANUARI 1998 ZAKENREIS, BRIEF AAN LIESBETH HALBERTSMA - 8 JANUARI 1998 REGEREN IS VOORUITZIEN TER ATTENTIE VAN P.W. KARIS TE WOUBRUGGE - 8 JANUARI 1998 NEW FUTURE - 11 JANUARI 1998 1.28 - 12 JANUARI 1998 KEIZERLIJKEN BLOEDE - 13 JANUARI 1998 LOVE LETTERS IN THE SAND - 14 JANUARY 1998 CERVANTES ENTERPRISES ON BEHALF OF MR. BOB BURGER - 14 JANUARI 1998 BONUM EST CONFITERI - 16 JANUARI 1998 UW BRIEF VAN 14 JANUARI TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE COLLEGA VAN HET INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES - 17 JANUARI 1998 FLEXIWERKEN TER ATTENTIE VAN DE HEER C. HERSCHDORFER VAN UITGEVERIJ BOSCH & KEUNING IN DE BILT - 17 JANUARI 1998 VITALIZEE - 18 JANUARI 1998 VERDERE BERICHTGEVING AAN LIESBETH HALBERTSMA - 20 JANUARI 1998 FAMILIEBERICHTEN - 20 JANUARI 1998 BEËINDIGING INSCHRIJVING TER ATTENTIE VAN DE NEDERLANDSE BEURS VOOR INVESTERINGEN EN ONDERNEMINGEN (FAXBERICHT) - 21 JANUARI 1998 BURENGERUCHT - 21 JANUARI 1998 UW KENMERK: TJ/RT 012/4 97 058 TER ATTENTIE VAN R&M RESEARCH AND MARKETING - 22 JANUARI 1998 SCHAAP MET VIJF POTEN - 23 JANUARI 1998 VERDERE ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN DE HEER T.TH.A.J. MANDERS VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE - 24 JANUARI 1998 NOBLESSE OBLIGE

25 JANUARI 1998 HOME ALONE - 27 JANUARI 1998 EEN DROOM VAN ROOD EN GEEL TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN - 27 JANUARI 1998 BRIEF LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES TER ATTENTIE VAN PROF.DR J.G. KNOL - 27 JANUARI 1998 FAXBERICHT LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES TER ATTENTIE VAN PROF.DR J.G. KNOL - 27 JANUARI 1998 CONTACTEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 28 JANUARI 1998 VEILING 27 MEI 1998 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN CHRISTIE'S AMSTERDAM - 28 JANUARI 1998 DEB/2 /03300636 TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE - 28 JANUARI 1998 JAARDONNATIE 1998 (2) TER ATTENTIE VAN DE HEER ED NIJPELS VAN HET WERELD NATUUR FONDS - 28 JANUARI 1998 MUITERIJ OP DE SCHEDELDOEKSHAVEN - 29 JANUARI 1998 BRUSSELS LOF - 29 JANUARI 1998 UW FAX VAN HEDENMORGEN TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL - 29 JANUARI 1998 FAMILIEONDERZOEK TER ATTENTIE VAN DE HEER GIJSBERT VAN DEN BROEK TE HILVERSUM - 30 JANUARI 1998 IMPERIAL THOUGHTS TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL (BRIEF) - 29 JANUARI 1998 UW FAX VAN HEDENMORGEN TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL (FAXBERICHT) - 30 JANUARI 1998 PROMOTIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

FEBRUARI 1998: 1 FEBRUARI 1998 INVESTEREN IN RELATIE - 2 FEBRUARI 1998 BAAK-KRING TER ATTENTIE VAN GEORGE GORTEMOLLER - 2 FEBRUARI 1998 RONDJE WIJK - 3 FEBRUARI 1998 TEAMBUILDING - 5 FEBRUARI 1998 JUSTITIA - 6 FEBRUARI 1998 EERLIJKHEID - 6 FEBRUARI 1998 MARKTONDERZOEK TER ATTENTIE VAN RESEARCH VOOR BELEID - 8 FEBRUARI 1998 DE DROOM - 9 FEBRUARI 1998 QUEEN ELIZABETH - 9 FEBRUARY 1998 REQUEST FOR A ROYAL RECOMMENDATION BY HER ROYAL MAJESTY QUEEN ELIZABETH II OF THE UNITED KINGDOM AND BRITISH COMMONWEALTH - 9 FEBRUARI 1998 INZAKE DE BURGEMEESTER VAN BEEK IN LIMBURG TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 10 FEBRUARI 1998 CASA REAL - 10 FEBRUARI 1998 AALBERS EUROPEAN CONSULTANCY TER ATTENTIE VAN TEUN EN ANNEKE VINK IN EPE - 11 FEBRUARI 1998 ROYALE SAMENWERKING TER ATTENTIE VAN REGISTERACCOUNTANT JAN TOET UIT OEGSTGEEST - 11 FEBRUARI 1998 RECONSTRUCTIE - 12 FEBRUARI 1998 SPANJEPROJECT - 12 FEBRUARI 1998 SPARRENHEUVEL - 13 FEBRUARI 1998 KEERPUNT 98 - 13 FEBRUARI 1998 FINAL TOUCH - 13 FEBRUARI 1998 UW BRIEF VAN 12 FEBRUARI 1998 TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE - 14 FEBRUARI 1998 BESLUITVORMINGSPROCESSEN TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL - 15 FEBRUARI 1998 VALENTIJN 1998 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 16 FEBRUARI 1998 THERAPIE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 16 FEBRUARI 1998 THE REAL TRUTH ABOUT DIANA TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 17 FEBRUARI 1998 VENUS EN MARS - 17 FEBRUARY 1998 FINAL END OF SPECULATIONS ON BEHALF OF PRIME MINISTER TONY BLAIR OF THE UNITED KINGDOM - 18 FEBRUARI 1998 LADY IN RED/HELDERE COMMUNICATIE - 20 FEBRUARI 1998 ONS GESPREK VAN WOENSDAG 18 FEBRUARI 1998 TER ATTENTIE VAN DE HEER DOUWE GRIJPSTRA VAN RESEARCH VOOR BELEID TE LEIDEN - 20 FEBRUARI 1998 INITIATIEF - 21 FEBRUARI 1998 BERICHTGEVING AAN DE BAAK TER ATTENTIE VAN "DE OPTIMIST" TE UTRECHT - 21 FEBRUARI 1998 TEAMBUILDING TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF - 22 FEBRUARI 1998 TEAMBUILDING TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 23 FEBRUARI 1998 MEETING POINT - 24 FEBRUARI 1998 OPLOSSING FINANCIËLE PROBLEMEN - 24 FEBRUARI 1998 INITIATIEVEN/PROCESSTRATEGIEËN TER ATTENTIE VAN PROFESSOR DR. J.G. KNOL - 25 FEBRUARI 1998 SALAMANCA TER ATTENTIE VAN DE HEER HARRY WAGEMAKERS TE UTRECHT - 25 FEBRUARI 1998 VIJF MARGRIETEN - 25 FEBRUARI 1998 INVITATIE AAN PETER OTTENHOFF - 26 FEBRERO 1998 VISITA - CARTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA - 26 FEBRUARI 1998 PARTNERSHIP - 26 FEBRUARI 1998 VOORLOPIGE AANMELDING TER ATTENTIE VAN MEETING POINT TE LEIDEN - 26 FEBRERO 1998 AUDIENCIA A LA ATENCIÓN DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS - 26 FEBRERO 1998 AUDIENCIA A LA ATENCIÓN DE SU MAJESTAD EL REY - 26 FEBRUARI 1998 ROLLS AROUND THE CLOCK TER ATTENTIE VAN PROF. DR.J.G. KNOL - 27 FEBRUARI 1998 HERTROUWEN - 27 FEBRUARI 1998 INKOMSTENBELASTING 1997

MAART 1 MAART 1998 WISSELWERKING - 2 MAART 1998 SENIOR MANAGEMENT PROGRAMME VAN HET INSTITUUT VOOR BEDRIJFSKUNDIGE OPLEIDINGEN (IBO): STATE OF TOMORROW - 2 MAART 1998 AFDELING BEDRIJFS CONTACTEN - 3 MAART 1998 ZEVEN PEPERMUNTJES - 3 MAART 1998 OPERATIE HEIDEBEZEM TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 4 MAART 1998 THE RED BALLOON - 5 MAART 1998 MADRID... MADRID - 5 MAART 1998 FLEXI WERKEN TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL - 6 MAART 1998 DE GELE BALLON - 7 MAART 1998 DE STOEL - 9 MARCH 1998 ANNUAL RETURN (1) ON BEHALF OF COMPANIES HOUSE CARDIFF - 9 MAART 1998 BERICHTGEVING AAN COMPANIES HOUSE - 9 MAART 1998 LETTERS TO ELIZABETH TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL - 9 MAART 1998 BERICHTGEVING AAN COMPANIES HOUSE - 9 MAART 1998 BERICHTGEVING AAN COMPANIES HOUSE - 9 MAART 1998 CONGRATULATIONS TO MISTER PETER OTTENHOFF - 9 MAART 1998 TOMMY CAN YOU HEAR ME? - 9 MAART 1998 CONGRATULATIONS - 9 MAART 1998 LETTERS TO ELIZABETH TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL - 10 MAART 1998 STRATEGIEBEPALING TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE - 10 MAART 1998 WOLTERS/KLUWER TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL - 10 MAART 1998 VILLA FELDERHOF TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 11 MAART 1998 UW BRIEF VAN GISTEREN TER ATTENTIE VAN DE NEDERLANDSE BEURS VOOR INVESTERINGEN IN BEDRIJVEN EN ONDERNEMINGEN - 11 MAART 1998 REISVOORBEREIDINGEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 12 MAART 1998 KONINKLIJKE PERIKELEN - 13 MAART 1998 FRANS SPAANS INSTITUUT - 13 MAART 1998 VIJF WITTE BALLONNEN - 13 MAART 1998 VIJF WITTE BALLONNEN -13 MAART 1998 FAXBERICHT BEZOEK VAN UW FRANSE AMBTGENOOT TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 13 MAART 1998 BEZOEK VAN UW FRANSE AMBTGENOOT TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (BRIEF) - 13 MAART 1998 BEZOEK VAN UW FRANSE AMBTGENOOT TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (BRIEF KENMERK JHHD) - 13 MAART 1998 INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL - 16 MAART 1998 SOL Y SOMBRA - 17 MAART 1998 WHITE HEAVEN - 21 MAART 1998 ELIZABETHAN SERENADE TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF - 23 MAART 1998 AFSPRAKEN MET DE DIRECTEUR VAN HET INSTITUUT ACADEMIA MALAGA PLUS - 28 MAART 1998 GRACIAS TER ATTENTIE VAN MEVROUW MIEKE VERMEULEN - 30 MAART 1998 DE KIKKER EN DE MOLEN VAN LA MANCHA - 30 MAART 1998 REISVERSLAG TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF - 31 MAART 1998 TIME FOR FRUIT - 31 MAART 1998 SPANJEPROJECT TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL - 31 MAART 1998 INSPIRINE - 31 MAART 1998 BIJEENKOMST VAN MEETING POINT OP 24 MEI 1998

APRIL 1 APRIL 1998 MAAND VAN DE WAARHEID - 1 MAART 1998 HILVERSUM TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 2 APRIL 1998 UW BRIEF VAN 13 MAART 1998 INZAKE FAMILIEONDERZOEK VAN DEN BROEK/BROOKE TER ATTENTIE VAN MEVROUW G. VAN DEN BROEK TE HILVERSUM - 2 APRIL 1998 ELISABETH - 3 APRIL 1998 VAN HOF NAAR HOME - 3 APRIL 1998 FAXBERICHT ROYAL MISSION TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR ENGELS - 3 APRIL 1998 BRIEF ROYAL MISSION TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR ENGELS - 4 APRIL 1998 WERKVERSLAG VOOR LIESBETH HALBERTSMA - 5 APRIL 1998 JAMES HEWITT - 6 APRIL 1998 SPANJEPROJECT TER ATTENTIE VAN PROF.DR J.G. KNOL - 6 APRIL 1998 COMMISSARIAAT TER ATTENTIE VAN PROF.DR J.G. KNOL - 6 APRIL 1998 CONTINUING STORY - 6 APRIL 1998 DE ACHTERKANT VAN HET GELIJK TER ATTENTIE VAN DE HEER MARCEL VAN DAM TE HULSHORST OP DE VELUWE - 6 APRIL 1998 DE STOEL - TER ATTENTIE VAN DE HEER RIK FELDERHOF IN DE LYCEUMLAAN TE ZEIST - 7 APRIL 1998 VERZOEK AAN DE VERZEKERINGSDESKUNDIGE VAN CADANS - 7 APRL 1998 OLA - 8 APRIL 1998 HOOG OPGELEIDE WERKZOEKENDEN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER IVO OPSTELTEN VAN UTRECHT - 8 APRIL 1998 MANAGEMENT PROJECT SPANJE TER ATTENTIE VAN DE HEER PETER SNEL IN UTRECHT - 8 APRIL 1998 THE OSTRICH - 8 APRIL 1998 BRIEF VAN 6 APRIL 1998 VAN MEETING POINT - 9 APRIL 1998 VREDESPROCESSEN - 14 APRIL 1998 QUO VADIS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 15 APRIL 1998 TITANIC - 16 APRIL 1998 TERUG NAAR DE KUST - 16 APRIL 1998 TERUG NAAR DE KUST TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF - 17 APRIL 1998 THE PRESIDENT SPEAKS - 17 APRIL 1998 ONTVANGSTBEVESTIGING TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER NATIONALE COMMISSIE CHRONISCH ZIEKEN - 18 APRIL 1998 LADY JANE - 20 APRIL 1998 CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS TER ATTENTIE VAN MEVROUW V. KELLY VAN LINGUARAMA NEDERLAND - 20 APRIL 1998 DE BLAUWE HOED - 20 APRIL 1998 BUILDING BRIDGES - 21 APRIL 1998 DE KROON OP HET WERK TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (FAXBERICHT) - 21 APRIL 1998 DE KROON OP HET WERK TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (BRIEF) - 21 APRIL 1998 BUITENLANDSE ZAKEN TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA - 21 APRIL 1998 DOORBRAAK!!! - 22 APRIL 1998 CHANGING OF THE GUARD - 23 APRIL 1998 KROON OP HET WERK TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS FRANK DE GRAVE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - 23 APRIL 1998 TERUGBLIKKEN OP DE KROON OP HET WERK - 24 APRIL 1998 SAMENWERKINGSVOORSTEL TER ATTENTIE VAN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN HANS VAN MIERLO VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 24 APRIL 1998 HOW TO BUILD THE BRIDGE AND TO BECOME THE PARTNER TER ATTENTIE VAN SCHRIJVER A.F.TH. VAN DER HEIJDEN - 24 APRIL 1998 VOORTGANGSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN GEORGE GÖRTEMÖLLER - 24 APRIL 1998 GEEN ZEE TE HOOG TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 24 APRIL 1998 GEEN ZEE TE HOOG TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF - 26 APRIL 1998 WARWICK - 27 APRIL 1998 EMPLOYABILITY TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 28 APRIL 1998 ONTVANGSTBEVESTIGING AAN DE VERZEKERINGSDESKUNDIGE VAN CADANS - 28 APRIL 1998 LICHT OP ROOD, ORANJE EN PAARS - 28 APRIL 1998 LETTERS ON BEHALF OF LADY SARAH MAC CORQUODALE - 29 APRIL 1998 STRUISVOGELPOLITIEK TER ATTENTIE VAN DRS. P. OTTENHOFF - 30 APRIL 1998 KONINGINNENDAG 1998

MEI 1 MEI 1998 BLAUW LICHT - 1 MEI 1998 DIANA-ZEGELS TER ATTENTIE VAN LIESBETH MAATEN (VERMOEDELIJK PSEUDONIEM) - 2 MEI 1998 LIESBETHS MATEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 4 MEI 1998 VACATURE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 4 MEI 1998 THE PEOPLE'S PRINCESS TER ATTENTIE VAN DE EIGENAAR VAN KASTEEL LANDGOED ENGELENBURG TE BRUMMEN - 4 MEI 1998 THE PEOPLE'S PRINCESS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 5 MEI 1998 BEVRIJDINGSDAG IN UTRECHT TER ATTENTIE VAN MY LADY ELIZABETH HALBERTSMA - 6 MEI 1998 VERKIEZINGEN TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA -6 MEI 1998 TOEKOMSTBEELD TER ATTENTIE VAN MISCHA MOOK - 6 MEI 1998 SCHAAKMAT TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR EN DISTRICTLEIDER TE UTRECHT EN NIEUWEGEIN - 7 MEI 1998 UW BRIEF VAN 5 MEI TER ATTENTIE VAN A.F.TH. VAN DER HEIJDEN - 7 MEI 1998 PAARS II - 7 MEI 1998 NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ELS BORST VAN D66 - 7 MEI 1998 NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER WIM KOK VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID - 7 MEI 1998 NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER FRITS BOLKESTEIN VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE - 10 MEI 1998 WEDEROPBOUW TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 11 MEI 1998 MOEDERDAG - 13 MEI 1998 FOTOLIJST - 13 MEI 1998 ROODKAPJE - 13 MEI 1998 AMSTERDAM ARENA - 13 MEI 1998 LEIDERSCHAP TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA RUUD VAN DER ZALM VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 13 MEI 1998 'THE STALKER' TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 14 MEI 1998 KOK AU VIN TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 14 MEI 1998 A MI MANERA - 14 MEI 1998 NIEUWE START TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF - 14 MEI 1998 WIJZIGINGSFORMULIEREN TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM - 16 MEI 1998 'STALKING' TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 16 MEI 1998 STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (1) TER ATTENTIE VAN DE HEER M.A. VAN GAAL VAN D66 - 17 MEI 1998 VREDE VAN MUNSTER - 18 MEI 1998 BELEIDSPLAN/095000 - AQ 588.096 TER ATTENTIE VAN BUREAU GEVERS TE DIEGEM IN BELGIË - 18 MEI 1998 AMELISWEERD TER ATTENTIE VAN DE HEER KEES DE KAT IN BILTHOVEN - 18 MEI 1998 GRAAF FLORIS - 18 MEI 1998 ERNSTIGE UITLATINGEN VAN EEN GEWAARDEERDE COLLEGA - 19 MEI 1998 CREATIVITEIT TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 19 MEI 1998 HETE KOHLE - 20 MEI 1998 RECHERCHEONDERZOEK TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 22 MEI 1998 ROLLS ROYCE SILVER SERAPH - 22 MEI 1998 HEMELVAART - 22 MEI 1998 STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (2) TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ELS BORST VAN D66 - 24 MEI 1998 STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (3) TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ELS BORST VAN D66 - RESERVERING TER ATTENTIE VAN DE GAWAN STICHTING IN HET KADER VAN 350 JAAR VREDE VAN MUNSTER - 25 MEI 1998 DE PAARSE VLINDER EN HET BLAUWE LICHT - 26 MEI 1998 DE BASTAARD - 26 MEI 1998 HART VAN NEDERLAND - 27 MEI 1998 KENTEKENS - 27 MEI 1998 DODENHERDENKING TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 28 MEI 1998 MISSIE TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 28 MEI 1998 MISSIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 29 MEI 1998 MACHTSVERSCHUIVINGEN

JUNI 2 JUNI 1998 DE VIJFDE ROOS - 2 JUNI 1998 UW BRIEF VAN 28 MEI 1998 TER ATTENTIE VAN DRS LOEK HERMANS - 3 JUNI 1998 VERANDERINGEN - 4 JUNI 1998 PUBLIKATIE TER ATTENTIE VAN UITGEVERIJ BOSCH & KEUNING - 4 JUNI 1998 GELOVEN - 4 JUNI 1998 ONTROEREND GOED - 4 JUNI 1998 CERVANTES TRAVELS - 5 JUNI 1998 REISPROGRAMMA TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 5 JUNI 1998 VOORBIJ HET WOORD - 5 JUNI 1998 STEUNBETUIGING AAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO - 5 JUNI 1998 JAARDONNATIE 1998 (3) TER ATTENTIE VAN HET WERELD NATUUR FONDS - 5 JUNI 1998 FUNDRAISING TER ATTENTIE VAN DE HEER K. ERIC KROES IN TERNAARD - 5 JUNI 1998 BLOEDVERWANTSCHAP TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 5 JUNI 1998 BASISONDERWIJS TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN - 6 JUNI 1998 PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (9) TER ATTENTIE VAN DE GRIFFIER VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT SECTOR BESTUURSRECHT - 7 JUNI 1998 BINGO - 8 JUNI 1998 CONCERT FOR LIFE - 9 JUNI 1998 WAT BEZIELT... - 10 JUNI 1998 SPONSORING TER ATTENTIE VAN DE HEER K. ERIC KROES IN TERNAARD (FRIESLAND) - 10 JUNI 1998 YIN EN YANG - 10 JUNI 1998 BESTUURSSAMENSTELLING TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 10 JUNI 1998 UW BRIEF VAN 9 JUNI 1998 TER ATTENTIE VAN MR DRS FRITS BOLKESTEIN - 11 JUNI 1998 GRANADA TER ATTENTIE VAN DON QUIJOTE INTERNATIONALE TAAL STUDIES - 11 JUNI 1998 SPONSORING TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 12 JUNI 1998 HET GEHEIM VAN UTRECHT - 12 JUNI 1998 BOEMELTREIN, EVENEENS TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 13 JUNI 1998 INTUÏTIE - 13 MEI 1998 BERICHTGEVING AAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 14 JUNI 1998 CARDIFF - TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 15 JUNI 1998 BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN DE HEER K. ERIC KROES IN TERNAARD - 15 JUNI 1998 DAVID FROST - 16 JUNI 1998 WERELDKAMPIOENSCHAP - 17 JUNI 1998 STARTER VAN HET JAAR - 17 JUNI 1998 CONSTATER UNE RESSEMBLANCE - 17 JUNI 1998 ROUTEBESCHRIJVING NOORDWIJK TER ATTENTIE VAN DE HEER CHRIS VAN DER KNAAP - 18 JUNI 1998 ITALIA, ITALIA - 19 JUNI 1998 FERGIE - 19 JUNI 1998 VERJAARDAG TER ATTENTIE VAN MIJN FRANSTALIGE BELEIDSMEDEWERKER - 20 JUNI 1998 SLOTDAG - 21 JUNI 1998 TICKETS - 21 JUNI 1998 SUMMERTIME - 21 JUNI 1998 ONTVANGSTBEVESTIGING VAN BRIEF D.D. 19 JUNI 1998 TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER THOM DE GRAAF VAN D66 - 22 JUNI 1998 KAMPIOENSELFTAL - 23 JUNI 1998 ENGLAND - 24 JUNI 1998 MACHTSVERHEFFEN - 24 JUNI 1998 CREATIEF PROJECT - 25 JUNI 1998 SPONSORING (2) TER ATTENTIE VAN DE HEER K. ERIC KROES IN TERNAARD - 25 JUNI 1998 DE BUNGALOW - 26 JUNI 1998 MACHADO TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN AKTIEF REIZEN - 26 JUNI 1998 CERVANTESPLAN TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL - 26 JUNI 1998 EENHEID, RECHT EN VRIJHEID - 27 JUNI 1998 LOVERS - 27 JUNI 1998 VLIEGEREN - 27 JUNI 1998 FRANSE WEKEN TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF - 27 JUNI 1998 VERMISTE SROC'ER - 30 JUNI 1998 KEIZERIN ELIZABETH - 30 JUNI 1998 ARANJUEZ TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN

JULI 1 JULI 1998 KEIZERIN ELIZABETH TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN VORSTEN - 1 JULI 1998 PAUL RIEGEN - 1 JULI 1998 PETER JONES - 1 JULI 1999 54791 - 2 JULI 1998 HUWELIJKSREIS - 2 JULI 1998 RAAD VAN BESTUUR - 3 JULI 1998 LAZARUS - 3 JULI 1998 FINANCIEEL ECONOMISCH DIRECTEUR - 5 JULI 1998 KEUZEPROCES - 5 JULI 1998 PRESIDENT -6 JULI 1998 VORDERING TER ATTENTIE VAN MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL TE WIJK BIJ DUURSTEDE - 6 JULI 1998 VERZOEK OM ONDERSTEUNING AAN DE VOORZITTER VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN - 6 JULI 1998 SPAANSE LES TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 6 JULI 1998 REÜNIE SROC - 7 JULI 1998 HALVE FINALE - 7 JULI 1998 SAINT DENNIS - 8 JULI 1998 FOUTJE - 8 JULI 1998 HISTORISCHE DAG - 9 JULI 1998 BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 9 JULI 1998 THE POWER OF SUNFLOWER - 9 JULI 1998 VAN MIERLO - 10 JULI 1998 CANTERBURY TALES - 11 JULI 1998 NEUDE 30C TER ATTENTIE VAN RECTOR IR H.C. MULDER VAN INSTITUUT BLANKESTIJN TE UTRECHT - 11 JULI 1998 LIEFDE IS DE REKENING BETALEN ALS HIJ BLUT IS - 11 JULI 1998 POPPETJES - 13 JULI 1998 KORT GEDING - 13 JULI 1998 VIVE LA FRANCE - 16 JULI 1998 KAAGWEEK - 17 JULI 1998 LADY JANE - 17 JULI 1998 EUROPEES ONDERWIJSSYSTEEM TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIELEIDER IN DE FRANSE TAAL - 18 JULI 1998 VERZOEK OM RECTIFICATIE TER ATTENTIE VAN MEVROUW WILMA NANNINGA - 18 JULI 1998 JE ETEN VERGETEN - 18 JULI 1998 FOLLOW UP - 20 JULI 1998 HARTEN ZEVEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 21 JULI 1998 DISSERTATIE - 21 JULI 1998 ZONSONDERGANG - 22 JULI 1998 ZONSOPKOMST - 23 JULI 1998 CERVANTES AIR - 24 JULI 1998 BAAK - 27 JULI 1998 HET BLIJE NIEUWS - 27 JULI 1998 BEKOSTIGING CERVANTES PROJECT - 27 JULI 1998 STILLE RESERVE TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 28 JULI 1998 HOT NEWS - 28 JULI 1998 BAAKBERICHT TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 31 JULI 1998 BAAK À LA CARTE

AUGUSTUS - 1 AUGUSTUS 1998 KLANTNUMMER: 2.559.92 TER ATTENTIE VAN DE JURIDISCHE AFDELING VAN GOLDINA TE ECHT - 1 AUGUSTUS 1998 CANDLE IN THE WIND - 2 AUGUSTUS 1998 EASY START - 2 AUGUSTUS 1998 CERVANTES MANAGEMENT CENTRUM - 3 AUGUSTUS 1998 SUNFLOWER POWER - 4 AUGUSTUS 1998 JAARVERSLAG TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN AIR HOLLAND - 4 AUGUSTUS 1998 PAARS MET ORANJE - 5 AUGUSTUS 1998 M484 KKG - 5 AUGUSTUS 1998 QUEEN ELIZABETH - 6 AUGUSTUS 1998 HENLEY - 7 AUGUSTUS 1998 SCHOTLAND - 7 AUGUSTUS 1998 SCHIPHOL PROJECT II TER ATTENTIE VAN MEVROUW SYLVIA TÓTH - 8 AUGUSTUS 1998 BANAAN ROYALE - 9 AUGUSTUS 1998 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 1998 - 10 AUGUST 1998 YOUR REFERENCE 240 67551 27448 A ON BEHALF OF MR G.P. MITCHELL HM INSPECTOR OF TAXES - 10 AUGUSTUS 1998 DUAL RESIDENT COMPANY QUESTIONNAIRE TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE - 10 AUGUSTUS 1998 SPECULEREN - 11 AUGUSTUS 1998 ZONNESTRALEN - 11 AUGUSTUS 1998 HER MAJESTY'S TAX COLLECTOR - 12 AUGUSTUS 1998 SAMENWONEN - 13 AUGUSTUS 1998 NOUS MAINTIENDRONS (1) - 14 AUGUSTUS 1998 NOUS MAINTIENDRONS (2) WIJ ZULLEN HANDHAVEN - 15 AUGUSTUS 1998 SILVER SERAPH - 16 AUGUSTUS 1998 MISS LEGS - 17 AUGUSTUS 1998 OP REIS - 17 AUGUSTUS 1998 REISSCHEMA - 17 AUGUSTUS 1998 STARTER VAN HET JAAR TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 19 AUGUSTUS 1998 UW BEDANKBRIEF (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 19 AUGUSTUS 1998 DIANARAMA - 19 AUGUSTUS 1998 WINDSOR ESTATE IN PARIS - 20 AUGUSTUS 1998 DOWNSIZEN - 21 AUGUSTUS 1998 NIEUWE WONING - 21 AUGUSTUS 1998 DE DOORZETTER TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR - 21 AUGUSTUS 1998 DE DOORZETTER TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER - 22 AUGUSTUS 1998 ORANJE KAVIAAR - 22 AUGUSTUS 1998 VILLA FELDERHOF TER ATTENTIE VAN DE HEER RIK FELDERHOF - 23 AUGUSTUS 1998 BELEGGEN OP DE BABYBEURS - 24 AUGUSTUS 1998 BEKENTENIS AAN LIESBETH HALBERTSMA - 25 AUGUSTUS 1998 VERTROUWEN - 26 AUGUSTUS 1998 ELISABETH MACH AUF MEIN ENGEL - 26 AUGUSTUS 1998 DAMMEN - 27 AUGUSTUS 1998 ENQUÊTE - 27 AUGUSTUS 1998 KENNISGEVING AAN DRS P. OTTENHOFF - 28 AUGUSTUS 1998 D-DAY DOMINO - 28 AUGUSTUS 1998 NIEUWE MISSIE TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF - 29 AUGUSTUS 1998 OOGSTEN - 30 AUGUSTUS 1998 ERFENIS - 31 AUGUSTUS 1998 ULTIMATUM T.A.V. DRS E.H. HALBERTSMA - 31 AUGUSTUS 1998 DEADLINE T.A.V. DRS P. OTTENHOFF

SEPTEMBER 1 SEPTEMBER 1998 ZELFONDERZOEK - 2 SEPTEMBER 1998 VRAGEN PR - 3 SEPTEMBER 1998 MR RIGHT - 4 SEPTEMBER 1998 ROSE GARDEN - 5 SEPTEMBER 1998 GEVEN EN NEMEN - 7 SEPTEMBER 1998 BEVESTIGING AFSPRAAK TER ATTENTIE VAN DE HEER D. SCHURINK TE UTRECHT - 7 SEPTEMBER 1998 JOINT VENTURE - 8 SEPTEMBER 1998 WILLIAM - 9 SEPTEMBER 1998 DANK AAN DE REDACTIE VAN BEAU MONDE TE HOOFDDORP - 9 SEPTEMBER 1998 BEAU MONDE - 10 SEPTEMBER 1998 BEVESTIGING AFSPRAAK TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE UTRECHT - 10 SEPTEMBER 1998 WIN WIN STRATEGY - 10 SEPTEMBER 1998 VIS SCHOONMAKEN TER ATTENTIE VAN DRS. PETER OTTENHOFF - 11 SEPTEMBER 1998 CAESAR - 13 SEPTEMBER 1998 IVO - 14 SEPTEMBER 1998 CHRISTINA - 15 SEPTEMBER PRINSJESDAG 1998 - 16 SEPTEMBER 1998 TROONREDE 1998 - 17 SEPTEMBER 1998 MONDRIAAN - 18 SEPTEMBER 1998 GATEN IN DE PAARSE SOKKEN STOPPEN - 18 SEPTEMBER 1998 LAST WILL ON BEHALF OF HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE OF WALES - 18 SEPTEMBER 1998 LETTER TO THE PRINCE OF WALES ON BEHALF OF PRIME MINISTER MR TONY BLAIR OF THE UNITED KINGDOM - 18 DE SEPTIEMBRE DE 1998 FELICITACIONES A LA DIRECTORA DEL MALACA INSTITUTO - 19 SEPTEMBER 1998 UW BEDANKBRIEF (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 19 SEPTEMBER 1998 TEATRO CERVANTES - 19 SEPTEMBER 1998 CERVANTESPROJECT TER ATTENTIE VAN DR PETER JAN SLAGTER - 19 SEPTEMBER 1998 HARTEN TROEF - 20 SEPTEMBER 1998 HARTEWENS - 21 SEPTEMBER 1998 GEZONDHEID - 21 SEPTEMBER 1998 FINANCIËLE TRANSACTIES - 22 SEPTEMBER 1998 STRIJDVAARDIGHEID - 23 SEPTEMBER 1998 STUDIEFINANCIERING TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE ECHTGENOTE - 23 SEPTEMBER 1998 UITNODIGING AAN LIESBETH HALBERTSMA - OPROEP AAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN VAN HET PAND NEUDE 30 TE UTRECHT - 24 SEPTEMBER 1998 FAMILIEBERICHTEN - 24 SEPTEMBER 1998 THE ANGEL ON THE BRIDGE- 25 SEPTEMBER 1998 ANNUAL RETURN (2) ON BEHALF OF MRS. J. LLEWELLYN OF COMPANIES HOUSE CARDIFF - 25 SEPTEMBER 1998 JAARCIJFERS 1997 (1) TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE - 25 SEPTEMBER 1998 VUURWERK 1998 - 25 SEPTEMBER 1998 HET GEHEIM - 29 SEPTEMBER 1998 DAILY MAIL - 29 SEPTEMBER 1998 DANK AAN DE HEER THEO DE KLEIN IN UTRECHT - 30 SEPTEMBER 1998 VOORUITBLIKKEN TER ATTENTIE VAN DE HEER HARM WESSELS IN HOLWIERDE-NANSUM IN DE PROVINCIE GRONINGEN - 28 NOVEMBER 1998 TER ATTENTIE VAN DE HEER K. ERIC KROES IN TERNAARD IN DE PROVINCIE FRIESLAND - 30 SEPTEMBER 1998 NIEUW EUROPA - 31 SEPTEMBER 1998 CLOUD 9

OKTOBER 4 OKTOBER 1998 SMART - 5 OKTOBER 1998 SAMENWERKING TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 5 OKTOBER 1998 VOORTGANGSRAPPORTAGE - 6 OKTOBER 1998 NOOTJE - 6 OKTOBER 1998 REKENINGNUMMER 2445588 TER ATTENTIE VAN DE HEER S. ROEKALEA VAN DE BELASTINGDIENST PARTICULIEREN TE UTRECHT - 7 OKTOBER 1998 WATERMANAGEMENT - 7 OKTOBER 1998 HAARZUILENS - 8 OKTOBER 1998 VERMISSING TER ATTENTIE VAN MEVROUW JOKE VERSTEGEN TE UTRECHT - 8 OKTOBER 1998 DOOR DIK EN DUN - 8 OKTOBER 1998 AANMELDING TER ATTENTIE VAN DE VRIENDEN VAN DE STICHTING PART-INVEST - 9 OKTOBER 1998 IN DE WOLKEN - 9 OKTOBER 1998 THIERRY - 9 OKTOBER 1998 UITNODIGING AAN THIERRY BARON VAN ZUYLEN VAN NIJEVELT VAN DE HAAR - 12 OKTOBER 1998 INTIMI

13 OKTOBER 1998 SCHOT IN DE ROOS - 13 OKTOBER 1998 MONDRIAAN TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

14 OKTOBER 1998 ZALM - 15 OKTOBER 1998 HARTEWENS - 15 OKTOBER 1998 EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION TER ATTENTIE VAN THIERRY BARON VAN ZUYLEN VAN NIJEVELT VAN DE HAAR - 16 OKTOBER 1998 SO, UND JETZT EIN BAVARIA - 17 OKTOBER 1998 BUSINESSPLAN CONTEST TER ATTENTIE VAN DRS H. VAN DEN BROEK VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 18 OKTOBER 1998 STERREN - 18 OKTOBER 1998 DE VIJFDE ZUIL - 20 OKTOBER 1998 STERRENSLAG - 21 OKTOBER 1998 DANK AAN MEVROUW J. DE KLEIN IN UTRECHT - 21 OKTOBER 1998 LEO - 21 OKTOBER 1998 OP REIS - 22 OKTOBER 1998 ELIZABETH - 23 OKTOBER 1998 HABANANANDA - 26 OKTOBER 1998 CHILI CON CARNE - 27 OCTOBER 1998 BALANCE SHEET ON BEHALF OF COMPANIES HOUSE IN CARDIFF - 27 OKTOBER 1998 JAARCIJFERS 1997 (2) TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE - 27 OKTOBER 1998 CERVANTES MANAGEMENT GROEP - 28 OKTOBER 1998 ONS POLDERMODEL - 28 OKTOBER 1998 VERHUIZEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR FRANS EN DISTRICTLEIDER UTRECHT-NIEUWEGEIN - 29 OKTOBER 1998 DAVIES - 30 OKTOBER 1998 DROMEN

NOVEMBER 4 NOVEMBER 1998 BIJZONDERE UITNODIGING - 6 NOVEMBER 1998 PARALLELBOULEVARD - 7 NOVEMBER 1998 INZAKE ANTHONY JULIUS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 9 NOVEMBER 1998 LEGAL AFFAIRS - 9 NOVEMBER 1998 ELTON JOHN - 10 NOVEMBER 1998 PRINS FILIP - 10 NOVEMBER 1998 PRALINEKES - 11 NOVEMBER 1998 WIJ JOHANNES - 12 NOVEMBER 1998 SCHITTERING VAN SPANJE TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 12 NOVEMBER 1998 SCHITTERING VAN SPANJE - 13 NOVEMBER 1998 CITY OF GLASS - 13 NOVEMBER 1998 GEHEUGENTRAINING TER ATTENTIE VAN DE OPTIMIST IN UTRECHT - 16 NOVEMBER 1998 KASTEEL TERWORM TER ATTENTIE VAN DE HEER F.J. (FREEK) VAN DER VALK TE HEERLEN - 16 NOVEMBER 1998 FAITHFUL HOUND - 16 NOVEMBER 1998 FEITEN, GEEN MENINGEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR FRANS EN DISTRICTLEIDER UTRECHT-NIEUWEGEIN - 17 NOVEMBER 1998 WWW.CERVANTES.NBLEW - 18 NOVEMBER 1998 JOHN TALEN - 18 NOVEMBER 1998 HALBERTSMA PALLETS - 19 NOVEMBER 1998 CHAPEAU - 19 NOVEMBER 1998 OVERLEG - 20 NOVEMBER 1998 JUMPING AMSTERDAM - 20 NOVEMBER 1998 FRANCE ROYALE - 21 NOVEMBER 1998 VRIENDSCHAP - 22 NOVEMBER 1998 IN DE ZEVENDE HEMEL - 23 NOVEMBER 1998 HBR 001 - 23 NOVEMBER 1998 IF.... THEN - 24 NOVEMBER 1998 KERSTMIS 1998 - 24 NOVEMBER 1998 TERWORM - 25 NOVEMBER 1998 CERVANTES MANAGEMENT CENTRUM (1) TER ATTENTIE VAN VOORZITTER DRS H. BLANKERT VAN DE WERKGEVERSVERENIGING VNO-NCW - 25 NOVEMBER 1998 SLEUTEL NUMMER 14 - 26 NOVEMBER 1998 DESCANSA - 27 NOVEMBER 1998 TIJDELIJK WERK - 28 NOVEMBER 1998 ARGENTINIË TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN HET MANAGEMENT CENTRUM DE BAAK TE NOORDWIJK - 28 NOVEMBER 1998 CERVANTES MANAGEMENT CENTRUM (2) TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN - 28 NOVEMBER 1998 KLEUR BEKENNEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR - 30 NOVEMBER 1998 UW KENMERK 68187038 TER ATTENTIE VAN DE BELASTINGDIENST PARTICULIEREN TE UTRECHT - 30 NOVEMBER 1998 WONEN IN WEELDE

DECEMBER 1 DECEMBER 1998 DUWTJE IN DE RUG TER ATTENTIE VAN DMD HUIS & COMFORT - 1 DECEMBER 1998 SINT NICOLAAS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 2 DECEMBER 1998 GEBELGD - 3 DECEMBER 1998 WELKOM TER ATTENTIE VAN DRS HANS BLANKERT NA ZIJN HANDELSMISSIE NAAR ARGENTINIË - 3 DECEMBER 1998 GOODWILL TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 4 DECEMBER 1998 ST-96-DS - 5 DECEMBER 1998 GENERATIEKLOOF - 5 DECEMBER 1998 JAN STEEN - 5 DECEMBER 1998 SINT NICOLAAS TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF - 7 DECEMBER 1998 IN ALKMAAR BEGINT DE VICTORIE - 8 DECEMBER 1998 ALCALÁ DE HENARES - 9 DECEMBER 1998 APPELTJE VOOR DE DORST - 10 DECEMBER 1998 DE HOOFDPRIJS - 11 DECEMBER 1998 TORREMOLINOS TER ATTENTIE VAN DE HEER DICK SCHURINK IN UTRECHT - 11 DECEMBER 1998 BEZWAARSCHRIFT TER ATTENTIE VAN DE INFORMATIE BEHEER GROEP - 11 DECEMBER 1998 IMPERIAL WHITE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 11 DECEMBER 1998 NIEUWE BAAN - 11 DECEMBER 1998 DE RODE KAT - 11 DECEMBER 1998 UW BRIEF VAN 8 DECEMBER 1998 TER ATTENTIE VAN ZILVEREN KRUIS VERZEKERINGEN TE NOORDWIJK AAN ZEE - 12 DECEMBER 1998 TOEKOMSTPERSPECTIEF - 14 DECEMBER 1998 WEEKEND - 15 DECEMBER 1998 GEROOKTE ZALM TER ATTENTIE VAN DE PRESIDENT VAN DE RECHTBANK TE AMSTERDAM - 15 DECEMBER 1998 DE BLAUWE HOED TER ATTENTIE VAN MEVROUW J. OLIVIER TE ARNHEM - 15 DECEMBER 1998 BEVESTIGING AFSPRAAK TER ATTENTIE VAN DE HEER JACQUES VAN DER ENT IN WILP - 15 DECEMBER 1998 NEW LONDON CHORALE - 15 DECEMBER 1998 DE BAKENS VERZETTEN - 16 DECEMBER 1998 STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE SECTIE SPAANS VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN - 16 DECEMBER 1998 GEROOKTE ZALM TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 17 DECEMBER 1998 BENOEMING - 17 DECEMBER 1998 DESERT FOX - 20 DECEMBER 1998 VORSTELIJKE ZAKEN - 21 DECEMBER 1998 NEW YEARS EVE - 22 DECEMBER 1998 VOORUITBLIKKEN - 22 DECEMBER 1998 CORTHEA - 23 DECEMBER 1998 ONTBIJTMUZIEK - 28 DECEMBER 1998 BEVESTIGING BEZWAARSCHRIFT AAN DE INFORMATIE BEHEER GROEP IN GRONINGEN - 28 DECEMBER 1998 KERSTMIS 1998 - 29 DECEMBER 1998 NIEUW JAAR 1999 - 29 DECEMBER 1998 LADIES' NIGHT - 29 DECEMBER 1998 SCHADEAFHANDELING TER ATTENTIE VAN POSTBANK N.V. TE LEEUWARDEN - 29 DECEMBER 1998 MAHLER - 30 DECEMBER 1998 JAARAFSLUITING - 30 DECEMBER 1998 FIRST DAY COVER - 31 DECEMBER 1998 CHAMPAGNE - 31 DECEMBER 1998 HAPPY NEW YEAR - 31 DECEMBER 1998 CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TER ATTENTIE VAN MINISTER DRS LOEK HERMANS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 1999